Sihr (tovenarij)

Khutba Abibakr 26 maart 2010

Sihr (tovenarij)

Sihr is een van de grootste verderfelijkheden in het geloof, van het steun vragen aan de djinn en de shayatien, en de angst in het hart voor iets anders dan Allah tot het bagatelliseren van het vertrouwen op Allah. Het maakt de samenleving stuk, en het splijt families.

De Profeet (sas) heeft gezegd: ‘Blijft weg van de zeven doodzonden.’ Men zei: ‘Wat zijn zij, o Rasul Allah?’ Hij zei: ‘Deelgenoten toekennen aan Allah, sihr (tovenarij), het doden van een ziel die Allah haraam gemaakt heeft, behalve met recht, het eten van rente, het eten van de bezittingen van de wees, zich afwenden op de dag van de opmars (yom al-zahf), en laster tegen eerbare, gelovige vrouwen.’

De shaytaan fluistert de tovenaar in om sihr te doen. Allah zegt over deze duivels het volgende:

Zo leerden zij van die twee hoe verschil te maken tussen een man en een vrouw

Toch berokkenen zij daarmee niemand schade zonder Allah’s toestemming

Zij leren wat hen schaadt en niet nut [al-Baqarah, 102]

En wat schadelijk is en wat nuttig is, is afhankelijk van Allah’s macht.

De Profeet (sas) heeft gezegd: ‘En weet dat als de ummah samen zou komen om jou te schaden met iets, dat zij jou niet zullen schaden met iets, behalve dat Allah het voor jou genoteerd had.’

O moslims, de tovenaar heeft de smerigste ziel van de mensen, de meest verderfelijke natuur en het slechtste hart. Hij is dichtbij de shaytaan en aanbidt hem. Hij is een leugenachtig persoon.

En hij houdt zich pas met sihr bezig, nadat hij ongelovig geworden is. De Profeet (sas) heeft gezegd ‘Wie zich bezighoudt met sihr, die heeft deelgenoten toegekend aan Allah.’ Bedoeld hiermee is dat je geen tovenarij kunt doen, zonder tegelijkertijd shirk te begaan.

De tovenaar houdt erg veel van geld en bedriegt daarvoor naïevelingen. Toen Fir’aun aan de tovenaars vroeg om Moesa te bestrijden, toen vroegen ze geld aan hem. Allah zegt over hen:

En de tovenaars van Fir’aun kwamen en zeiden: ‘Voor ons is er toch wel een beloning als we winnen?’

Hij zei: ‘Ja, jullie zullen dan behoren tot hen die in [mijn] nabijheid zijn toegelaten. [al-A’raaf]

De tovenaar bedriegt anderen en nodigt heb uit naar shirk. Hij beveelt mensen die bij hem komen tot het offeren aan iets buiten Allah. En hij beveelt hen tot het maken van talismannen, en hij doet alsof dit tot nut is voor mensen, terwijl het in werkelijkheid juist schadelijk is. De Profeet (sas) zei ook hierover: ‘Wie zich bezighoudt met talismannen, die heeft deelgenoten toegekend aan Allah.’

Dit brengt schade toe aan de hele samenleving. Het brengt mensen tot shirk, maakt gelukkige huishoudens stuk, drijft wiggen tussen gelukkige echtparen, het laat vrome kinderen de bitterheid van het leven proeven.

Hoeveel mensen zijn ziek vanwege een tovenaar, en hoeveel arme mensen hebben schulden vanwege een tovenaar, en hoeveel geld heeft een tovenaar gegeten dat hij illegaal verkregen heeft door zogenaamd medicijn te verschaffen of kennis van het ongeziene. En hoeveel mensen heeft hij de dien doen verlaten door hen zogenaamd kennis te verschaffen over dingen die alleen Allah kan weten? De Profeet (sas) heeft gezegd: ‘Wie naar een waarzegger komt, hem over iets vraagt en hem vervolgens gelooft, die heeft ongeloof getoond t.o.v. wat neergedaald is aan Mohammed.’

Het is zo een gevaar voor de moslims, dat Omar ibn al-Khattaab zijn medewerkers liet weten dat iedere tovenaar gedood moest worden. En ze zullen in de hel belanden. Daarover zegt Allah:

Zij weten wel dat wie zoiets koopt geen aandeel heeft in het hiernamaals [al-Baqarah, 102]

Degene die tovenarij toepast op een ander, zal daarvan uiteindelijk alleen zelf last ondervinden. Allah zegt onder andere:

Maar slechte plannen overmeesteren alleen de beramers ervan [Faatir, 43]

En degene die betoverd is, moet niet wanhopen. Allah beproeft hem slechts, en uiteindelijk zal juist zijn geluk erin liggen.. De Profeet (sas) heeft gezegd: ‘Voor wie Allah het goede wil, die laat hij door moeilijkheid treffen.’

Of zoals Allah zegt:

Misschien staat jullie iets tegen dat toch goed voor jullie is en misschien hebben jullie iets lief dat toch slecht is voor jullie is [al-Baqara, 216]

En als je op deze manier onrecht overkomen is, maak dan du’aa. De Profeet (sas) heeft in een hadith bevestigd dat de du’aa van iemand die onrecht gedaan is, altijd verhoord wordt. En maak istighfaar, en besef je dat het beter is tot Allah te komen als iemand die onrecht aangedaan is dan als onrechtpleger.