De laatste 10 dagen van de Ramadaan

Door de nobele Shaykh

Imaam wa Khatieb Masdjid an-Nabawie ‘Alie ibn Abdir-Rahmaan al-Hoedhayfie

 – moge Allah hem behouden –

…De geweldigste gunst is dat Allah ons Moslims heeft gemaakt, dat wij Hem alleen aanbidden en geen enkele deelgenoot aan Hem toekennen, dat Hij ons hetgeen heeft geleerd wat ons van nut is, en ons heeft gewaarschuwd tegen hetgeen ons schaadt.

Eén van de zaken die Allah en Zijn Boodschapper Mohammad – sallallahoe ‘alayhi wa sallam – ons duidelijk hebben gemaakt, zijn de waardevolle tijden en de goede daden. Allah en Zijn Boodschapper – sallallahoe ‘alayhi wa sallam – hebben ons de gunst van de laatste tien dagen van Ramadaan geleerd, dat de beloningen tijdens deze nachten verdubbeld worden, en dat de slechte daden worden uitgewist. Allah ziet de grootste zondes door de vingers en Hij vermeerdert de beloning voor degenen die goede daden verrichten op een manier waar niemand ooit aan heeft gedacht.

In deze laatste tien nachten bevindt zich ook de Nacht van de Voorbeschikking (Laylatoel-Qadr). Zijn status is geweldig. De aanbidding tijdens deze nacht is gelijk aan aanbidding tijdens 1000 maanden waarin Layloel-Qadr zich niet bevindt. Degene die deze nacht treft, Allah accepteert van hem, en diegene heeft de vreugde van het jaar bereikt. Degene die van haar zegeningen ontnomen is, is ontnomen van al het goede. Als Allah ons dit niet had geleerd, dan zouden wij niet weten wat ons nader tot Hem brengt, en dan zouden wij niet weten wat ons verder van Hem af doet staan, vrij is Hij van elke tekortkoming. Aan Allah komt dan ook alle lof toe voor hetgeen Hij ons geleerd heeft, en voor de leiding die Hij ons heeft geschonken.

O dienaren van Allah, sluit jullie gezegende maand af met de beste daden waar jullie toe in staat zijn tijdens deze tien. Zoek naar Laylatoel-Qadr en verricht jullie daden en spreek jullie woorden zuiver en alleen voor Allah. Verricht daden voor het eeuwige leven, want dit wereldse leven is slechts een uur, vergeleken met de tijd van het verleden en de toekomst, of zelfs minder.

Wat degenen betreft die ongelovig zijn aan Allah, en misleid door het wereldse leven, die zullen voor eeuwig ongelukkig zijn; in de eeuwige, vernederende bestraffing. O jullie Moslims, de markt van het Paradijs ligt voor jullie, neem daarom datgene van deze markt waar jullie toe in staat zijn, door goede daden te verrichten en jullie best te doen in (het zoeken van) Laylatoel-Qadr.

 

Bron: Een vrijdagspreek van de Shaykh, in de Moskee van de Profeet te Medienah
Vertaald vanuit het Arabisch door: Een zuster