Het boek van Wudoe

Het boek van de Wudoe

  • Overgeleverd van Abbaad Ibn Tamiem van zijn oom van vaderskant dat hij de boodschapper van Allah (saw) vroeg over de persoon die tijdens zijn gebed iets verbeeld (dat zijn wudoe zou verbreken). Hij zie (swt): Hij wendt zich niet af of hij vertrekt niet uit zijn gebed totdat hij een geluid hoort of een geur ruikt.
  • Overgeleverd van Abdullah Ibn Qataadah van zijn vaders dat de profeet (saw) heeft gezegd: Als iemand van jullie urineert, mag hij zijn geslachtsdeel niet vasthouden met rechts en mag hij zich 9zijnprivate delen) niet renigen met rechts. En  mag men niet ademen in een watervat.
  • Overgeleverd van Aicha dat de boodschapper van Allah (saw) heeft gezegd: “Als iemand van jullie zich slaperig voelt terwijl hij bidt, dan moet hij gaan slapen totdat zijn slaperigheid voorbij is. Als iemand van jullie namelijk bidt terwijl hij slaperig is, dan weet hij niet of hij bij het vragen om vergeving (tijdens het gebed) misschien wel aanroeping tegen zichzelf aanricht.

Leer de Wudoe

Deel 1

Deel 2