De zegeningen van de soehoer

 

De zegeningen van de soehoer

 

De Profeet – sallallahoe ‘alayhi wa sallam – droeg ons de soehoer op, dat wil zeggen: het

eten en drinken ten tijde van de sahar(1), zodat wij ons op deze manier kunnen

voorbereiden op het vasten. Vervolgens maakte hij melding van de Goddelijke wijsheid

hierachter: de soehoer bevat zegeningen.

De zegeningen omvatten zowel de profijten van het wereldse leven als het Hiernamaals.

Tot de zegeningen van de soehoer behoort dat de vastende zich versterkt voor het

gehoorzamen van Allah overdag. Degene die honger en dorst heeft, zal namelijk te lui

zijn om Allah te aanbidden.

Tot de zegeningen van de soehoer behoort ook dat wanneer de vastende de soehoer

verricht, hij nooit genoeg zal krijgen van het vasten. Dit in tegenstelling tot degene die

de soehoer niet verricht: hij zal een moeilijkheid en last ondervinden, welke hem ervan

zullen weerhouden terug te keren naar het vasten.

Tot de zegeningen van de soehoer behoort bovendien de beloning voor het opvolgen van

de Boodschapper – sallallahoe ‘alayhi wa sallam.

Tot de zegeningen van de soehoer behoort tevens dat de vastende opstaat in het laatste

deel van de nacht, waarop hij Allah – Verheven is Hij – gedenkt en Hem om vergeving

vraagt. Vervolgens verricht hij het ochtendgebed met de gemeenschap, in tegenstelling

tot degene die de soehoer niet verricht. Dit is een waarneembare zaak; het aantal

mensen dat het ochtendgebed met de gemeenschap verricht is in de maand Ramadaan

namelijk groter dan hierbuiten, vanwege de soehoer.

Tot de zegeningen van de soehoer behoort daarenboven dat de soehoer een aanbidding

is, mits men de intentie heeft om zich sterk te maken voor het gehoorzamen van Allah –

Verheven is Hij – en om de Boodschapper – sallallahoe ‘alayhi wa sallam – op te volgen.

Zo heeft Allah vele wijsheden en geheimen in Zijn wetgeving.

Bron: Taysier al-‘Allaam Sharh ‘Oemdatil-Ahkaam, het Boek van het Vasten, Hadieth nr.

3

 


 

Vertaald vanuit het Arabisch door: Ridouane Mallouki

(1) Voetnoot van de vertaler: Sahar: De tijd net vóór de dageraad (zie al-Qaamoes

al-Moehiet van al-Imaam al-Fayroez Aabaadie – moge Allah hem genadig zijn).

http://www.soennah.com/content/view/604/41/