Gastlessen

Gastlessen

Wij, van Stichting  Ar rayaan vinden de rol van het onderwijs erg belangrijk binnen de vorming van oordelen en vooroorden . Daarom hebben we ervoor gekozen om gastlessen te geven  binnen het onderwijs.
Tal van onderzoeken maken duidelijk dat er een direct verband is tussen de waardering voor de eigen culturele identiteit en het respect waar we anderen mee tegemoet treden. Intercultureel onderwijs zou gericht moeten zijn op het bevestigen van de identiteit van leerlingen. Alle kinderen mogen trots zijn op hun huidskleur, geloofsovertuiging en hun geschiedenis, ook al kan deze geschiedenis donkere kanten bevatten. Juist vanuit een sterk identiteitsbesef kunnen mensen hun cultuur relativeren en met andere mensen samenleven. Het onderwijs en het jeugd- en jongerenwerk kunnen de negatieve vooroordelen de wereld niet uitbannen. Wel kan een belangrijke bijdrage geleverd worden aan een manier van denken en handelen, die gericht is op een grotere mate van gelijkwaardigheid en rechtvaardigheid.

Inhoud

De lessen die verzorgd worden, duren ongeveer één uur. Ze bestaan uit een theoretisch gedeelte, een interactief deel, een debat en videofragmenten. Op verzoek kan er een bezoek gearrangeerd worden in een moskee.

Interactief gedeelte:Dit gedeelte start met een rollenspel. Eén van de gastdocenten speelt het meisje met een niqaab ( sluier waarvan alleen de ogen zichtbaar zijn) en alle stereotype vooroordelen bevat, namelijk; spreekt geen Nederlands, draagt een sluier, op jonge leeftijd getrouwd, in Nederland gekomen in het kader van importhuwelijk, komt bijna nooit buiten en heeft weinig sociale contacten.  De leerlingen in de klas krijgen de gelegenheid te praten met dit meisje, maar via de andere gastdocent. Leerlingen bouwen hierdoor een bepaald beeld op van iemand die gesluierd is en laten hun gedachten de vrije loop. Op een gegeven moment wordt doet het gesluierde meisje haar sluier af en praat in vloeiend Nederlands de klas toe. Dit moment wordt niet aangekondigd. Hierdoor is het beoogd  effect groter (nl: welke (voor)oordelen heb ik? Hoe komt dat? )

Theoretische gedeelte: Alle mensen hebben vooroordelen. Een vooroordeel hoeft niet per definitie negatief te zijn want we kennen ook positieve. Dit is belangrijk om te benadrukken! In dit gedeelte van de gastles praten we over vooroordelen en wat voor effect het heeft op jezelf en anderenVideofragmenten:Een aantal videofragmenten worden getoond waarbij het thema communicatie centraal staat. Er word gesproken over integratie, dialoog, communicatiestoornissen door taal barrière.Naar aanleiding hiervan worden er vragen gesteld en praten we de situaties na.

Debat: Het laatste gedeelte staat in het teken van ‘de discussie’, die we voerden aan de hand van stellingen. De ene helft van de klas is vóór de stelling en de andere helft tegen. Het doel os om de leerlingen te leren zichzelf te verplaatsen in de leefwereld van een ander. En tevens nadenken voordat ze spreken, letten op hun vooroordelen en deze op een andere manier weten te verwoorden dan ze doorgaans gewend zijn.

Wilt u ook een gastles bij jouw op school? Bel of mail dan met Stichting Ar Rayaan.

tijdelijk mailadres: lessenarrayaan@hotmail.com

Deze lessen worden mede mogelijk gemaakt door: