Slaap is een van de tekenen van Allah

Slaap is een van de Tekenen van Allah de Verhevene

 

Door Aboe Sayfoullah al-Maghriebie

De Verhevene heeft gezegd: “En tot Zijn Tekenen behoort jullie slaap in de nacht, en overdag zoeken jullie naar Zijn gunst. Voorwaar, daarin zijn zeker Tekenen voor een volk dat luistert.” [Soerat ar-Roem (30), aayah 23.]

Er is geen twijfel over het feit dat slaap iets fijns is. De waarde wordt slechts gekend door degenen die nachten ronddraaien in hun bedden en niet in staat zijn om in slaap te vallen. Tegelijkertijd is het echter een vreemd verschijnsel, dat omringd wordt door onduidelijkheden.

Wat zou het fijn zijn als wij op onze bedden zouden liggen en onze ogen konden sluiten en ons dan konden verplaatsen van deze realiteit naar de wereld van roze dromen, waarin alles verwezenlijkt wordt wat onze begeerte wenst te verkrijgen; hetgeen wij niet konden realiseren toen wij wakker waren. Weer op andere momenten bevinden wij ons in knelpunten waaruit wij onszelf slechts kunnen redden door wakker te worden…terwijl wij in slaap zijn, zien en horen wij dingen, we lachen en huilen etc.

Echter, wat is slaap nou precies? Het is een verbazingwekkende zaak waar wij niet zonder kunnen en waarin wij iedere avond vallen…? Worden alle levende schepselen overmand door slaap, zoals dat met de mensen gebeurt? Dit zijn slechts een aantal vragen die bij ons opkomen bij het nadenken over het begrip “slaap”.

Voordat wij deze sessie beginnen wil ik jou, mijn moslimbroeder en zuster, eraan herinneren dat slaap behoort tot de gunsten die Allah aan Zijn schepselen heeft geschonken en het is op zichzelf een bewijs van het bestaan van Allah de Verhevene. Slaap is een zaak die plaatsvindt zonder dat de mensen er een inbreng in hebben en ze hebben er geen macht over.

De krachten van de mens nemen op een gegeven moment steeds verder af en hij krijgt een gevoel dat hem op slaap voorbereidt en hierna valt hij in slaap, zowel overdag als ‘s nachts.

Het is mogelijk om de waarde van slaap te kennen door proefjes te bekijken die op dieren toegepast zijn; hieruit is gebleken dat slaap belangrijker is voor levende schepselen om in leven te blijven dan eten en drinken.

Russische wetenschappers hebben door middel van proefjes, die zij op puppies hebben uitgevoerd, aangetoond dat deze dieren niet langer dan 5 dagen kunnen leven zonder te slapen, terwijl zij 20 dagen lang zonder eten in leven kunnen blijven.

En misschien stel je jezelf deze vraag: slapen alle levende schepselen en dromen zij zoals dit bij de mensheid geschiedt of is hier enig verschil in? Tot de duidelijke bewijzen van de Kracht en Macht van Allah behoort het feit dat alle schepselen overeenkomsten hebben en één van deze overeenkomsten is bijvoorbeeld slaap. Dieren slapen en worden wakker, zoals mensen, en er is bewezen dat dieren ook dromen tijdens hun slaap. Er is uit een aantal onderzoeken gebleken dat honden geschrokken wakker werden uit hun slaap. Deze schrik wordt duidelijk aan de hand van de wijze van handelen van deze dieren, waarbij deze geschrokken naar links en rechts keken; en dit bewijst, aldus wetenschappers, dat zij slachtoffer waren van een angstige droom.

Vissen en insecten worden ook door slaap overmand, ook al is het zeer moeilijk om onderscheid te maken tussen hun slaap en wakkere toestand. Er zijn een aantal proeven gedaan waarbij schrikbarende voorwerpen, gedurende de nacht, naast een aantal insecten en dieren zijn gelegd. Zij bewogen pas rond al-Fadjr, waarbij na hun ontwaking bleek dat zij zeer angstig waren voor deze voorwerpen.

Tot de verbazingwekkende Tekenen die de Barmhartigheid van Allah aanduiden, behoort dat vogels slapen op boomtakken en er niet van afvallen, terwijl de greep van de vogel zich ontspant, zoals wanneer de andere lichaamsdelen door slaap overmand worden.

Wanneer de vogel in slaap valt en het gewicht dat op zijn gewrichten rust, toeneemt, dan wordt zijn greep met zijn nagels sterker en dit geschiedt zonder erover na te denken en zonder enige vorm van beheer daarover te hebben, en het gebeurt zelfs zonder gevoel!!

Soebh’aan Allaah!! Is dit geen Teken van Allah en een wonder dat Hij geschapen heeft!?

Denk na over deze duidelijke Tekenen beste broeder en zuster en zorg ervoor dat je hier diep over nadenkt!! En laten we ook nadenken over de plantenwereld.

Wetenschappers die gespecialiseerd zijn in planten, hebben middels onderzoek dat zij verricht hebben op bloemen, achterhaald welke veranderingen planten ondergaan, alsook dat planten slapen, zoals alle levende schepselen slapen: de symptomen van deze slaap zouden duidelijk aan hen te zien zijn. Velen van ons denken dat bloemen zich openen doordat zij beïnvloed worden door zon en licht maar de werkelijkheid laat ons iets anders zien en wel dat er bewezen is dat de opening van bloemen geen relatie heeft met de zon of licht, maar meer met de slapende en wakkere toestand.

Er zijn een aantal bloemen die bezocht worden door een aantal nachtvlinders, daar zij zich enkel ‘s nachts openen, ongeacht of de maan schijnt of niet. Er zijn andere bloemen die hun bladeren laten ontspannen en in diepe slaap vallen rond de middag; hierdoor weten bijvoorbeeld de boeren wanneer de tijd aangebroken is voor het middageten. Zo zien we dat planten ook momenten hebben waarop zij actief zijn alsook tijden waarop zij rusten.

Waarom slapen (levende) schepselen eigenlijk? Er zijn verschillende meningen over de oorzaken van het plaatsvinden van slaap. Onder deze meningen zijn:

De hoeveelheid bloed die de hersenen bereikt vermindert waardoor slaap wordt veroorzaakt, en dit geschiedt doordat de bloedaders vernauwen waarbij er een kleinere hoeveelheid bloed door de aders gaat. Men kan zich afvragen, wat is de reden dat de aders vernauwen?

Het is mogelijk dat de hersenen gevuld worden door giftige stoffen die vrijkomen van de activiteiten van het bloed wat rondgepompt wordt, waardoor de aders vernauwen en waardoor slaap veroorzaakt wordt. Wanneer het bloed deze giftige stoffen verwijdert, de aders weer breed worden gemaakt en de hoeveelheid bloed dat erdoorheen stroomt vermeerdert, wordt een persoon wakker uit zijn slaap en dit is de meest juiste mening maar niet DE juiste mening.

Er zijn een aantal onderzoekers die een aantal theorieën hebben voorgelegd, waaronder de theorie van het scheikundige proces die eerder genoemd is, maar deze theorieën hebben in werkelijkheid niet de juiste feiten weergegeven. De wetenschap heeft recentelijk ontdekt dat slaap een vorm van verdwijning van de ziel uit het lichaam voor een aantal uren is… De wetenschappers hebben dit ervaren als een grote ontdekking en als we naar de Qor-aan kijken, dan zullen we de duidelijke uitleg hiervoor vinden.

De wetenschappen zeggen dat het mogelijk is dat er andere oorzaken zijn voor slaap, zoals elektrische schokken die met de hersenen te maken hebben. Slaap is een moment van rust voor de hersenen dat plaats dient te vinden; men kan het vergelijken met het opladen van batterijen. Er zijn andere meningen hierover, maar hetgeen wat wij genoemd hebben is voldoende… DE KLEINE DOOD

Slaap is een eigenschap die de mensheid tijdens het hele leven vergezelt. Het is niet een tegenstelling van leven, noch een synoniem voor de dood. De zielen worden op een bepaalde manier weggenomen en ook weer teruggebracht. Zo blijft het lichaam in leven in tegenstelling tot de dood waarbij de ziel voorgoed genomen wordt.

Daarom blijft degene die aan het slapen is in leven, maar verliest hij de werking van een aantal zintuigen die in contact staan met de ziel, zoals het beseffen van zaken en de wil; tegelijkertijd blijven alle chemische processen gewoon plaatsvinden.

Daarom wordt er gezegd dat slaap een kleine dood is, want de ziel van degene die in slaap is gevallen wordt door Allah genomen en het wordt teruggebracht wanneer men wakker wordt. En Allah is Degene Die de Waarheid spreekt en Die gezegd heeft: “Allah neemt de zielen weg bij hun sterven en bij degenen die niet sterven in hun slaap. Dan houdt Hij de zielen waarvoor Hij de dood heeft beslist achter, en stuurt Hij de overigen (terug) tot een vastgestelde tijd. Voorwaar, daarin zijn zeker Tekenen voor een volk dat nadenkt.” [Soerat az-Zoemar (39), aayah 42.]

Allah, Gezegend en Verheven is Hij, heeft slaap vergeleken met de dood, waarbij de ziel het lichaam verlaat. De ziel verlaat het lichaam in geval van de dood voorgoed, terwijl bij slaap dit slechts tijdelijk is.

Degene die in slaap is gevallen ziet onwaarneembare zaken die de persoon terwijl hij wakker is niet kan zien. Hij ondergaat een fase die buiten de zintuigen en fysiologische kracht en macht van de lichaamdelen bekend is. Dit duidt allemaal op de mogelijkheden en krachten die de ziel heeft, die ontnomen wordt tijdens de slaap.

Dit toont aan dat er verschillende invloeden zijn en zaken die tot het onwaarneembare behoren waar alleen Allah kennis van heeft… Wij moeten daarom nadenken over de overlevering van de profeet (Allah’s vrede en zegeningen zijn met hem) waarin hij zei: “Lof zij Allah, Die mij tot leven heeft opgewekt nadat Hij mij heeft doen sterven en tot Hem is de terugkeer.”

Nu volgt een doe’aa-e die men volgens de Soennah kan reciteren bij het ontwaken:

“Al-h’amdoe liellaahie lladzie ah’yaana ba’ada maa amaatana wa ilayhie n-noeshoer (alle lof behoort toe aan Allah Die ons tot leven heeft gebracht nadat Hij ons heeft doen sterven en tot Hem is de terugkeer).” [Al-Boekhaarie, uit al-‘Asqalaanie, Fat-h’ al-Baarie 11/113, Moeslim 4/2083.]

En tot Allah keren wij terug.

 

bron: uwkeuze.nl