Eid el Adha

Alle lof aan Allah, wij prijzen Hem en zoeken Zijn hulp en vergeving. Wij zoeken toevlucht bij Allah tegen het slechte in onszelf en tegen onze slechte daden. Diegene die Allah leidt, kan niet worden misleid, en diegene die Allah laat dwalen, kan niet worden geleid. Ik getuig dat er geen God is dan Allah en dat Mohammed zijn Profeet en Dienaar is.  

 Les Ar-Rayaan over Eid el-Adha

Door dhr. Budak

Offeren is in het Arabisch ‘dahiya’. Het wordt ook beschreven als ‘qurbaan’ (= ‘iets wat jou dichterbij iets brengt’ oftewel door iets te offeren kun je dichterbij Allah komen) van het werkwoord ‘qaraba’ dat ‘dichterbij komen’ betekent.

Dhr. Budak herinnert ons eerst aan de zonen van Adam: Habil en Qabil en de belangrijke kenmerken van en verschillen tussen hen:Habil was bezig met zijn vee/kudde en hij verkreeg op die manier producten van zijn dieren en produceerde die dus niet zelf. Qabil daarentegen verbouwde zelf zijn grond en produceerde/vervaardigde op die manier zelf producten. Hij was degene die uiteindelijk zelf uit jaloezie zijn eigen broer Habil vermoordde. Habil offerde zijn mooiste dier en zijn offer werd geaccepteerd. Qabil offerde iets wat niet meer vers was uit zijn tuin. Hij deed dit niet uit zijn hart en zijn offer werd niet geaccepteerd.  Maar wat offeren wij? Ben jij een Habil of een Qabil?… Bid jij bijvoorbeeld 5 keer per dag?De verplichte Salaat is het gebed waarvoor wij 5 keer per dag tijd offeren om Allah te aanbidden.

Nu volgen 12 symbolen (en hun tegenpolen) van het offer…. Probeer eens bij jezelf na te gaan waar jijzelf vooral mee bezig bent en kijk eens of je daar bewust iets aan wilt verbeteren/veranderen:

 

1)       Overgave: het jezelf overgeven aan Allah. Bijvoorbeeld: Ibrahiem was bereid om zijn eigen zoon Ismaiel te offeren. Zijn gezin (Ibrahiem, Hajar en Ismaiel) staat symbool voor een sterke familie: Ibrahiem gaf zich totaal aan Allah over. Zijn vrouw Hajar had al het goede in zich; zij liet hun zoon Ismaiel op een goede manier opgroeien. Ismaiel vertrouwde erop dat zijn vader deed wat goed was omwille van Allah. Als familie, maar ook als gemeenschap van broeders en zusters, heb je elkaar nodig om het goede na te streven en het kwaad te bestrijden! Vraag je jezelf eens af: Hoe sterk is jouw overgave….? Het tegenovergestelde van overgave is twijfel/koppigheid. Twijfel kan bijvoorbeeld zijn in het belang van het gebed, het vasten, goede woorden spreken in plaats van roddelen etc.

2)       Tevredenheid. Ibrahiem was tevreden en bereid om zijn zoon Ismaiel te offeren. Het tegenovergestelde van tevredenheid is hebzuchtigheid.

3)       Vrede: met jezelf, je geloof in God, je omgeving. Hoe sterk ben jij om de vrede/de Islam na te leven en anderen er ook toe te stimuleren? Het tegenovergestelde is oorlog/strijd tegen alles wat goed is of het goede negeren.

4)       Vrijgevigheid. Geef jij geld aan mensen die het ook heel goed kunnen gebruiken…? Wanneer je deelt en anderen blij maakt met jouw giften omwille van Allah, dan kan je dat meer nog meer voldoening geven dan dat je het zelf aan iets voor jezelf had besteed. En insha’Allah krijg je er ook nog beloning voor! Tegenovergestelde is gierigheid.

5)       Vergiffenis. De Profeet vroeg meer dan 70 keer per dag om vergiffenis, terwijl zijn zonden vergeven waren. Hij deed dit namelijk om Allah te gedenken. De dag voor Eid el-Adha is de dag van Arafa. Het is extra aanbevolen om 10 dagen voor Eid el-Adha en vooral de dag van Arafa te vasten. Op die dag vragen de mensen die op Hajj zijn vergeving voor hun zonden op de berg van Arafa. Daar hebben Adam en Hawa elkaar ontmoet toen zij op aarde kwamen, dus hier is de mensheid op aarde begonnen. Het eerste wat zij toen deden was Allah om vergiffenis vragen. De Hajj begint ook op deze plaats. Het is belangrijk dat als je ergens mee begint, je je bewust bent van jouw mens zijn (en dat je dus ook fouten kunt maken als mens) en dat je vraagt om vergiffenis. Dit is ook een strijd tegen de Sjaytaan. De moslims die op Hajj zijn zeggen een bepaalde tekst op, waarin ze onder andere zeggen “la bayk Allah…”, wat betekent: ‘Hier ben ik Allah. Ik heb alles (kinderen, huis, auto etc.) achtergelaten en overgelaten aan U.’ Van Arafa lopen ze dan ’s avonds naar ander plek en vandaar naar Mina. Ze zoeken daar  kleine steentjes. Het leven bestaat uit kleinigheden… en heel veel kleintjes maken één grote, bijvoorbeeld een berg bestaat uit allemaal steentjes, de zee uit allemaal druppels. Iedere vergiffenis die je vraagt aan Allah is dus belangrijk, omdat daardoor je zonden kunnen worden vergeven, insha’Allah! Hoe vaak vraag jij Allah om vergiffenis? Als je dit doet is het belangrijk dat je:a)           stopt met de zonde waar je mee bezig was, b)           echt spijt hebt in je hart dat je die zonde hebt begaan, en c)           de intentie doet om deze zonde niet opnieuw te doen. Tegenovergestelde is doorgaan met zonden begaan.

6)       Hoopvol blijven. Habil zag aankomen dat zijn broer hem wilde vermoorden, en toch bleef hij hoopvol door zijn overgave aan Allah. Tegenovergestelde is dat iemand zijn ogen sluit voor de werkelijkheid dat Allah de Schepper is.

7)       Omarmen van de ander. Het offeren heeft ook te maken met het omarmen van de ander, want je offert een dier en deelt het uit aan anderen. Je denkt dus niet alleen aan jezelf. Tegenovergestelde is egoïsme.

8)       Rechtvaardigheid. Het tegenovergestelde is onrechtvaardigheid.

9)       Het anderen iets gunnen. Oftewel kun je blij zijn voor anderen met wat zij hebben? Tegenovergestelde is jaloers zijn. Hierdoor kun je jezelf diep in de zonden brengen.

10)   Geduld. Ibrahiem had geduld om zijn zoon Ismaiel te offeren, Ismaiel had eveneens geduld met zijn vaders opdracht en Hajar bleef ook geduldig. Zij bleven geduldig, ondanks dat de Sjaytaan hen alle drie van het offer af probeerde te leiden. Zij hadden zich overgegeven aan Allah en stuurden de Sjaytaan weg. Hoe geduldig ben jij …? Tegenovergestelde is ongeduld.

11)    Bewustzijn van de beproeving. Wij zijn hier op aarde om Allah te dienen en we worden tijdens ons leven beproefd. Het tegenovergestelde is dat je je onbewust bent van de Islam. Veel moslims zijn ‘gratis’ moslims; ze zijn als moslim geboren, maar weten eigenlijk niet wat dit inhoudt.

12)    Strijd tegen het kwaad. Mensen die op Hajj zijn gaan symbolisch de Sjaytaan stenigen, elke keer met 7 steentjes. Dit doen zij op de plaats waar Ibrahiem, Hajar en Ismaiel de Sjaytaan wegstuurden.Het is voor ons pas feest als wij ons bewustzijn van ons ‘Habil-zijn’. We zijn pas als Habil, als wij elke dag van de week in strijd zijn met de tegenpolen van de symbolen van het offer, dus met jaloezie, ongeduld etc. Oftewel met het bestrijden van het kwaad in ons hart. Op Eid el-Adha is het belangrijk dat je eerst het kwade/ de Sjaytaan wegstuurt en daarna te offeren, anders offer je niet puur. Moge Allah onze gebeden en offers accepteren.

Tegenovergestelde is het kwaad laten bestaan.