De etiquette van het vasten

De Etiquette van het Vasten

Door Shaych Mohammed bin Saalih Al-‘Othaymien

Vraag:

Wat is de etiquette van het vasten?”

Antwoord:

“Het behoort tot de etiquette van het vasten, om vrees voor Allaah te hebben, de Machtige en

Majesteitelijke, door het doen van vrome handelingen en het vermijden van verboden zaken.

Dit is gebaseerd op de Uitspraak van de Meest Verhevene:

“O jullie die geloven! Het vasten is jullie voorgeschreven, zoals het voorgeschreven was

aan degenen vóór jullie, opdat jullie vroomheid verkrijgen.”[Soerah Al-Baqarah 2: Vers

183]

En de uitspraak van de Profeet (salallaahoe ‘alayhie was sallem):

“Degene die uitspraak van bedrog en het handelen ernaar niet nalaat, Allaah heeft het niet

nodig dat hij zich onthoud van het eten en drinken.”[1]

En het behoort tot de etiquette van het vasten, dat men veel doet aan liefdadigheid, goedheid

en goed gedrag jegens de mensen. Dit geldt vooral voor de Ramadan. En de Boodschapper

(salallaahoe ‘alayhie was sallem) de meest vrijgevige der mensen. En hij was het meest

vrijgevig in de Ramadan, toen Djibriel hem ontmoette en hem de Qor’aan onderwees[2].

En het behoort ook (tot de etiquette van het vasten) dat een persoon datgene wat Allaah voor

hem haraam heeft gemaakt onthoud van leugen, belediging, schelden, bedrog, diefstal, en het

verboden kijken. En ook het luisteren naar een haraam iets, en andere soorten verboden zaken,

die verplicht zijn voor de vastende en andere te vermijden. Dit geldt dan nadrukkelijker voor

de vastende.

En het behoort ook tot de etiquette van het vasten om de soehoer-maaltijd[3] te nuttigen en om

ook de soehoer-maaltijd uit te stellen. Dit is gebaseerd op de uitspraak van de Profeet

(salallaahoe ‘alayhie was sallem):

“Nuttigt de soehoer-maaltijd, want in de soehoer-maaltijd zit barakah”[4].

En het behoort verder ook tot de etiquette, om het vasten te verbreken met verse dadels. Als

men die niet vindt, met droge dadels. Als men die niet vindt, dan met water. En hij dient zich

ook te haasten tot het verbreken van het vasten, wanneer voor hem duidelijk is geworden dat

de zon onder is gegaan of dat hij ertoe geneigd is te denken, dat de zon al onder is gegaan. Dit

is gebaseerd op de uitspraak van de Profeet (salallaahoe ‘alayhie was sallem):

“De mensen zullen altijd op het goede zijn, wanneer ze zich haasten tot het verbreken van

het vasten…”[5]

[1] Overgeleverd door Al-Boechaarie: Het Boek over Vasten / Hoofdstuk: Degene die de

Spraak van Bedrog en het Handelen ernaar niet nalaat tijdens het Vasten (1903).

[2] Overgeleverd door Al-Boechaarie: Het Boek over het Vasten / Hoofdstuk: De Profeet

(salallaahoe ‘alayhie was sallem) was het meest vrijgevigst tijdens Ramadan (1902).

[3] Vertaler: De Soehoer-maaltijd is een maaltijd die genuttigd wordt voor het aanbreken van

de fadjr.

[4] Overgeleverd door Al-Boechaarie: Het Boek over het Vasten / Hoofdstuk: De Barakah van

de Soehoer-Maaltijd… (1923). En Moslim: De Superioriteit van de Soehoer-maaltijd…

(1095).

[5] Overgeleverd door Al-Boechaarie: Het Boek over het Vasten / Hoofdstuk: Het zich haasten

tot het verbreken van het Vasten (1957). En Moslim: Het Boek over het Vasten / De

Superioriteit van de Soehoer-maaltijd… (1098).