De eerste 10 dagen van Dhu Al Hijra

 

Vrijdagspreek 20-11-2009

De eerste 10 dagen van Dhu al-Hijra

Ons leven heeft van tijd tot tijd een vernieuwing nodig, die de kracht van imaan terug brengt, onze gehoorzaamheid versterkt, en ons weghoudt van zonden. Een vernieuwing die onze nabijheid tot Allah vergroot, in onze gedachten, in onze daden en in onze sociale relaties.

 

De grootste kans die we hebben voor oz’n vernieuwing ligt in deze eerste 10 dagen van Dhu al-Hijjah, waar wij ons nu in bevinden. Zij is de beste van alle tijden. Allah zet de deuren van vergiffenis open. Er is de meeste kans op acceptatie van onze daden, en op beantwoording van onze smeekbeden.

 

Zij behoort tot de heilige dagen, zoals uit de volgende aya blijkt:

Het aantal maanden is bij Allah twaalf maanden volgens de teboekstelling van Allah op de dag dat Hij de hemelen en de aarde schiep; daarvan zijn er vier heilig. Dat is de juiste godsdienstDoet jullie jezelf daarin dus geen onrecht aan [al-tawba, 36]

Allah benadrukt dus dat we in deze heilige tijd geen zonden moeten begaan of onze begeerten ongeremd moeten volgen. Dit is een onrecht tegenover onszelf.

 

Ibn Abbaas heeft overgeleverd dat de Profeet (sas) de mensen toesprak op de dag van het Offeren en zei: ‘ O mensen, wat voor dag is dit?’  Ze zeiden: ‘ Een heilige dag.’ Hij zei: ‘ En wat voor land is dit?’ Ze zeiden: ‘ Een heilig land.’ Hij zei: ‘ Wat voor maand is dit?’ Ze zeiden: ‘ Een heilige maand.’ Hij zei: ‘ Jullie bloed, jullie bezittingen en jullie eer zijn dusharaam voor elkaar, zoals de heiligheid van deze dag, in dit land van jullie, in deze maand van jullie.’

 

De dag van ‘Arafa

Deze 10 dagen bevatten de beste 2 dagen van het jaar, namelijk de dag van ‘ Arafa en de dag van het offeren. Op de dag van ‘Arafa vergeeft Allah de vastende zijn zonden van het afgelopen jaar en van het komende jaar. Het is tevens de dag waarop Allah zijn dien voor ons gecompleteerd heeft, en zijn zegening aan ons vervolmaakt heeft.

Heden heb Ik jullie godsdienst voor jullie voltooid, Mijn genade aan jullie volledig bewezen en de islam als godsdienst voor jullie goedgevonden. [al-Ma’ ida, 3]

Het is daarmee ook de dag van het verbond met Allah, het verbond waarover de Profeet (sas) gesproken heeft: ‘ Allah heeft het verbond genomen uit de rug van Adam door de nu’ maanvan ‘Arafa. Hij haalde uit zijn ruggegraat alle zielen. Hij verzamelde hen tussen zijn handen en sprak tot hen. Hij zei: “Ben ik niet jullie Heer?” [Alastu birabbikum?] Zij zeiden: “Welzeker, wij getuigen daarvan.” [Bala, shahdna]’ Zodat zij niet op de dag der opstanding zouden kunnen zeggen: ‘Hierop hadden wij niet gelet.’ Of kunnen zeggen: ‘Onze voorvaderen waren vroeger veelgodendienaars en wij izjn slechts nageslacht na hen. Zult u ons dan vernietigen voor wat zij deden die zeggen dat het niet waar is?’ [ook te vinden in al-a’raaf, 172-173]

 

Deze dag is de beste dag voor smeekbeden, zoals de Profeet (sas) gezegd heeft: ‘De beste smeekbede is de smeekbede op de dag van ‘Arafa. En het beste wat ik gezegd heb en de Profeten voor mij is: La ilaha il-Allah wahdahu la sharieka lah, lahu al-mulk wa lahu al-hamd wa huwwa ‘ala kulli shayin qadier.

 

De dag van het Offer

De dag van het offer is de tweede bijzondere dag die in deze 10 dagen zit. Deze dag wordt in de koran aangeduid met de dag van de grote hajj [al-hajj al-akbar]:

En een aankondiging door Allah en zijn boodschapper aan de mensen op de dag van de grote bedevaart. [al-tawba, 3]

Dit is de dag van het de nabijheid zoeken van Allah, het versterken van tawhied, door te offeren puur en alleen voor hem, en niet voor afgodsbeelden zoals men gewoon was. De aya ‘Bid dan tot jouw heer en offer’ [al-Kauthar, 2]  geeft dit ook aan: wij offeren alleen voor Allah en voor niets en niemand anders.

Allah draagt ons ook op in de koran om te offeren en daravan weg te geven:

Om getuige te zijn van dingen die voor hen nuttig zijn en om de naam van Allah op de bekende dagen te vermelden over de dieren van het vee waarmee Hij jullie voorzien heeft. Eet daar dan van en voedt ook de arme die noodlijdend is. [al-Hajj, 28]

En voor elke gemeenschap hebben wij een rite gemaakt om de naam van Allah te vermelden over de dieren van het vee waarmee Hij hen voorzien heeft. En jullie god is 1 god, geeft jullie dus over aan hem en verkondigt het goede nieuws aan hen die nederig vertrouwen. [al-Hajj, 34]

En de offerkamelen hebben Wij voor jullie tot Allah’s gewijde symbolen laten behoren. Daarin is allerlei goeds voor jullie. En vermeldt de naam van Allah erover als ze gekluisterd klaar staan. [al-Hajj, 36]

 

De beste dagen voor goede werken

Deze 10 dagen zijn de beste dagen om goede werken te doen. De Profeet (sas) zei hierover: ‘Er zijn geen betere dagen voor goede werken dan deze tien.’ Men zei: ‘Zelfs niet de jihaad?’ Hij zei: ‘Zelfs niet de jihaad, behalve een man die zijn huis verlaat, zijn leven en bezittingen op het spel zet, en met niets terugkeert.’

 

Bijzonder is dat Allah deze dagen voor een ieder van ons bijzonder gemaakt heeft, en niet de ene dienaar boven de ander verkozen heeft. Werkelijk iedereen kan van de gezegendheid van deze dagen profiteren. Het is daarbij belangrijk niet neer te kijken op de minste van de goede werken, ook al is het maar een glimlach naar je broeder of een tak van de weg oprapen. Al deze daden zullen beloond worden, niet slechts het bidden en het vasten.

De Profeet (sas) heeft ook gezegd: ‘Er zijn geen zuiverdere daden bij Allah, en met meer beloning, dan de goede daden in de 10 dagen van Adha.’