islamitische zeden 4

Het vierde doel

 

We willen voorname, goedgemanierde mensen voortbrengen voor onze maatschappij en we willen tevens een boodschap overbrengen: waar komen de voorname mensen vandaan? Uit de moskee? Hoe zullen onze maatschappijen en landen hier voordeel uit halen? Zij zullen profiteren van de mensen die regelmatig de moskee bezoeken en vroom, eerlijk, aanbiddend, efficiënt, waarheidsgetrouw en vaderlandslievend worden. Als deze voorbeelden naar voren treden, zal het verdraaide beeld van ‘de aanbidder die kwaadaardig’ is, verdwijnen.

We kunnen geen mensen met onze aanbidding aantrekken en hen afstoten door ons gebrek aan deugdzaamheden. Zij zullen zich beginnen af te vragen: “Je wilt dat ik zoals een religieuze persoon word die bidt maar de hele dag slaapt? Nee, ik wil niet zo zijn.” Niemand van ons is perfect met betrekking tot gedrag en we willen hier samen aan werken.

Dit zijn de doelen van deze lezingen.Je zult geweldig verrast zijn wanneer je de voordelen van goede zeden en goed gedrag kent. De Profeet (vzzmh) zei: “Niets is zwaarder in de weegschaal van een dienaar op de dag des oordeels, dan goede zeden.[xiii] Het belangrijkste op de dag des oordeels, is niet het gebed maar goede zeden. Wil je, na dit alles gehoord te hebben en de beloning ervoor te kennen, je zeden niet verbeteren? De Profeet (vzzmh) zei: De beste onder jullie zijn degenen die de beste zeden en karakter hebben.[xiv], en hij zei ook: Degenen met de beste zeden zijn degenen met het volmaaktste geloof.[xv]

Kijk goed naar de woorden: zie je wiens geloof ‘het beste en het volmaakst’ is? Degene die het volmaakste geloof heeft, is degene met de beste zeden, zelfs als hij nog aan zijn rituelen en religieuze kennis moet werken. De Profeet zei: Degenen die het dichtst bij mij in de hemel zijn, zijn degenen met de beste zeden.[xvi] Hij zei tevens: Hetgeen mensen naar de hemel leidt is vrees voor Allah en goede zeden.[xvii]

Er kwam een keer een groep afgevaardigden naar de Profeet (vzzmh) en deze groep vroeg hem: “Wie zijn het geliefdst bij Allah?” Hij zei: Degenen met de beste zeden. Zie je hoe belangrijk het is om goede zeden te hebben? Als je er niet in slaagt om dit in te zien, dan ga je de verkeerde kant op.

Je wilt de Qoer’aan en de de religie bestuderen: nu is dit allemaal zeer belangrijk en we zullen het samen bestuderen, maar hoe zijn jouw zeden?

De Profeet (vzzmh) zei: “Zouden jullie willen weten van wie van jullie ik het meeste houd?”Zijn metgezellen zeiden: “Ja, Profeet van Allah.” Hij antwoordde: “Degenen met de beste zeden.[xviii]

Hij zei tevens: De gelovige bereikt met zijn goede zeden het niveau van een moslim die dag en nacht bidt en vast.[xix] En zijn smeekbede: “Oh Allah, leidt mij naar de beste zeden, aangezien U alleen mij hiernaar kan leiden.[xx]

Zie je hoe belangrijk dit voor de Profeet was? De Profeet die Allah in de Qoer’aan beschrijft, wat vertaald kan worden als: “En gij staat zeker op hoog zedelijk peil.” (VBQ al-Qalam:4)

Wanneer de Profeet naar zichzelf in de spiegel keek, was hij gewend te zeggen: “Oh Allah, zoals U mijn gezicht perfect heeft gemaakt, maak mijn zeden perfect.[xxi] Hij was hier volhardend in. Volg je zijn leerstelling en zeg je dezelfde smeekbede op?

Nee, wanneer je in de spiegel kijkt en ziet hoe knap je bent, zeg je tegen jezelf dat er niemand is die knapper of mooier is dan jij. De Profeet (vzzmh) zei: “Ik verzeker een verblijfplaats op het hoogste punt van de hemel voor degenen met goede zeden.[xxii] Kun je je dit voorstellen?

De Profeet zelf garandeert jou een plaats in de hemel: zou je niet naar de middelen zoeken om dit doel te bereiken? Laat me je iets vertellen, maar word niet boos.

We houden ervan om dingen gemakkelijk op te nemen, we zoeken naar de moeiteloze dingen in het leven: we bidden, we lezen de Qoer’aan, we groeten elkaar middels de islamitische groet ‘as-salaamoe aleikoem’ (vrede zij met jou) als we elkaar bellen en we bedanken elkaar door te zeggen: moge Allah jou al het goede schenken. We vonden het zo makkelijk om religieus te worden, maar toch vinden we het heel moeilijk om onze zeden te verbeteren.

We zoeken naar de makkelijkste manieren om religieus te worden: maar hoe zit het met de zeden? Hoe zit het met de zeden van de religieuze persoon?

De Profeet (vzzmh) zei: Je zult nooit in staat zijn de mensen met je huizen te bevangen, noch met je geld, dus bevang hen met glimlachende gezichten en goede zeden.”[xxiii] Wil je dat de mensen van je houden?

Groet hen dan met een glimlach en verbeter je zeden. Is het nu duidelijk?

Gaan we de goede zeden in praktijk brengen? Ik wil jullie een vraag stellen: is het mogelijk om onze zeden te veranderen?

Kan de gierigaard vrijgevig worden, of is dit onmogelijk? Zijn we genetisch gedwongen om het één te zijn en niet het ander? Zou een ongeduldige persoon geduldig kunnen worden? Kan een meisje dat zeer luidruchtig is, een terughoudende persoon worden? In het kort, is verandering mogelijk?

De Profeet (vzzmh) heeft ons geleerd dat: “Kennis betekent het op zich nemen om te leren, zachtmoedigheid betekent het op zich nemen zachtmoedig te zijn en geduld betekent het op zich nemen geduldig te zijn.[xxiv]

De Profeet wil ons leren dat het mogelijk is om onze zeden te veranderen. We moeten nooit denken dat we niet in staat zijn te veranderen. Veel mensen zijn ontzettend veranderd nadat ze religieuzer geworden zijn.

Mensen vragen zich vaak af hoe een persoon zo kalm kan worden, nadat hij in het verleden onverdraagzaam was. Het antwoord is simpel: deze persoon koos de laatstgenoemdehadieth om naar te handelen. Het is daarom mogelijk om de aard van iemand te veranderen. We zouden hier niet zijn om ons in dit onderwerp te verdiepen, als verandering niet mogelijk was.

De ziel is net als een kind dat onvolmaakt geboren is, vervolgens volwassen wordt en zich door middel van voedsel volledig ontwikkelt. Net als dat een ziek lichaam een bitter medicijn inneemt en de bitterheid doorstaat om er sterker van te worden, wordt ook de ziel ziek en getroffen door kwalen (slechte zeden), welke veerkracht en geduld nodig hebben om overwonnen te worden.

Ik vertel jullie dit zodat jullie, als we elkaar de volgende keer ontmoeten, er klaar voor zijn en er geheel zeker van zijn dat jullie kunnen veranderen. Laten we de regel toepassen die zegt dat de ziel net zoals het lichaam is.

Een persoon met overgewicht kan slank worden door een streng en onbuigzaam dieet te volgen en zijn trek en al zijn favoriete eten te weerstaan. Hetzelfde geldt voor de leugenaar wanneer hij zijn slechte gewoonte van het liegen doorbreekt: hij kan waarheidsgetrouw worden, net zoals de persoon met overgewicht slank kan worden.

Een persoon met een zwak lichaam doet dagelijks lichamelijke oefeningen. Hij levert elke dag inspanningen en heeft het zwaar te verduren, totdat hij gezond wordt.

Dit geldt ook voor de ziel die goede deugden en zeden leert middels educatie, veerkrachtigheid en geduld.Laten we dus beginnen met de intentie om te veranderen. Je zult je misschien afvragen: “Hoe leer ik mijn slechte deugden kennen?”

Hier zijn vier punten die je hiertoe in staat stellen:

  • Van een vrome vriend (neem goede en oprechte mensen tot vrienden).
  • Van je vijand (luister naar wat je vijanden te zeggen hebben). Luister naar wat een jaloers meisje over jou zegt. Let op wat je concurrenten (van je werk) over je zeggen. Sluit nooit je oren voor hen, wellicht hebben zij iets nuttigs te zeggen.
  • Woon lezingen zoals deze bij.  Leer en bestudeer de zeden en de persoonlijke kenmerken van de Profeet (vzzmh).

 

  • Het laatste punt is het belangrijkst.Wie is de meest volkomen persoon met betrekking tot de zeden? Dat is natuurlijk de Profeet (vzzmh) en hij is degene waarover Allah zegt, wat vertaald kan worden als: “En gij staat zeker op hoog zedelijk peil.” (VBQ al-Qalam:4) Zou je dit verheven niveau willen bereiken? Kijk naar hoe nederig en geduldig de Profeet (vzzmh) was en hoe hij vrouwen behandelde, en leer hiervan. Daarom zullen zijn zeden en eigenschappen in alle komende lezingen ons referentiepunt zijn, voor elke zede en deugd die we bestuderen.Allah zegt, wat vertaald kan worden als:“Voorwaar, gij hebt in de Profeet van Allah een prachtig voorbeeld voor ieder die Allah en de laatste Dag vreest, en die Allah vaak herdenkt.” (VBQ Al-Ahzaab:21)

Weet je waarom? De reden is dat Allah alles wat een persoon in zijn of haar leven nodig heeft om te weten, tot aan de dag des oordeels, in de 23 jaar van Mohammeds prediking heeft samengesteld. Geen andere Profeet is er meer geschikt voor om een rolmodel te zijn dan Profeet Mohammed.Elke profeet zou een bepaalde deugd kunnen voorstellen. Isa (Jezus (vzmh)) was een jongeman, vrijgezel, beheerst en ascetisch. Kun je hem echter als rolmodel beschouwen als je getrouwd bent? Nee, want hij is nooit getrouwd. Kun je hem als ideaal voor een vader beschouwen? Een grootvader? Nee.Je kunt Soeleiman (Salomo (vzmh)) als voorbeeld nemen voor een rijke, vrijgevige en menslievende heerser. Maar zou hij jouw rolmodel kunnen zijn als arm maar geduldig persoon? Wie was er tegelijkertijd rijk en arm, sterk en zwak, onderdrukt en overheerser? Wie was vrijgezel, vervolgens vader en grootvader? Dat is waarom Allah zegt, wat vertaald kan worden als: “Voorwaar, gij hebt in de Profeet van Allah een prachtig voorbeeld voor ieder die Allah en de laatste Dag vreest, en die Allah vaak herdenkt.” (VBQ al-Ahzaab:21)

Terwijl we het over het onderwerp moreel en zeden hebben, moeten we ons verder in het leven van de Profeet (vzzmh) verdiepen. We moeten zijn zeden en deugden bestuderen. Hij is de enige Profeet die in zijn leven geen privé of verborgen kwesties had. We weten alles wat er over hem te weten valt. We hebben informatie over zijn relatie met zijn echtgenotes, we hebben informatie over zijn gedrag thuis, zelfs over zijn gedrag terwijl hij in zijn bed uitrustte! Er zijn geen verborgen aspecten aan zijn leven. Daarom zal ik deze lezing beëindigen door het belang van het houden van de Profeet (vzzmh) te benadrukken, want als we de mensen vragen om slechts in zijn voetsporen te treden en zijn zeden na te volgen, zonder daadwerkelijk van hem te houden, dan zal hij nooit als rolmodel beschouwd worden.

Zij zullen de kracht niet voelen van hetgeen hun verteld wordt.Aldus zal het inbedden van de liefde voor de Profeet Mohammed (vzzmh) in ons hart, de inleiding van de volgende hoofdstukken zijn. Hoe meer je van de Profeet (vzzmh) houdt, des te meer zal je zijn zeden als een na te volgen voorbeeld aanvaarden.De Profeet (vzzmh) zei: “(Ik zweer) op Hem in wiens handen mijn leven is, niemand van jullie zal werkelijk geloven totdat hij meer van mij houdt dan van zichzelf, zijn kinderen en zijn rijkdom.[xxv]

Denk nu eens over deze drie dingen na en vertel mij: is de Profeet jou daadwerkelijk geliefder dan de anderen? Houden we echt zoveel van de Profeet? Allah zegt, wat vertaald kan worden als: “Zeg: Indien uw vaders en uw zonen en uw broeders en uw vrouwen en uw verwanten en de rijkdommen die gij verkregen hebt en de handel waarvan gij zwakte vreest en de woningen waarvan gij houdt, u dierbaarder zijn dan Allah en Zijn Boodschapper en het streven voor Zijn zaak, wacht dan, tot Allah met Zijn oordeel komt: Allah leidt het ongehoorzame volk niet.” (VBQ at-Tawba: 24)

Allah (VVIH) beschouwt degenen die meer van deze dingen houdt dan van Allah en de Profeet, als opstandig en ongehoorzaam. Kun je dat geloven?

Omar ibn-al-Chattaab (r.a) [xxvi] zegt dat, terwijl hij en enkele metgezellen van de Profeet aan het lopen waren, hij (Omar) zichzelf hoorde zeggen: “Bij Allah, Boodschapper van Allah, ik hou van u.” De Profeet vroeg Omar toen: “Meer dan van je kinderen, Omar?”, en Omar zei: “Ja.” De Profeet vroeg: “Meer dan van je hele familie, Omar?” Omar zei ‘Ja’ en de Profeet vroeg: “Meer dan van jezelf, Omar?” En Omar antwoordde met ‘nee’.Zoals je kunt zien was Omar eerlijk en waarheidsgetrouw in alle antwoorden die hij gaf.

De Profeet zei toen tegen Omar: “Nee Omar, jouw geloof is niet compleet totdat ik jou dierbaarder ben dan jezelf.” Omar zei: “Ik ging naar buiten, ik dacht erover na en toen ging ik terug en riep ik uit: ‘Bij Allah, Boodschapper van Allah. Ik hou meer van u dan van mijzelf!’” En de Profeet antwoordde: “Het is nu,Omar.[xxvii]

Daarmee bedoelde hij: jouw geloof is nu compleet. Abdoellah ibn-Omar (de zoon van Omar) vroeg zijn vader: “Hoe deed u dat, vader? U ging enkele minuten naar buiten en kwam terug.” (Draaide hij gewoon een knop om, om te veranderen hoe hij zich voelde?) Omar zei: “Zoon, ik ging naar buiten en ik vroeg mijzelf af wie ik meer nodig zou hebben op de dag des oordeels: mezelf of de Profeet. Ik wist toen dat mijn behoefte aan hem groter was dan de behoefte aan mijzelf. Ik herinnerde mij dat ik op de sierat (het rechte pad dat naar de hel of de hemel leidt) was en hij mij redde. Allah redde mij vanwege hem. Dus hield ik meer van hem dan van mijzelf.” Abdoellah vroeg aan zijn vader: “Vader, als je alles van de Profeet zou vergeten, wat is het enige dat je nooit zou vergeten?” Omar zei: “Ik zal díe dag nooit vergeten waarop ik naar hem toeging en hem vroeg: ‘Verleen mij toestemming om met oemra (kleine bedevaart) te gaan, Boodschapper van Allah.’ Hij zei: “Vergeet me niet broeder, wanneer je tot Allah bidt.”” Abdoellah zei: “Ik zal deze woorden nooit vergeten.”

In de volgende overlevering beschrijft Aboe-Bakr as-Siddieq (mAtmhz) de mate van zijn liefde voor de Profeet(vzzmh). Hij zei: “We verrichten hidjra (migratie van Mekka naar Medina) en we hadden dorst, dus bracht ik een klein beetje melk en zei tegen de Profeet: ‘Drink dit, Boodschapper van Allah.’ En hij dronk totdat ik mijn dorst gelest had.” Zie je dat de Profeet dronk totdat Aboe-Bakr zijn dorst gelest had? Zie je wat voor soort liefde dit is?

De Profeet zag op een dag dat Thawbaan aan het huilen was omdat hij de Profeet miste, die de hele dag weg was. Neem deze krachtige liefde als voorbeeld.Als je met oemra gaat, ga je dan voor het graf van de Profeet staan om hem uit de grond van je hart te vertellen: “Ik mis jou, Boodschapper van Allah”? Ik ken een man die een keer Mohammed ibn-Abdoellah (Mohammed, de zoon van Abdoellah) zei, zonder er enige titel aan toe te voegen. Hij ging opoemra en bezocht zijn graf om zich te verontschuldigen.Onze leermeester Aboe-Bakr as-Siddieq nam zijn vader aboe-Kohafa mee, op de dag dat de laatstgenoemde zich tot de islaam bekeerde, zodat hij zijn geloof kon verklaren.De vader was oud en blind.

De Profeet zei tegen Aboe-Bakr: “Laat de sjeich (oude man) thuis blijven en we zullen hem bezoeken.” Aboe-Bakr antwoordde: “Hij zou naar u toe moeten komen, edele Boodschapper van Allah.” Toen aboe-Kohafa moslim werd, huilde Aboe-Bakr. De mensen zeiden tegen hem: “Vandaag is een blijde dag, jouw vader werd het hellevuur bespaard, dus waarom huil je?”Hij antwoordde: “Ik zou hebben gewild dat aboe-Talib (de oom van de Profeet) degene was geweest die vandaag voor de Profeet stond, en niet mijn vader, dit zou de Profeet blijer hebben gemaakt.” Kun je je een dergelijke relatie en liefde voorstellen? De vreugde van het zien dat de Profeet blij is, is veel groter dan mijn persoonlijke tevredenheid. Waar staan wij ervoor wat een dergelijke liefde en relatie betreft?Zelfs de boomstammen houden van de Profeet (vzzmh). De Profeet was gewend om de vrijdagpreek in zijn moskee te geven.

Hij stond dan op een boomstam – dit was voordat de preekstoel gebouwd was – zodat alle mensen hem konden zien. Toen de preekstoel gebouwd was en de Profeet daarop ging staan, werd er gehuil van de boomstam gehoord (zoals de metgezellen zeiden). De boomstam huilde omdat het de Profeet(vzzmh) miste en de Profeet kwam van de preekstoel af en wreef over de boomstam, terwijl hij zei: “Ben je er niet tevreden mee dat je hier geworteld bent en met mij in de hemel zult zijn?” De boomstam hield op met huilen.

De boomstam staat daar nog steeds, vóór het graf van de Profeet. Deze boomstam huilde en voelde de liefde en de nabijheid van de Profeet en wij zijn nog steeds ver van hem verwijderd.Onze leermeester Sawad (één van de metgezellen van de Profeet) stond op de dag van slag Badr op om te bidden. Sawad had overgewicht en de Profeet bleef hem vertellen: “Sta recht, Sawad.”, maar Sawad bleef buiten de rechte lijn staan. Dus schampte hij hem met een siwaak (een klein, kort houten stokje dat gebruikt wordt om de tanden mee schoon te maken) en zei: “Sta recht, Sawad. We zijn in gevecht en dit is serieus.” Sawad zei: “U heeft me pijn gedaan (met de siwaak), Boodschapper van Allah.” De Profeet hees toen zijn kleding op totdat zijn buik zichtbaar was en zei: “Neem wraak, Sawad.” Sawad begon de buik van de Profeet te kussen en zei: “Dit is wat ik wilde! Dit is wat ik wilde!”Moge de vrede, zegeningen en gebeden van Allah met onze geliefde Profeet zijn.


[1] Het woord Allah is de Arabische term voor God. Hoewel het woord vaak aan de islaam toegeschreven wordt, wordt het niet alleen door moslims gebruikt: Arabische christenen en joden gebruiken dit woord om naar de Ene God te verwijzen. Het Arabische woord geeft iets nauwkeuriger uitdrukking aan de unieke eigenschappen van de Ene God dan de Nederlandse term. Het Arabische woord ‘Allah’ heeft geen meervoudsvorm, de Nederlandse term heeft dat wel. Het woord ‘Allah’ heeft ook geen connotatie wat betreft het geslacht. Allah is de God die door alle profeten aanbeden werd, van Adam tot Noach, Abraham, Mozes, Jezus en Mohammed.


[i] VBQ is de Vertaling van de Betekenis van de Qoer’aan. Dit is een vertaling van wat tot nu toe begrepen is van het gestelde Qoer’aanvers. Het lezen van de vertaalde betekenis van deQoer’aan kan op geen enkele manier het lezen in de Arabische taal vervangen, de taal waarin het geopenbaard is.[ii] Vrede en zegeningen zij met hem.[iii] Overgeleverd door ibn-Radjab (Lata’ef al-Maaref), 305.[iv] Het verplicht delen van je rijkdom met de armen in de gemeenschap, door de jaarlijkse bijdrage van 2,5% van het eigendom boven een bepaald minimum.[v] Overgeleverd door aboe-Hoereira.[vi] Vrede zij met hem.[vii] Verheerlijkt en Verheven is Hij.[viii] Overgeleverd door aboe-Hoereira.[ix] Overgeleverd door Aisja.[x] SahiehMoslim: Boek 001, nr. 0056.[xi] Al-Albani: 2636.[xii] Sahieh Moslim: 6251.[xiii] Overgeleverd door at-Tirmidhie.[xiv] Overgeleverd door Ahmed.[xv] Overgeleverd door Ahmed en al-Boecharie.[xvi] Overgeleverd door Ahmed.[xvii] Overgeleverd door at-Tirmidhie.[xviii]Overgeleverd door Ahmed.[xix] Overgeleverd ibn-Dawoed.[xx] Overgeleverd door an-Nasa’ie.[xxi] Overgeleverd door Ahmed.[xxii] Overgeleverd ibn-Dawoed.[xxiii] Overgeleverd door al-Iraqi, Tachriedj al-Ihja’: 62/3.[xxiv] Sahieh al-Albani: 2338.[xxv] Authentieke hadieth, overgeleverd door Boechari: 15.[xxvi] Moge Allah tevreden met hem zijn.[xxvii] Overgeleverd door Ahmed.Achlaaq, islamitische zeden Dit is de inleiding van ‘Achlaaq, islamitische zeden’. In dit boek probeert Amr Khaled het verband tussen geloof en de islamitische zeden duidelijk te maken en in te prenten. Het doel van deze lezingen is dus om onszelf te leren hoe we goedgemanierd en tegelijkertijd goede aanbidders kunnen zijn. Het onderwerp wordt belangrijk geacht, aangezien sommige mensen denken dat het uit het hoofd leren van deQoer’aan en het bestuderen van islamitische jurisprudentie de belangrijkste taken van de moslims zijn, en de zeden op de tweede plaats komen. In dit boek blijkt dat de islaam als één geheel gezien moet worden.

Het boek is in september 2006 als geheel gepubliceerd en verkrijgbaar bij islamitische verkooppunten (Stichting Ar Rayaan). Het behandelt de volgende onderwerpen: nederigheid; perfectie; betrouwbaarheid; trouw; islamitische bescheidenheid; de sluier; onbaatzuchtigheid; geduld; eerlijkheid; genade; vriendelijkheid en beleefdheid.

Voor meer informatie over het boek of de vertalingen, kan er contact opgenomen worden metdar.altarjama.dutch@gmail.com