Deze wereld gaat voorbij

 

Deze wereld gaat voorbij

Jullie begeven je in een wereld die niet blijvend is. Haar dagen gaan voorbij, en haar uren zijn slechts weinig. En er is geen twijfel over dat het voor de mens voorbijgaand is. Deze wereld is een brug voor wie passeert, en een lering voor wie nadenkend en beschouwend is.

وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلاَّ مَتَاعُ الْغُرُورِ

Het tegenwoordige leven is slechts het genot van de begoocheling. [Al ‘Imraan, 185]

 

Volhardt dus in goede daden, en weest niet zelfgenoegzaam over een leven dat leidt naar de dood, een leven waarin je niets anders hoort dan ‘die en die is ziek’ en ‘die en die is overleden’.

 

Toont dus berouw voor jullie zonden en betert jullie leven voordat het te laat is.

وَمَنْ لَمْ يَتُبْ فَأُوْلَئِكَ هُمْ الظَّالِمُونَ

En wie geen berouw tonen, dat zijn de onrechtplegers. [al-Hujuraat, 11]

 

En denk ook aan de laatste dag die eraan komt, voordat je spijt hebt.

En op die dag dat de hel gebracht wordt, dan laat de mens zich vermanen. Maar wat moet hij dan met de vermaning?

Hij zegt: ‘Ach, had ik voor mijn leven maar voorzorgsmaatregelen genomen.’ [al-Fajr, 23-24]

 

En op de dag dat de onrechtvaardige op zijn handen bijt, terwijl hij zegt: ‘Was ik maar samen met de Profeet op weg gegaan.

Wee mij, had ik die en die maar niet als vriend genomen.

Hij heeft mij van de vermaning laten afdwalen.’ De Shaytaan is namelijk iemand die de mens in de steek laat. [al-Furqaan, 27-29]

 

Iedere dienaar zal uiteindelijk sterven en weer tot leven gewekt worden, en alles wat hij gespaard heeft zal hij achterlaten en zal geërfd worden. Je bezittingen zullen je dan dus niet baten. Jullie zullen je kinderen uiteindelijk verlaten, zoals jullie ouders jullie ook verlaten hebben.

 

De Profeet (sas) heeft gezegd: Als de begrafenis (janaaza) plaatsvindt, dragen de mannen hem op hun schouders, en als de dode rechtvaardig was, zal zij (de dode) zeggen: ‘Breng mij naar mijn Heer, breng mij naar mijn Heer ‘. En als zij niet rechtvaardig was, zal zij zeggen: ‘O wee, waar gaan jullie met mij naar toe?’ Iedereen hoort deze stem, behalve de mens. En als de mens hem zou horen, zou hij geschokt zijn. [al-Bukhari]

 

Bezint dus op jullie woorden en daden, en weet dat deze allen genoteerd worden!

وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ

Maar er zijn bewaarders voor jullie,

Voortreffelijke, die opschrijven,

Die weten wat jullie doen [al-Infitaar, 10-12]

 

إِنَّ رُسُلَنَا يَكْتُبُونَ مَا تَمْكُرُونَ

Onze gezanten schrijven op wat jullie beramen [Yunus, 21]

 

Gedenkt dus het graf en degenen die erin liggen, machteloos wachtend op de dag dat zij tot leven gewekt zullen worden.

De Profeet (sas) heeft gezegd: ‘Ik heb nog nooit eerder iets gezien, zo vreselijk als het graf.’

En ‘Uthmaan Ibn ‘Affaan stond bij een graf te huilen, zodanig dat zijn baard er vochtig van werd. Men zei: ‘U gedenkt het Paradijs en het Vuur zonder te huilen, en U huilt hierom?’ Hij zei: ‘De Profeet (sas) zei: “Het graf is de eerste woning (manaazil) van het hiernamaals. Als men eruit ‘gered’ wordt (فإن نجا منه), is hetgene dat erna komt makkelijker. Als men er niet uit gered wordt, is hetgene dat erna komt heftiger.”’

 

Dus, degene die slechte woorden en daden heeft, gedenkt dus het begraven graf, de dag waarop op de blazuin geblazen wordt, de opstanding na de dood.

Er is niemand onder jullie die er niet naar zal afdalen. En het is voor jouw Heer een besluit dat gevallen is.

Dan redden Wij hen die godvrezend zijn en laten de onrechtplegers daarin op de knieën achter. [Maryam, 71-72]

 

Toont dus berouw voordat het te laat is, en weet dat jouw berouw geaccepteerd zal worden.

De Profeet (sas) heeft gezegd: ‘Allah (‘azza wa jall’) strekt ‘s nachts zijn yad uit om de slechte daden van de dag te vergeven. En Hij strekt overdag zijn yad uit om de slechte daden van de nacht te vergeven, totdat de zon uit het Westen opkomt.’

 

En Allah zegt:

وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ

Ik ben een vergever voor wie berouw toont [Taha, 82]

 

Dus als je gisteren slechte daden beging, volg deze op met ihsaan en je zult prijzenswaardig zijn.

En stel een goede daad niet uit tot morgen, want je weet niet wat er morgen komt.

 

We zijn slechts reizigers in deze wereld. Bereid je voor op de bestemming en zorg dat dat niet de jahiem is. Verkies deze wereld dus niet boven het volgende.

فَأَمَّا مَنْ طَغَى وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى

Dan zal voor wie onbeschaamd was

En het tegenwoordige leven verkoos

Het hellevuur de verblijfplaats zijn [al-Naazi’aat, 37-39]