De ketening van de duivels

 

De ketening van de duivels

Bron: www.islamqa.com

Vertaald door www.AlMutaqqun.tk

Al-Bukhari (1899) en Muslim (1079) hebben overgeleverd van Abu Hurayrah (radiAllahu

anhu) dat de Boodschapper van Allah (sallAllahu alaihi wa salaam) zei: “Wanneer de

Ramadan komt, worden de poorten van het Paradijs geopend, de poorten van de Hel gesloten

en de duivels zijn geketend.”

De geleerden verschilden van mening over de betekenis van het ketenen van de duivels in de

Ramadan.

Al-Hafiz ibn Hajar heeft gezegd (al-Halimi citerend): Het kan geïnterpreteerd worden als

betekenend dat de duivels niet in staat zijn om de moslims te verleiden zoals ze dat in andere

tijden wel zijn, omdat de moslims bezig zijn met het vasten wat hun verlangens onder

controle houdt, en met het lezen van de Qur’aan en met dhikr (het gedenken van Allah). Een

andere geleerde heeft gezegd dat er met “de duivels” een paar van hen bedoeld wordt,

voornamelijk de maarids (sterke duivels), die geketend worden.

‘Iyaad heeft gezegd: het kan geïnterpreteerd worden in letterlijke zin, als een teken voor de

engelen dat de maand begonnen is en uit respect voor de heiligheid ervan en om de duivels te

verhinderen de moslims kwaad te doen. En het kan geïnterpreteerd worden als verwijzing

naar de grote hoeveelheid beloning en vergeving en dat de duivels de mensen minder

verleiden zodat het is alsof ze geketend zijn. Deze tweede interpretatie wordt gesteund door

het feit dat er volgens een hadith die overgeleverd is door Yunus van Ibn Shihaab gezegd is:

“de poorten der genade zijn geopend” (Muslim). De ketening van de duivels kan ook

begrepen worden als een metafoor voor het feit dat ze niet in staat zijn om mensen te

verleiden en hun grillen en verlangens aantrekkelijk voor hen te maken. Al-Zayn ibn al-Munir

heeft gezegd: De eerste mening is waarschijnlijk correct en het is niet nodig om het anders

dan in de letterlijke betekenis proberen te interpreteren.

Fath al-Baari, 4/114.

Al-Qurtubi heeft gezegd:

Als er gevraagd wordt “Hoe komt het dat we vele slechte daden en zonden zien gebeuren in

de Ramadan? Als de duivels geketend zouden zijn, zou dat niet gebeuren” dan is het antwoord

dat de slechte daden verminderd worden voor degenen die vasten, aan alle voorwaarden van

het vasten voldoen en zorg dragen voor het uitvoeren van de juiste etiquette. Of dat slechts

een paar van de duivels geketend zijn, met name de maarids, zoals in sommige overleveringen

gezegd wordt, en niet allemaal. Of dat kwaad in deze maand verminderd wordt, wat merkbaar

is aangezien er in deze maand minder slechte daden worden begaan dan in andere maanden.

Als ze allemaal geketend zouden worden, betekent dat niet dat kwaad en zonden niet voor

zouden komen want er zijn andere oorzaken voor kwaad behalve de duivels, zoals kwade

zielen, slechte gewoontes en menselijke duivels.

Uit Fath al-Baari.

Shaykh Ibn ‘Uthaymeen werd gevraagd in Fataawa al-Siyaam (blz. 466):

Hoe kunnen we het idee dat de duivels geketend zijn in de Ramadan verenigen met het feit dat

mensen zonden begaan?

Hij antwoordde:

Het feit dat zonden plaatsvinden in de Ramadan is niet in strijd met de vermelding dat de

duivels geketend zijn in de Ramadan, want het feit dat ze geketend zijn, verhindert hen niet

zich te bewegen. Vandaar zegt de hadith: “En de sterke duivels zijn geketend en ze kunnen

niet bereiken wat ze normaal bereiken (in andere tijden).” Overgeleverd door Ahmad, 7857;

deze hadith werd vermeld door al-Albaani in Da’eef al-Targheeb, 586; hij heeft gezegd: het is

da’eef jiddan (erg zwak).

Het betekent niet dat de duivels helemaal niet bewegen, ze bewegen zich en misleiden mensen

maar hun activiteiten gedurende de Ramadan zijn niet als hun activiteiten in andere tijden.

Shaykh Ibn ‘Uthaymeen (rahimahullah) werd gevraagd over de woorden van de Profeet

(sallAllahu alaihi wa salaam) “en de duivels zijn geketend”: we zien in de Ramadan

gedurende de dag nog steeds mensen aan epilepsie lijden, dus hoe kunnen de duivels geketend

zijn wanneer sommige mensen aan epileptische aanvallen lijden?

Hij antwoordde: In sommige versies van de hadith staat “en de sterke duivels (maarid)

worden geketend” – dit is overgeleverd door al-Nasaa’i. Deze hadith spreekt over zaken van

het ongeziene dus moeten we het accepteren en er niet verder over discussiëren. Dit is veiliger

voor de religieuze toewijding van een persoon. Toen ‘Abd-Allah, de zoon van Imam Ahmad

ibn Hanbal, tegen zijn vader zei: “Sommige mensen lijden in de Ramadan gedurende de dag

aan epileptische aanvallen.” De imam zei: “Dit is wat de hadith zegt en we bediscussiëren dit

niet.”

Bovendien lijkt het erop dat er met hun ketening bedoeld wordt dat ze verhinderd worden van

het verleiden van mensen, gebaseerd op het feit dat er veel goedheid is en veel mensen zich

tot Allah richten gedurende de Ramadan.

Majmoo’ al-Fataawa, 20.

Op basis hiervan is het ketenen van de duivels iets wat werkelijk gebeurt en waar Allah het

beste over weet. Dit betekent niet dat er geen slechte dingen gebeuren of dat mensen geen

zonden begaan. En Allah weet het het beste.