El hawd (Het bassin)

 

Het Bassin (Al-Hawd) en de Rivier van Al-Kawthar 

Het woord kawthar verwijst in het Arabisch naar grote overvloed.

In de islamitische terminologie heeft het twee betekenissen:

1. Het is een rivier in het Paradijs die Allah aan Zijn Profeet (sallAllahu ‘alayhi wa salaam) gegeven heeft. Deze betekenis komt naar voren in het vers waarin Allah zegt (interpretatie van de betekenis):

“Waarlijk, Wij hebben jou de overvloed geschonken.” [al-Kawthar 108:1]

Dit is hoe de Profeet (sallAllahu ‘alayhi wa salaam) het geïnterpreteerd heeft. Het is overgeleverd door Muslim in zijn Sahih (607) dat Anas (rahimahullah) gezegd heeft: Toen we bij de Profeet (sallAllahu ‘alayhi wa salaam) waren, dommelde hij weg en hief toen zijn hoofd op en hij glimlachte. We vroegen: “Waarom glimlach je, O Boodschapper van Allah?” Hij zei: “Er is een soerah aan mij geopenbaard.” En hij reciteerde (interpretatie van de betekenis):“Waarlijk, Wij hebben jou de overvloed geschonken…” [al-Kawthar 108:1] tot het einde van de soerah. Toen zei hij: “Weten jullie wat al-Kawthar is?” We zeiden: “Allah en Zijn Boodschapper weten het het beste.” Hij zei: “Het is een rivier die mijn Heer aan mij beloofd heeft en waarin veel goedheid zit. En het is een bassin waar mijn ummah naar toe zal komen op de Dag der Opstanding.”

Al-Tirmidhi (3284) heeft overgeleverd van Ibn ‘Umar (rahimahullah) dat de Profeet (sallAllahu ‘alayhi wa salaam) gezegd heeft: “Al-Kawthar is een rivier in het Paradijs. De oevers zijn gemaakt van goud en de bodem van parels en robijnen…” al-Tirmidhi heeft gezegd: Het is hasan sahih; het is geclassificeerd als sahih door al-Albaani in Sahih Sunan al-Tirmidhi, 3/135.

2. Het is een groot bassin, een reservoir dat water bevat, dat op de Dag der Opstanding op de plek van verzameling opgezet zal worden, waar de ummah van Mohammed (sallAllahu ‘alayhi wa salaam) naar toe zal komen. Het water van dit bassin zal van de rivier van al-Kawthar komen, die zich in het Paradijs bevindt, dus wordt het het Bassin (al-Hawd) van al-Kawthar genoemd. Het bewijs hiervoor is de hadith die overgeleverd is door Muslim in zijn Sahih (4255) van Abu Dharr, dat “in het Bassin twee buizen van het Paradijs zullen uitstromen.” De duidelijke betekenis van deze hadith is dat het Bassin vlakbij het Paradijs zal zijn zodat het water van de rivier die zich in het Paradijs bevindt, erin zal kunnen uitstromen, zoals Ibn Hajar in al-Fath (11/466) gezegd heeft. En Allah weet het het beste.

De eigenschappen van al-Kawthar

De eigenschappen van de rivier in het Paradijs en het Bassin dat opgezet zal worden op de plek van verzameling, zijn overgeleverd in de sahih Sunnah. De eigenschappen van de rivier van al-Kawthar omvatten de volgende:

Al-Bukhaari heeft in zijn Sahih overgeleverd van Anas (radiAllahu ‘anhu) dat de Profeet (sallAllahu ‘alayhi wa salaam) gezegd heeft: “Terwijl ik door het Paradijs liep, zag ik een rivier waarvan de oevers koepels van holle parels waren. Ik vroeg: ‘Wat is dit, O Djibril?’ Hij zei: ‘Dit is al-Kawthar die jouw Heer aan jou gegeven heeft.’ De engel raakte het aan met zijn hand en de modder of de geur was van de meest zoete (of pure) muskus.”

In al-Musnad (12084) is overgeleverd van Anas (radiAllahu ‘anhu) dat de Profeet (sallAllahu ‘alayhi wa salaam) gezegd heeft: “Al-Kawthar is aan mij gegeven en het is een rivier die over de aardbodem stroomt. De oevers zijn koepels van parels en het is niet bedekt. Ik raakte het stof aan met mijn hand en het stof was de meest zoete (of pure) muskus en de kiezelstenen waren parels.” Geclassificeerd als sahih door al-Albaani in al-Sahihah, 2513.

Volgens een andere overlevering in al-Musnad (12827), ook overgeleverd van Anas, werd de Profeet (sallAllahu ‘alayhi wa salaam) gevraagd over al-Kawthar en hij zei: “Dat is een rivier die Allah aan mij gegeven heeft, in het Paradijs. Het is witter dan melk en zoeter dan honing en er bevinden zich vogels in waarvan de nekken als de nekken van kamelen zijn.” ‘Umar zei: “Dat zijn zachte vogels.” De Boodschapper van Allah (sallAllahu ‘alayhi wa salaam) zei: “Het is nog zachter om van hen te eten, O ‘Umar.” Geclassificeerd als sahih door al-Albaani in Sahih al-Targhib wa’l-Tarhib, 3740.

De eigenschappen van al-Hawd

De eigenschappen van het Bassin dat op de plek van verzameling zal staan, omvatten de volgende:

Al-Bukhaari (6093) en Muslim (4244) hebben overgeleverd dat ‘Abd-Allah ibn ‘Amr gezegd heeft: De Profeet (sallAllahu ‘alayhi wa salaam) heeft gezegd: “Mijn Bassin is (zo groot als) de afstand van (een reis van) een maand. De lengte en breedte zijn gelijk en het water is witter dan melk en de geur is beter dan muskus. De drinkvaten zijn als de sterren van de hemel en wie er van drinkt, zal nooit meer dorst hebben.”

In Sahih Muslim (4261) is overgeleverd van Anas (radiAllahu ‘anhu) dat de Profeet (sallAllahu ‘alayhi wa salaam) gezegd heeft: “Er kunnen gouden en zilveren vaten in gezien worden, waarvan het aantal als de sterren van de hemel is.” Volgens een andere overlevering: “Meer dan het aantal sterren in de hemel.”

Het is ook overgeleverd in Sahih Muslim (4256) van Thawbaan (radiAllahu ‘anhu) dat de Profeet (sallAllahu ‘alayhi wa salaam) bevraagd werd over de drank ervan, en hij zei: “Het is witter dan melk en zoeter dan honing. Twee buizen voeden het vanuit het Paradijs, één van goud en de ander van zilver.”

Er is geen twijfel onder de geleerden dat de ahadith over het Bassin het niveau van mutawaatir hebben (door zoveel mensen overgeleverd van zoveel mensen dat het onvoorstelbaar is dat zij allemaal met een leugen akkoord kunnen zijn gegaan). Het is overgeleverd van de Profeet (sallAllahu ‘alayhi wa salaam) door meer dan vijftig van zijn metgezellen. Al-Hafiz ibn Hajar heeft in al-Fath (11/468) de namen van de Sahaabah opgesomd die deze ahadith overgeleverd hebben. En al-Qurtubi heeft in al-Mufahhim Sharh Sahih Muslim gezegd: “Elke moslim moet begrijpen en geloven dat Allah Zijn Profeet Mohammed (sallAllahu ‘alayhi wa salaam) uitgekozen heeft om het Bassin te ontvangen, waarvan de naam, de eigenschappen en de drank genoemd zijn in de bekende sahih ahadith die gezamenlijk definitieve kennis vormen.

De geleerden verschilden van mening over de locatie van het Bassin. Sommige zeiden dat het voorbij de Siraat (brug over de Hel) zal zijn. Andere zeiden dat het voor de Siraat zal zijn. Dit is de mening van de meerderheid en waarschijnlijk correcter (en Allah weet het het beste) omdat sommige die er naartoe komen, naar de Hel gebracht zullen worden en als het voorbij de Siraat zou zijn, zouden zij het Bassin niet kunnen bereiken omdat ze al in de Hel gevallen zouden zijn, we zoeken toevlucht bij Allah hiervoor.

We moeten ook de aandacht vragen voor een hele belangrijke en ernstige kwestie, namelijk dat niet iedereen die tot de ummah van Mohammed (sallAllahu ‘alayhi wa salaam) behoort, de eer zal verkrijgen om van het Bassin van de Profeet (sallAllahu ‘alayhi wa salaam) te drinken. De ahadith zeggen duidelijk dat er sommige mensen onder deze ummah zijn die ruw van het Bassin weggedreven zullen worden, we vragen Allah om ons daar voor te behoeden. Wie zijn degenen die zullen drinken en wie zijn degenen die weggedreven zullen worden?

De Profeet (sallAllahu ‘alayhi wa salaam) heeft deze vraag duidelijk beantwoord. Muslim heeft in zijn Sahih (367) overgeleverd van Abu Hurayrah dat de Boodschapper van Allah (sallAllahu ‘alayhi wa salaam) naar de begraafplaats kwam en zei: “Vrede zij met jullie. O verblijfplaats van gelovigen. Wij zullen jullie snel vergezellen, als Allah het wil. Ik zie mijn broeders graag.” Zij (de luisteraars) vroegen: “Zijn wij jouw broeders niet, O Boodschapper van Allah?” Hij zei: “Jullie zijn mijn metgezellen. Onze broeders zijn degene die nog niet (ter wereld) gekomen zijn.” Ze vroegen: “Hoe zal je degene van jouw ummah herkennen die nog niet (ter wereld) gekomen zijn, O Boodschapper van Allah?” Hij zei: “Als een man een paard heeft met een wit voorhoofd en witte voeten tussen paarden die helemaal zwart zijn, denken jullie niet dat hij zijn paard zal herkennen?” Ze zeiden: “Natuurlijk wel, O Boodschapper van Allah.” Hij zei: “Ze zullen met witte voorhoofden en witte handen en voeten komen vanwege woedoe’. Ik zal het Bassin voor hen bereikt hebben en mensen zullen van mijn Bassin weggedreven worden zoals afgedwaalde kamelen weggedreven worden. (Ik zal zeggen:) ‘Laat hen komen,’ en er zal tegen mij gezegd worden: ‘Zij veranderden nadat jij weg was,’ dus zal ik zeggen: ‘Weg met hen!’”

In al-Bukhaari (6528) en Muslim (4243) is overgeleverd dat Abu Haazim gezegd heeft: Ik hoorde Sahl zeggen: Ik hoorde de Profeet (sallAllahu ‘alayhi wa salaam) zeggen: “Ik zal het Bassin voor jullie bereiken. Degene die erbij komt zal ervan drinken en degene die ervan drinkt zal nooit meer dorst hebben. Sommige mensen zullen naar mij toekomen en ik zal hen herkennen en zij zullen mij herkennen maar dan zal er een barrière tussen mij en hen geplaatst worden.” Abu Haazim heeft gezegd: al-Nu’maan ibn Abi ‘Ayyaash hoorde me deze hadith vertellen en zei: “Heb je het Sahl zo horen zeggen?” Ik zei: “Ja.” Hij zei: “Ik getuig dat ik Abu Sa’id al-Khudri er aan toe heb horen voegen: en hij [de Profeet (sallAllahu ‘alayhi wa salaam)] zei: ‘Zij zijn van mij.’ En er zal gezegd worden: ‘Je weet niet wat zij gedaan hebben nadat jij weg was.’ En ik zal zeggen: ‘Weg met degenen die veranderd zijn nadat ik weg was!’”

Het is overgeleverd door al-Bukhaari (2194) en Muslim (4257) van Abu Hurayrah dat de Profeet (sallAllahu ‘alayhi wa salaam) gezegd heeft:
“Bij Degene in Wiens Hand mijn ziel is, ik zal mensen van mijn Bassin wegdrijven zoals vreemde kamelen van een bassin weggedreven worden.”

Zie al-Qiyaamah al-Kubra, 257-262; al-Jannah wa’l-Naar, 166, 167 – door Shaykh ‘Umar al-Ashqar. Fath al-Baari door al-Haafiz Ibn Hajar, 11/466.