islamitische zeden 2 en 3

Het tweede doel

 

Helaas maken sommige moslims onderscheid tussen islamitische zeden en ibadaat, en tussen religie en het leven. Binnen de moskee is eenieder oprecht, de vrouwen dragen de gepaste hidjaab, je bidt met al je gevoelens. Buiten de moskee gedraag je je echter anders.

Waar zijn de zeden dan? Je zult antwoorden: “Zolang de ibadaat correct zijn, zijn zeden niet belangrijk!”Je denkt dat het leven één kwestie is, en dat religie en het uitvoeren van ibadaateen andere is.

Broeders en zusters, dit is een onjuist begrip. Dit onderscheid heeft niets met de islaam te maken. De islaam is één geheel. Het is een integraal geheel. Deze ernstige scheiding resulteert in twee soorten mensen:

  • De eerste is een persoon die slechtgemanierd is maar een goede aanbidder:
  • De tweede is een persoon die goedgemanierd maar een slechte aanbidder is.

Dit zijn twee misvormde types die niets met de islaam te maken hebben. Het doel van deze lezingen is dus om onszelf te leren hoe we goedgemanierd en tegelijkertijd goede aanbidders kunnen zijn.

De Profeet (vzzmh) zei: “Bij Allah, hij gelooft niet. Bij Allah, hij gelooft niet. Bij Allah, hij gelooft niet.” Er werd gevraagd: “Wie is dat, Boodschapper van Allah?” Hij zei: “De persoon wiens buren zich niet veilig voelen voor zijn kwaad.”[viii] 

Zie tot in welke mate het geloof gerelateerd wordt aan de zeden! Heb je jezelf ooit afgevraagd of het gebed van de persoon die zijn auto op de parkeerplaats van zijn buurman heeft gezet en is gaan bidden, wordt aanvaard of niet? We denken allemaal dat wij het bij het rechte eind hebben omdat we samen de religie bestuderen en Allah in de moskee aanbidden. We hebben het mis. Zie je hoe wij op deze manier vele fouten kunnen begaan en denken dat dit geen verband met de islaam heeft?

Geloof en zeden vormen inderdaad een integraal geheel.Sommige mensen kwamen naar de Profeet (vzzmh) toe en vertelden hem over een vrouw die erom bekend stond te bidden, te vasten, veel sadaqaat te geven, maar zij bracht haar buren schade toe. Hij zei: Zij is in het hellevuur.” Stel je eens voor. Er werd gezegd dat zij erom bekend stond te bidden, te vasten en veel sadaqaat te geven, hij zei echter: “Zij is in het hellevuur.” Toen werd er tegen de Profeet (vzzmh) gezegd dat een andere vrouw erom bekend stond te bidden, te vasten en te weinig sadaqaat te geven, maar zij bracht haar buren geen schade toe.

Hij zei: “Zij is in het paradijs.”Dit is overigens geen uitnodiging om de gebeden te verminderen. We willen niet het ene verbeteren ten koste van het andere. We willen discipline in beide zaken. We willen een balans.

Een andere hadieth van de Profeet (vzzmh) luidt als volgt: Het slechtste volk is het volk waarbij de mensen hen verlaten of hen in de steek laten om zichzelf te redden van hun smerige taal of van hun overtredingen.[ix]

Denk je eens in dat een vader zijn zoon waarschuwt om de zoon van de buren niet aan te raken of boos te maken, voor het geval zijn moeder een schandaal veroorzaakt en onnodige problemen creëert. Dit terwijl zijn moeder de gepaste hidjaab zou kunnen dragen. Wat is de waarde van deze hidjaab als mensen jou vermijden om zichzelf van jouw kwaad te beschermen?

Op gezag van Aboe-Hoereira is overgeleverd dat de Boodschapper van Allah (vzzmh) zei:“Het geloof bestaat uit meer dan 60 of 70 takken, de uitmuntendste is de verklaring dat er geen god is dan Allah en de nederigste is het verwijderen van iets dat schadelijk is op de weg, en bescheidenheid is een tak van geloof.”[x]

Het verwijderen van iets schadelijks op de weg is dus één van de takken van het geloof. Wat vind je van iemand die zijn autoraam opent en zijn etensrestjes op straat gooit? Of een meisje dat kauwgom uit haar mond haalt en op straat gooit? Geloof je dat als je dat doet, je een tak van je geloof hebt verloren? Eigenlijk heb je dat dan. Wat denk je van een persoon die het tegenovergestelde doet?

Wat denk je van een vrouw die haar zoon vraagt om vroeg naar buiten te gaan om afval op straat te gooien, voordat de buren wakker worden? Denk je dat zij het ochtendgebed gebeden heeft? Als dat wel het geval is, wat denk je dan van haar gebed? We proberen het verband tussen geloof en de islamitische zeden duidelijk te maken en in te prenten. Zodoende bega je een zonde als je een morele fout maakt.

De Profeet (vzzmh) zei: “Haja’ (islamitische bescheidenheid) en imaan (geloof) zijn een geheel, als iemand gebrek heeft aan het één, zal het andere volgen.”[xi] Daarom zijn haja’en geloof aan elkaar gerelateerd. Als je de sterkte van je geloof wilt meten, vertel me dan over het niveau van jouw zeden. Het zal je vertellen of je dichtbij Allah staat of niet. Dat is wat we onszelf willen inprenten en hoe we van deze lezingen kunnen profiteren.Bijvoorbeeld, denk je eens een persoon in die met zijn auto een brug oprijdt, terwijl hij weet dat er geen benzine over is. Als gevolg krijgt hij autopech. Dit zorgt ervoor dat vele auto’s midden op de weg moeten stoppen. Denk je dat deze persoon een zonde heeft begaan? Ja, hij heeft een zonde begaan. Zeg niet dat dit niets met religie te maken heeft. Dit is in feite de kern van de islaam.

Realiseer je je tot in welke mate we onze onjuiste begrippen moeten herstellen? Aboe-Hoereira heeft overgeleverd dat de Profeet van Allah (vzzmh) zei: Weten jullie wie bankroet is? Zij (de metgezellen van de Profeet) zeiden: “Degene onder ons die failliet is, is degene die noch enige dirham noch eigendommen heeft.” Hij (de Profeet) zei: “Degene van mijn oemma die failliet is, is degene die op de dag des oordeels met gebeden en vasten en zakaat zou komen, maar hij zal die-en-die onrecht aangedaan hebben, een ander van ontucht beschuldigd hebben, het eigendom van een ander verteerd hebben, het bloed van een ander vergoten hebben en iemand geslagen hebben. Zij zullen een gedeelte van zijn goede daden toegewezen krijgen, en als zijn goede daden niet voldoende zijn voordat zijn slechte daden beoordeeld worden, dan zullen hun fouten (van de onrechtvaardig behandelden) aan hem overgedragen worden en zal hij in het vuur geworpen worden.”[xii]

Begrijp je de betekenis? Als we de verzen van de heilige Qoer’aan nader onderzoeken, zullen we een verbazingwekkende zaak ontdekken. Elke keer wanneer Allah over de eigenschappen van de gelovigen spreekt, zien we dat de morele eigenschappen altijd al eerste komen, gevolgd door de eigenschappen die verband hebben met vroomheid.

Dit is de wijze waarop zij gerangschikt zijn: islamitische zeden a aanbidding a islamitische zeden a aanbidding.Bijvoorbeeld, Allah zegt, wat vertaald kan worden met: “Inderdaad voorspoedig zijn de gelovigen. Die ootmoedig zijn in hun gebeden. En die al hetgeen ijdel is, schuwen. En die actief zijn in het betalen van zakaat. En die hun vleselijke lusten beheersen. Behalve met hun vrouwen of hetgeen hun rechterhand bezit, want dan treft hen geen verwijt. Doch degenen die deze perken te buiten gaan, zullen overtreders zijn.” (VBQ Al-Moe’minoen:1-7)

Zie je de eigenschappen van de gelovigen? Het zijn zowel de islamitische zeden als aanbidding. Overpeins deze verzen zorgvuldig.Allah zegt, wat vertaald kan worden als: “En de dienaren van de Barmhartige zijn zij, die zachtmoedig op aarde wandelen en als de onwetenden hen aanspreken, zeggen zij: ‘Vrede.’ En zij, die zich in de nacht zich voor hun Heer ter aarde werpende en voor Hem staande doorbrengen. Terwijl zij zeggen: ‘Onze Heer, wend de straf der hel van ons af want de straf daarvan is een voortdurende kwelling.’ Zij is inderdaad slecht als rustplaats en als tehuis. En zij, die, als zij iets besteden, noch spilzuchtig noch vrekkig zijn, maar evenwichtig blijven tussen beide in…” (VBQ al-Foerqaan:63-67)

Allah zegt tevens in hoofdstuk al-Maoen, wat vertaald kan worden als: “En wee degenen die bidden. En de gebeden achteloos opzeggen. En zij, die er mee te koop lopen. En zich er van weerhouden de behoeftige vriendelijkheid te betonen” (VBQ 107:4-7)Waarom wordt al-Maoen na het gebed genoemd? Door het feit dat het geloof als een geheel begrepen moet worden. Dit is wat we willen bereiken.   

 

Het derde doel

Om pragmatisch en praktisch te zijn: wat betekent dit? Sommige mensen zijn verslaafd aan lezingen. Ze gaan de hele week van de ene naar de andere lezing. Maar wat leren zij hiervan? Ze leren de lezingen uit hun hoofd. Je kunt leren wat je wilt, maar weet dat je nooit beloond zult worden tenzij je handelt overeenkomstig hetgeen je hebt geleerd. Genoeg geluisterd: laten we het uitvoeren. Elke week gaan we elkaar aan een bepaalde deugdzaamheid herinneren die we de hele week zullen toepassen.