De dood

Ghoetba vertaling vrijdag 30 april 2010, met als titel ´´de dood´´

 

O moslims, jullie bevinden je in een huis dat niet voor altijd zal blijven voortbestaan, ondanks de hogere leeftijd die mensen bereiken en de grotere afstanden die zij kunnen afleggen. Haar dagen zijn fasen, haar uren zijn weinig, en de mens zal haar zeker verlaten. Haar jongeren zijn oud, haar rust is ziekte, haar genieting is spijt. De doenya ´´oftewel de wereld´´ is een brug voor degene die oversteekt, en een teken voor degene die goed kijkt en oplet, en Allah swt heeft gezegd:

 

وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلاَّ مَتَاعُ الْغُرُورِ [آل عمران:185

 

‘’En het wereldse leven is slechts een misleidende genieting’’. (Surah Ali-Imran, Aya 185)

 

En verlies is voor hem die de grenzen overtreedt en de gebieden van zondes en ongehoorzaamheid betreedt. Hij die vervallen is in de grootste zondes en getekend heeft voor het bewust plegen van zondes. Verloren is de bewuste pleger van de zonde zonder onderbreking. En degene die volhardt in zonde zonder terug te keren (tot Allah) zal zeker spijt hebben (op de dag van de verrekening). Allah zegt in de Koran:

 

وَمَنْ لَمْ يَتُبْ فَأُوْلَئِكَ هُمْ الظَّالِمُونَ [الحجرات:11

 

‘’En wie geen berouw toont: zij zijn de onrechtplegers’’. (Surah Al-Hoejoeraat, Aya 11)

 

Van hoeveel vrienden hebben we afscheid moeten nemen, hoeveel broeders hebben we moeten begraven, hoeveel geliefden en buren hebben we verloren? Oh degene op wie de dood het heeft voorzien, o jij die de lezingen, leiding en adviezen hebt aangehoord. Ben je gestopt met zondigen en ben je bewust geworden? En heb je spijt gehad en heb je je ogen geopend voor het goede? En ben je op je voeten gaan staan om lopend de leiding te volgen, het hoogste streven na te streven en het totale geluk te verkrijgen? Maar indien je zondigt en (gehoorzaamheid) weigert en je je afwend totdat jouw tijd komt en er gezegd wordt: ‘’Sterf!’’ Dan zul je op de Dag van de Verrekening zeker weten wie Degene is tegenover wie je ongehoorzaam was. En dan zul je bloedtranen huilen om de criminele daden die je begaan hebt. Allah zegt in de Koran:

 

يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الإِنْسَانُ وَأَنَّى لَهُ الذِّكْرَى يَقُولُ يَا لَيْتَنِي قَدَّمْتُ لِحَيَاتِي [الفجر:23، 24]

 

En op de Dag dat de Hel wordt getoond, op die Dag zal de mens (zijn slechte daden) herinneren, maar wat baat hem dan nog de herinnering? Hij zegt: ‘’Wee mij, had ik maar goede (daden) verricht tijdens mijn leven.’’ (Surah Al Fajr, Aya 23-34)

 

 

En Allah zegt in de Koran:

 

، وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلاً يَا وَيْلَتِي لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلانًا خَلِيلاً لَقَدْ أَضَلَّنِي عَنْ الذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَاءَنِي وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلإِنسَانِ خَذُولاً [الفرقان:27-29

 

En (gedenkt) de Dag waarop de onrechtvaardige op zijn handen bijt, terwijl hij zegt: ‘’O had ik de weg met de Boodschapper maar gevolgd! O Wee mij! Had ik maar nooit zo iemand als vriend genomen! Voorzeker, hij heeft mij doen afdwalen van de Vermaning nadat die tot mij gekomen was: en de Satan is de mensen ontrouw!’’ (Surah Al Furqaan, Aya 27-29)

 

De profeet (vrede en zegeningen van Allah zij met hem) heeft gezegd: Als de dode gereed is, dragen de mannen hem op hun nekken. Als het een goede rechtschapene ziel is, zegt het: ”Neem mij voorwaarts, neem mij voorwaarts, en als het niet rechtschapen is, zegt het: ”O wee haar (ya waylaha) waar nemen jullie haar naartoe? Alles hoort het geluid van de ziel behalve de mens. En als de mens het zou horen, dan zou hij bezwijken. [Overgeleverd door Al Bucharie] Ow jij die datgene doet wat verboden is, doe dit niet! Ow jij die vervalt in ontucht, schaam je je niet? je woorden zijn opgeschreven, en je uitspraken bijgehouden,Allah zegt in de Koran:

 

، وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ [الانفطار:10-12

 

‘’En voorwaar, er zijn zeker bewakers (Engelen) over jullie. Eervollen, schrijvenden. Zij weten wat jullie doen.’’ (Surah Al Infitar, aya 10-12)

 

Ow jij die zijn ziel vrijlaat in het volgen van haar begeerte… Weet, de Koning ziet en de Koning is Getuige. Is er soms een wolk of een gordijn die jouw hart of ogen bedekt? Ben je de dood en zijn beproeving en moeilijkheden vergeten? Ben je het graf en zijn benauwdheid, donkerte, eenzaamheid, moeilijkheden en afrekeningen vergeten? De metgezel Uthman Ibn Affaan (moge Allah tevreden zijn met hem) had de gewoonte te huilen totdat zijn baard nat werd van de tranen wanneer hij bij een graf stond. Tegen hem werd gezegd: ‘’Wanneer je de Hemel en de Hel herinnert huil je niet, maar je huilt wel als je het graf herinnert?’’ Uthman zei: ’’De profeet sws zei: ‘’Het graf is de eerste bestemming van het hiernamaals, wie aan de bestraffing/beproeving in het graf ontkomt, zal het daarna gemakkelijk hebben en degene die er niet aan ontkomt, zal het daarna (nog) moeilijker hebben.’’

 

Eens liep de boodschapper van Allah (salla allahoe aleihi wa sallam) langs twee graven en zei: ‘’Deze twee personen die hier begraven liggen worden gestraft. Maar zij worden niet gestraft voor iets groots (wa ma you3adaban fi kabier). Een van hen BESCHERMDE (yastatir) zich niet van zijn urine (met andere woorden: hij verschoonde zich niet na het urineren) en de ander was een roddelaar.’’

 

Ow Schaamte voor de ongehoorzame! En o wee de nalatige en de tekortdoeners. Vervloekt zijn zij die zowel in het openlijke als in het verborgene zondes plegen. Ow wee degene wiens daden en woorden slecht zijn. Herinnert u zich de reeds gegraven graf? Gedenk het blazen op de bazuin (door de Engel), gedenk de wederopstanding en de terugkeer (al ba3th wa nushoer), gedenk het geschreven boek (door de engelen waarin de goede en slechte daden zijn opgetekend). Gedenk de hemel wanneer het zal veranderen en verdwijnen, gedenk de sterren wanneer ze uit de hemel vallen en gedenk de Siraat (de brug die over de hel loopt en die we moeten oversteken op de Dag des Oordeels), de een zal ontkomen (aan de bestraffing) en de ander niet. Allah zegt in de Koran:

 

وَإِنْ مِنْكُمْ إِلاَّ وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَقْضِيًّا ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا [مريم:71، 72

 

‘’En er is niemand onder jullie of hij treedt daar binnen. Het is van jouw Heer een als onafwendbaar vastgesteld besluit. Dan zullen Wij hen redden die (Allah) vreesden, en Wij laten de onrechtplegers er in achter, knielend.’’ (Surah Maryam, Aya 71-72)

 

Waar is degene die huilt om zijn zondes?! Waar is degene die om vergeving vraagt voor dat het te laat is?! Waar is degene die berouw toont om zijn verleden?! Want (oprecht) berouw wordt geaccepteerd en er is hoop op de vergeving van Allah. Zijn Gunsten zijn overvloedig. Hoeveel zondes heeft Hij wel niet vervangen door goede daden?

 

De profeet sws heeft gezegd:

 

“Allah, de Verhevene, strekt Zijn Hand in de nacht uit zodat de zondaar die overdag zondes pleegde berouw toont en Hij strekt Zijn Hand overdag uit zodat de zondaar die ‘s nachts zondes pleegde berouw toont.” [Overgeleverd door Moesliem van Aboe Moesaa al ash3aarie.]

 

((إنّ الله تعالى يبسط يدَه بالليل ليتوب مسيء النهار،

ويبسط يدَه بالنهار ليتوبَ مسيء الليل، حتى تطلعَ الشمس من مغربها))

Voorwaar, succesvol is degene die berouw toont en gelukkig is degene die weigert ongehoorzaam te zijn. En Allah heeft gezegd:

: وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ [طه:82

‘’En voorwaar, Ik ben zeker Vergevensgezind voor degene die berouw toonde … ‘’ (Surah Ta-Ha, Aya 82)