Hoe wordt een persoon moslim?

 

Hoe wordt een persoon moslim?
Het enige wat een persoon moet doen om moslim te worden, is het uitspreken van twee mooie zinnen die de gehele inhoud van de Islam bevatten. Deze zinnen bevestigen dat een persoon de dienaar van zijn Heer is, en dat hij zichzelf aan Hem onderwerpt en erkent dat Hij zijn God, zijn Helper en zijn Beschermer is, Die voor Zijn dienaren bepaalt wat Hij maar wil. En dat Mohammed de dienaar en de boodschapper van Allah is.

De geloofsgetuigenis moet men als volgt uitspreken:

Ash-hadoe alla iellaha iella Allah, wa ash-hadoe anna Moehammadan rassoeloe Allah

Ik getuig dat niets of niemand heeft het recht aanbeden te worden, behalve Allah en ik getuig dat Mohammed de boodschapper van Allah is.

Vóór het uitspreken van de shahadah dient men een soort rituele douche te nemen. Je zegt “bismillah” (in de naam van Allah) in het begin en je laat het water over jouw hele lichaam stromen.