Imam Boukhari

Biografie van Imam Boukhari

Zijn naam Abou ‘Abdillâh Mouhammad Ibn Ismâ’il Ibn lbrâhîm Ibn al-Mughîra Ibn Bardazba Al-Djou’fiy Al-Boukhâri, ook wel de  “De Citadel van Hadith.” genoemd.

Zijn vader

De vader van Al-Boukhari stond bekend onder de geleerden. Een man van vroomheid en was rijk (naar alle waarschijnlijkheid was hij een handelaar).

Zijn geboorte

Hij werd geboren op vrijdag, de 13e dag van Shawwal in het jaar 194 van het Higra (juli 21, 810 ) in het centrum van Bukhara in Iran (nu Oezbekistan).

Het verlies van zijn vader als een kind

Het is bijna zeker dat de vader van Al-Boukhari stierf toen hij nog klein was. De moeder van imam Al Boukhari is verantwoordelijk geweest voor de opvoeding van imam Al Boukhari.

Zijn leertijd in zijn woonplaats en er buiten 

Imam Al Boukhari was rond 10 jaar toen hij naar de Koranschool ging.

Volgens overleveringen kende hij al in zijn jeugd 70.000 ahadith (overleveringen) inclusief de ketens. Door zijn begaafdheid en zijn uitstekende geheugen heeft hij zelfs meesters op 11 jarige leeftijd kunnen verbeteren. Voor zijn 16e kende hij de Koran helemaal uit zijn hoofd.

Op die leeftijd heeft hij de bedevaart verricht nadat hij de ahadith van de grote geleerden uit die tijd had geleerd. Hij vestigde zich samen met zijn moeder en broer in Mekka maar voor hij dit deed bezocht hij elke stad op zijn weg naar de heilige plaatsen op zoek naar geleerden

om te genieten van hun religieuze kennis.

 

Hij heeft de volgende geleerden ontmoet: Makky Ibn ‘lbrâhîm al-Balkhy al-Hafid ( Baikh), Abu’ Asim ‘Amru Ibn’ Asim al-Qais en Muhammad ibn ‘Abd-ul-LAH Ibn Al-Muthanna Al-‘Ansâry (in Basra), Ubayd-ul-LAH ibn Musa Al-‘Abs (in Kufa), uit ‘ Abd-ul-LAH Zayd Ibn Al-Muqri ‘(Mekka), van’ Affan Ibn Al-moslim Basry (Bagdad), Abu al-Yaman al-Hakam ibn Nafi al-Bahrâny (Emesa) Mushar Aboe ‘Abd-ul-‘A’lâ Ibn Al-Mushar Ghassâny (Damascus) lyyâs Ibn to’Adam ( Asqalân), benYûsuf Mohammed Ibn al Wâqid-Firyâby (Palestina).

 

Tijdens zijn verblijf in Mekka studeerde hij de Hadith bij prominente geleerden in Mekka, met inbegrip van Al-Humaydi die leerden hem de jurisprudentie van Imam Al-Châfi’i.

 

Imam Al Boukhari is een voorbeeld voor ons. Hij spande zich in om kennis op te doen en deze vast te leggen. Dank zij zijn werk zijn veel van de authentiek ahadieth tot heden bewaard gebleven. Moge allah hem hiervoor belonen.

Hij reisde niet alleen om kennis op te doen maar ook om deze te onderwijzen.

 

 

Zijn belangrijkste reizen

 

–          Bagdad (8 maal): elke reis ontmoette hij imam Ahmad die hem elke keer vroeg om zich hier te vestigen of te vestigen in Khurâsân;

–          Syrië, Egypte en Arabië (2 keer);

–          Basorah (4 keer);

–          Hidjâz waar hij verbleef voor een periode van zes jaar;

–          Om Kufa (onbepaald aantal keer);

 

Naysâbûr (250-H, hij was toen 56 jaar) en bleef daar een tijdje ahadith onderwijzen. Het onderwijzen ging goed tot dat studenten gingen vechten om zijn lessen te volgen. Hij heeft toen de studenten naar huis gestuurd en hun de opdracht gegeven de ahadith thuis te leren. Dat zijn lessen populair waren getuige de aanbeveling van Mohammed Ibn Yahya ACS-Dhuhaly zijn studenten: “Ga naar deze man van goedheid en wetenschap en luister goed naar hem.” Helaas werden een aantal personen jaloers op zijn succes en brachten geruchten de wereld in. Zo beweerden zij dat Imam Boukhari zou hebben gezegd dat de woorden die hij reciteerde (Koran) zijn gecreëerd. Dit was genoeg voor een lastercampagne tegen imam Boukhari.

 

 

 

 

Later meer…