Vasten tijdens het menstrueren

Vasten tijdens het menstrueren

 

Door de nobele Shaykh

Saalim al-‘Adjmie moge Allah hem behouden

 

Vraag: Sommige vrouwen schamen zich, waardoor zij vasten terwijl zij menstrueren.

Wat is het oordeel hierover?

 

Antwoord: Het is voor de menstruerende vrouw niet toegestaan om te bidden of te

vasten. Zij is verplicht om berouw te tonen en vergeving te vragen voor deze fout.

Wanneer zij gevast heeft terwijl zij menstrueerde, dient zij deze dagen in te halen,

ongeacht of dit zich heeft voorgedaan tijdens één Ramadaan of tijdens meerdere

Ramadaans. Haar vasten tijdens de menstruatieperiode is niet geldig.

Bron: As-Siyaam Soe-aal wa Djawaab (Het Vasten: Vraag & Antwoord)

Vertaald vanuit het Arabisch door: Ridouane Mallouki

http://www.soennah.com/content/view/620/41/