Het boek van geloof

Het boek van het geloof

Overgeleverd van Anas dat de profeet (saw) heeft gezegd: “Wie drie kwaliteiten bezit zal de zoetheid van het geloof proeven:

· dat Allah (swt) en Zijn Boodschapper hem meer lief zijn dan al het andere;

· dat hij van een persoon houdt en dat deze liefde voor hem alleen omwille van Allah (swt) is;

· dat hij er afkeer tegen heeft om terug te keren naar ongeloof, net zoals hij er een afkeer tegen heeft om in het vuur te worden geworpen.

Overgeleverd van Ubadah Ibn As Samit die de slag om Badr heeft meegemaakt en één van de vooraanstaanden was tijdens de nacht van Al Aqabah, dat de boodschapper heeft gezegd, terwijl een groep van zijn metgezellen om hem heen waren: “Geef mij de belofte van trouw dat jullie

· niets en niemand als deelgenoot (in de aanbidding) aan Allah (swt) toekennen;

· dat jullie niet stelen;

· dat jullie geen onwettige seksuele gemeenschap hebben;

· dat jullie je kinderen niet vermoorden;

· dat jullie niet met een leugen (laster) komen die jullie opzettelijk vertellen;

· dat jullie niet ongehoorzaam zijn in (de verrichtingen van alle) goede daden.

Wie dit van jullie vervult, zal beloond worden door Allah. En wie iets hiervan (het genoemde) begaat en ervoor wordt gestraft in deze wereld; voor hem zal dit een boetdoening zijn.En wie iets hiervan begaat en Allah (swt) verbergt dit voor hem, dan is het aan allah: als hij wil vergeeft Hij hem en als Hij wil straft Hij hem”.Wij gaven hem (swt) vervolgens deze belofte van trouw.

Overgeleverd van Abu Bakr dat hij de Boodschapper (saw) van Allah (swt) heeft horen zeggen:

“ Als twee moslims elkaar treffen met hun zwaarden, dan gaat zowel de moordenaar als de vermoorde naar de hel”. ik vroeg: “ O Boodschapper van Allah, dat is verdiend voor de moordenaar, maar hoe zit het met de vermoorde?” Hij antwoordde: “ Hij was gespitst op het vermoorden van zijn vriend”.

Overgeleverd van Abu Hurairah dat hij heeft gezegd dat: de Boodschapper van Allah (saw) heeft gezegd: “Van wie opstaat in de nacht van Al Qadr (om vrijwillige gebeden te verrichten) uit geloof en hopend op beloning van Allah, zullen al zijn voorgaande zonden worden vergeven” Overgeleverd van Abu Hurarairah dat de Profeet (saw) heeft gezegd: “Religie is gemakkelijk. Iedereen die zichzelf overbelast in zijn religie zal erdoor getroffen worden. Streef dus naar middelmatigheid en benadering van perfectie en verheug je op de beloning. Help Julie jezelf met continuïteit in aanbidding door deze te verrichten gedurende de ochtenden, de namiddagen en de laatste uren van de nachten.” Overgeleverd van Abu Mas’ood dat de Profeet saw) heeft gezegd: Als een man geld uitgeeft voor zijn gezin met de intentie om ervoor beloond te worden door Allah, dan wordt dit voor hem aangemerkt als een aalmoes.