Scheiding

 

Scheiding

 

O jullie gelovigen, vrees Allah ware vrees, en houdt u vast aan het rechte pad, en pas op voor zondes, want uw voeten kunnen het hellevuur niet weerstaan, en weet dat de engel des doods bij u langs is geweest en een ander dan u heeft gegrepen, en er zal een dag komen dat hij langs een ander gaat om vervolgens u wel te grijpen. Wees daarom op uw hoede. De slimme is degene die zichzelf redt, en daden verricht voor het hiernamaals, en de mislukkeling is degene die zijn zielsbegeerten volgt, en onterecht vanzelfsprekend verwacht dat Allaah barmhartig met hem zal zijn (zonder dat hij ervoor werkt).

O mensen, verwondert iemand van jullie zeg, wanneer hem verteld wordt dat: een gezegde of woord, iemands geluk en rust kan doen veranderen in beproeving en verdriet? Verbaast iemand van jullie zeg wanneer er tegen hem gezegd wordt dat een woord individuen en groepen mensen doet bewegen en dat een woord mensen uitelkaar kan brengen?
het is een woord dat ogen doet tranen, harten doen breken, het is een klein woordje van formaat, maar geweldig groot van betekenis, het is het woord dat blijschap verandert in verdriet, het is het woord Attalaaq (scheiding). Het is woord dat leidt tot afscheid, een breuk, ruzie en boosheid. Hoeveel moslim huizen heeft het vernietigd? En hoeveel gezinnen heeft doen verscheuren?

Wat is het voor een bedroevend uur, het uur dat de vrouw het woord Talaaq hoort, haar tranen zal ze niet in bedwang houden, haar man zal ze afscheid van moeten nemen.

 

Het huwelijksgezelschap, is een speciale liefde, er is geen gelijke liefde aan de liefde van de echtgenoten, het is de liefde waardoor de echtgenoten rust krijgen, hij is het die twee mensen bij elkaar laat komen,  Allah zegt:”

 

وَٱللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مّنْ أَزْوٰجِكُم بَنِينَ وَحَفَدَةً [النحل:72    ].

 

En Allah heeft uit uw midden echtgenoten voor u gemaakt en heeft u van uw echtgenoten kinderen en kleinkinderen geschonken en u van goede dingen voorzien. Surah Annahl vers 72.

 

Er zit geen goedheid in degene die niet goed is voor zijn gezin, de profeet (vrede zij met hem) heeft gezegd: “De beste onder jullie is degene die het beste zijn vrouwen behandelt en ik (de profeet) ben degene die zijn vrouwen het beste behandelt.” (Tirmidi)

Ook heeft Allah gezegd: “En de gelovige mannen en de gelovige vrouwen zijn elkaars helpers, zij roepen op tot het behoorlijke en verbieden het verwerpelijke en zij onderhouden de salaat en geven de zakaat en zij gehoorzamen Allah en Zijn boodschappers. ” (Koran 9:71)

Mu’awiya overlevert het volgende: “Ik ging naar de Profeet (vzmh) en vroeg hem wat hij ons beveelt omtrent onze vrouwen. Hij antwoordde; Geef hen hetzelfde voedsel als dat jullie voor jullie zelf hebben, en kleed hen met (hetzelfde soort) kleding waarmee jullie jullie zelf kleden, sla hen niet en scheld hen niet uit.” (Abu Dawood)

De Profeet zei: “Een vrouw wordt om vier redenen gehuwd; haar bezittingen, haar status, haar schoonheid en haar geloof. Trouw met hen om hun geloof, opdat je zult slagen.

 

Dit is de vrouw (de gelovige) waar de islaam op hamert die we goed moeten behandelen, en waar we tevreden mee moeten zijn. Het is uiteraard bekent, dat alleen de gelovige man graag de gelovige vrouw huwt, alleen degene wiens hart vol is van islaam en wiens ziel schoon en rein is. In een andere overlevering zegt de Profeet :“De hele wereld is onderhoud en datgene wat het beste onderhoud is, is een vrome vrouw.”

 

Realiseer je dit! Niets in deze wereld is zo waardevol als een vrome vrouw. Het belang hiervan wordt onderstreept in vele overleveringen van de Profeet . Toen de volgende vers werd geopenbaard (interpretatie van de betekenis)

En degenen die het goud en het zilver oppotten en het niet besteden op de Weg van Allah; verkondig hen over een pijnlijke bestraffing. De dag waarop dit (goud en zilver) verhit zal worden in het vuur van de hel, dan zal ermee over hun voorhoofden, hun zijden en hun ruggen gestreken worden. (En er zal worden gezegd:) “Dat is wat jullie voor jezelf hadden opgepot, proeft dan wat jullie plachten op te potten.”   Soerat at-Tauwbah: 34-35)

Omar kwam naar de Profeet en vertelde hem dat deze vers zwaar was voor de metgezellen. De Boodschapper antwoordde hierop dat het beste wat gekoesterd moet worden in dit leven, een toegewijde vrouw is die (haar man) blijdschap bezorgt wanneer hij haar ziet, gehoorzaam is en waakt over haar kuisheid en de bezittingen van haar man in zijn afwezigheid.

Het is niet verwonderlijk dat de gelovige vrouw de beste levensonderhoud is, want zij is de vrouw waar de gelovige man rust bij zal krijgen. Allaah zegt over de gelovige vrouwen: En de oprechte vrouwen zijn de gehoorzame vrouwen en zij waken (over zichzelf en de eigendommen) in de afwezigheid (van haar man), zoals Allah (ook) waakt.  (Soerat an-Nisaa’: 34)

In Soerat al-Ahzaab vind men vele kwaliteiten die bij Allah geliefd zijn, kwaliteiten die overigens zowel bij mannen als bij vrouwen aanwezig dienen te zijn. Dus, broeder, kies haar voor de volgende kwaliteiten: een moslimvrouw, een gelovige vrouw, een toegewijde vrouw, een waarheidlievende vrouw, een geduldige vrouw, een nederige vrouw, een vastende vrouw die zichzelf onthoudt van allerlei verleidingen, een vrouw die haar kuisheid bewaakt, een vrouw die Allah veelvuldig aanbidt. De Islam is een reële godsdienst, en heeft niet van doen met fictie. Natuurlijk zal de perfecte vrouw niet bestaan, maar: ‘’Wanneer jullie een afkeer van hen hebben, dan kan het zijn dat jullie een afkeer hebben van iets, terwijl Allah daarin veel goeds gelegd heeft.’’   (Soerat an-Nisaa’: 19)

 

In Islam heeft zowel de man als vrouw het recht de huwelijkspartner te kiezen die hij of zij zich wenst. Zo heeft Abdullah bin Burayda overgeleverd:
“Een jonge vrouw kwam naar de Boodschapper van Allah (saw) en zei: ‘mijn vader heeft me uitgehuwelijkt aan zijn neef, zodat hij zijn lage sociale status kan verbeteren (trouwen met de dame van aanzien zou de neef een hogere sociale status doen toekomen)’. Daarop gaf de profeet (saw) haar toestemming het huwelijk af te wijzen. De jonge vrouw reageerde door te zeggen: ‘Ik accepteer wat mijn vader heeft gedaan, maar wilde de andere vrouwen informeren over het feit dat vaders niet het recht hebben hun dochters uit te huwelijken tegen hun wil’.”

 

Als advies aan de echtgenoot heeft de profeet (saw) gezegd:
“Behandel de vrouwen vriendelijk, want de vrouw is geschapen van een rib en het meest kromme deel van de rib is haar bovenkant, en als jullie proberen haar recht te buigen (de vrouw te laten worden zoals de man het wenst) dan zal deze breken … Dus behandel de vrouwen vriendelijk”

 

Tevens heeft de profeet (VZMH) gezegd: Wanneer de vrouw haar vijf gebeden heeft verricht, en haar maand (ramadan) heeft gevast en haar kuisheid bewaakt heeft en haar man gehoorzaamd heeft, zal tegen haar op de dag des oordeels, gezegd worden, treedt het paradijs binnen van iedere van de acht deuren die jij wenst.’’