Islam roept op tot geweld?

 

Propageert de islam geen geweld, bloedvergieten en brutaliteit, omdat de Qoer’aan zegt dat de moslims de niet-moslims moeten vermoorden waar ze ook tegenkomen?

Een aantal selectieve verzen van de Qoer’aan wordt vaak verkeerd geciteerd om de mythe vast te houden dat de islam geweld promoot en zijn volgelingen beveelt om degenen die buiten de islam staan te vermoorden.

1.         Het vers van Surah Taubah

Het volgende vers van Surah Taubah wordt zeer vaak geciteerd door de critici van de islam, om aan te tonen dat de islam geweld, bloedvergieten en brutaliteit promoot.

“..dood dan de veelgodenaanbidders waar jullie hen ook aantreffen..” [Qoer’aan 9:5]

2.         De context van het vers is gedurende het slagveld (in de oorlog)

De critici van de islam citeren dit vers geheel uit zijn context. Om de context te begrijpen moeten we vanaf vers 1 van deze Surah lezen. Het zegt dat er een vredesverdrag was tussen de moslims en de mushriqs (veelgodenaanbidders) van Mekka. Dit verdrag werd geschonden door de mushriqs van Mekka. Er werd aan de mushriqs een periode van vier maanden gegeven om het goed te maken. Anders zou er een oorlog tegen hen worden verklaard. Vers 5 van Surah Taubah zegt:

“En wanneer de gewijde maanden voorbij zijn, doodt dan de veelgodenaanbidders waar jullie hen ook aantreffen en grijpt hen, en omsingelt hen, en loert op hen vanuit elke hinderlaag. Als zij dan berouw tonen en de salaat onderhouden en de zakaat geven, laat hen dan vrij. Voorwaar Allah is Vergevensgezind, Meest Barmhartig” [Qoer’aan 9:5]

4.         Vers 9:5 wordt geciteerd om de moraal van de Moslims gedurende de oorlog een zetje te geven.

Op dezelfde manier zegt de Qoer’aan in Surah Taubah, hoofdstuk 9 vers 5,”dood dan de veelgodenaanbidders waar jullie hen ook aantreffen”, gedurende een oorlog, om de moraal van de moslim soldaten te versterken. Wat de Qoer’aan zegt tegen de moslimsoldaten, is dat ze niet bang moeten zijn gedurende een oorlog; dood de vijanden waar je ze ook vind.

5.         Shourie springt van vers 5 naar vers 7.

Arun Shourie is een van de grotere critici van de islam in India. Hij citeert hetzelfde vers, Surah Taubah, hoofdstuk 9 vers 5 in zijn boek ‘De Wereld van de Fatwahs’, op pagina 572. Nadat hij vers 5 heeft geciteerd, springt hij naar vers 7 van Surah Taubah. Elk logisch nadenkend persoon zal zich realiseren dat hij vers 6 heeft overgeslagen.

6.         Surah Taubah hoofdstuk 9 vers 6 geeft het antwoord.

Surah Taubah, hoofdstuk 9 vers 6 geeft het antwoord op de aantijging dat de islam geweld, bloedvergieten en brutateit promoot. Het zegt:

“En wanneer een van de veelgodenaanbidders bescherming bij jullie zoekt, geeft hem dan bescherming, zodat hij het Woord van Allah hoort. En brengt hem daarna naar een plaats die veilig voor hem is. Dat is omdat zij een volk zijn dat niet weet” [Qoer’aan 9:6]

De Qoer’aan zegt niet alleen, dat als een niet-moslim een toevluchtsoord zoekt gedurende de oorlog, hij bescherming moet krijgen, maar ook dat hij naar een veilige plaats moet worden gebracht. Tegenwoordig zal op het internationale vlak, zelfs een vreedzame, vriendelijke legergeneraal, de vijandige soldaten vrij kunnen laten, als ze vrede willen. Maar welke generaal zal zijn soldaten zeggen dat ze de vijandelijke soldaten die vrede willen gedurende een oorlog, niet alleen vrij moeten laten, maar dat zij ze ook moeten escorteren naar een veilige plaats?

Dit is precies wat Allah zegt in de Glorieuze Qoer’aan om vrede te promoten in de wereld.

Bron: http://www.overislam.nl