Het gebed

 

Vrijdagpreek het gebed

 
Alle lof is aan Allaah, Geprezen en Verheven is Hij, Die het gebed verplicht heeft gemaakt voor Zijn dienaren en hun opgedragen heeft het goed te verrichten en Die het gebed onderscheid laat maken tussen geloof en ongeloof. Bij deze willen wij graag jullie aandacht vestigen op iets zeer belangrijks, namelijk het gebed.

Het gebed is een van de belangrijkste pilaren van de Islaam. De boodschapper van Allah (Allah’s vrede en zegeningen zijn met hem) waarschuwde ons dat het eerste waar Allah ons rekenschap over vraagt op de Dag der Opstanding het gebed is. Abu Hurayrah (moge Allah tevreden zijn met hem) verhaalde dat de boodschapper van Allah (Allah’s vrede en zegeningen zijn met hem) zei:

“De eerste van zijn werken waarover een dienaar op de Dag der Opstanding rekenschap gevraagd zal worden, is zijn Salaat (gebed). Wanneer die in orde bevonden wordt, slaagt hij en heeft hij succes; wanneer die niet in orde bevonden wordt, is hij geru├»neerd en verloren. Wanneer hij tekort schiet met betrekking tot zijn verplichte gebeden, zal de Heer zeggen (tegen Zijn engelen): “Bezie of er bij de vrijwillige handelingen van Mijn dienaar iets is dat de tekortkomingen in zijn verplichte gebeden compenseert.” Vervolgens worden al zijn (verplichte) handelingen zo bekeken.” (Overgeleverd door Tirmidzie)

Het is daarom zeer belangrijk om het gebed met regelmaat en correct te bidden. Je kunt het gebed bidden zoals je het hebt geleerd van je ouders of van een imaam, maar je moet ten alle tijden bewust zijn van het feit dat de boodschapper van Allah (Allah’s vrede en zegeningen zijn met hem) de enige is die gevolgd moet worden. De engelen zullen je, terwijl je in je graf ligt, niet vragen: “Heb je die en die imaam gevolgd?” Je ouders of je imaam zullen niet bij je zijn, noch zullen ze je verdedigen op de Dag der Opstanding.

Moge Allah swt ons helpen bij het praktiseren van deze ahadith.