Het boek van kennis

 

Het boek van kennis

 Al – Boekhari heeft gezegd dat de Profeet( saw) heeft gezegd: “Degen met wie Allah het goede wenst, schenkt Hij begrip in de religie.” En: “ Kennis wordt verkregen door te leren.”

Al- Boekhari heeft gezegd dat de boodschapper van Allah (saw) heeft gezegd: “Wie een weg bewandelt waarop hij streeft naar kennis, voor hem zal Allah een weg vergemakkelijken naar het  paradijs.”

Overgeleverd van Muáawiyah dat hij de Profeet heeft horen zeggen:“Degene met wie  Allah het goede wenst, schenkt Hij begrip in de religie. Ik ben slechts verdeler en Allah geeft. Deze natie zal gehoorzaam blijven aan het bevel van Allah. Wie tegen haar strijd strijdt zal haar niet schaden totdat het beval van Allah (swt) komt.”