Vertaling in het Nederlands

De Heilige Koran

 

Onderstaand treft u een vertaling van de koran. Wij wijzen een ieder erop dat de Koran in geen enkele taal 100 % vertaald kan worden. Het is verstandig om de tefsier boeken te raadplegen voor een goede begrip van de Koran.

Stichting Ar Rayaan

 

1. Het Begin (Al-Fatihah)

2. De Koe (Al-Baqarah)

3. Het Huis van Imraan (Al-Imraan)

4. De Vrouwen (A-Nisaae)

5. Het Tafel (Al-Maidah)

6. Het Vee (Al-An’aam)

7. De Verheven Plaatsen (Al-Aa’raaf)

8. De Oorlogsbuit (Al-An’faal)

9. Berouw (At-Taubah)

10. Jonas (Yoenoes)

11. Hoed

12. Jozef (Joesof)

13. De Donder (A-Ra’d)

14. Abraham (Ibrahiem)

15. Het Rotsachtige Pad (Al-Hidjr)

16. De Bij (A-Nahl)

17. De Nachtelijke Tocht, De Kinderen van IsraĆ«l (Al-Israa, Banie Israa’iel)

18. De Spelonk (Al-Kahf)

19. Maria (Marjam)

20. Taahaa

21. De Profeten (Al-Anbiyaae)

22. De Pelgrimstocht (Al-Hadj)

23. De Gelovigen (Al-Mominoen)

24. Het Licht (A-Noer)

25. Al-Forqaan

26. De Dichters (A-Shoe’araae)

27. De Mieren (A-Naml)

28. De Verhalen (Al-Qasas)

29. De Spin (Al-Ankaboet)

30. De Romeinen (A-Roem)

31. Loqmaan

32. De Aanbidding (A-Sadjdah)

33. De Confreranten (Al-Ahzaab)

34. De Stad van Saba (Sabae)

35. De Schepper (Faatir)

36. YaaSien

37. Zij die in de Rangen behoren (A-Ssaffaat)

38. Saad

39. De Groepen (A-Zomar)

40. De Vergever (Ghaafir)

41. Fussilat

42. De Consultatie (A-Shoeraa)

43. Gouden Juwelen (A-Zokhrof)

44. De Rook (A-Dokhaan)

45. Het Knielen (Al-Djaathiah)

46. Bochtige Zandpaden (Al-Ahqaaf)

47. Mohammed

48. Overwinning (Al-Fat’h)

49. De Vertrekken aan de Binnenkant (Al-Hodjoraat)

50. Qaaf

51. De Winden die verspreiden (A-ddaariyaat)

52. De Berg (A-Toer)

53. De Ster (A-Nadjm)

54. De Maan (Al-Qamar)

55. De Meest Gracieuze (A-Rahmaan)

56. De Onoverkomenlijke Gebeurtenis (Al-Waaqiah)

57. Het IJzer (Al-Hadied)

58. De Vrouw die Pleit (Al-Modjaadalah)

59. De Bijeenkomst (Al-Hasjr)

60. De Vrouw die Ondervraagt zal worden (Al-Momtahanah)

61. De Strijdplaats (A-SSaff)

62. De Vrijdag (Bijeenkomst) (Al-Djomo’ah)

63. De Huichelaars (Al-Monaafiqoen)

64. Beider Verlies en Winst (At-Taghaabon)

65. De Scheiding (A-Talaaq)

66. Denkende dat iets Verboden is (A-Tahriem)

67. De Dominie (Al-Molk)

68. De Pen (Al-Qalam)

69. De Zekere Realiteit (Al-Haaqqah)

70. De Manieren van Ascentie (Al-Ma’aaridj)

71. Noach (Noeh)

72. De Djinn (Al-Djinn)

73. Gevouwen in Kleding (Al-Mozammil)

74. Iemand die Gebundeld is (Al-Moddathir)

75. De Resurrectie (Al-Qiyyaamah)

76. De Tijd, De Mensen (A-Dahr, Al-Insaan)

77. Zij Die Gezonden Waren (Al-Morsalaat)

78. Het Nieuws (A-Nabae)

79. (A-Naziaat)

80. Hij Fronste (Abasa)

81. Het Opvouwen (A-Takwier)

82. Het Klievende (Al-Infitaar)

83. Daden in fraude (Al-Motaffifien)

84. De Splijting (Al-Inshiqaaq)

85. De Tekens van de Zodiak (Al-Boroedj)

86. De Nachtelijke Bezoeker (A-Taariq)

87. De Allehoogste (Al-A3la)

88. Het Overweldigende Evenement (Al-Ghaashiyah)

89. De Dageraad (Al-Fadjr)

90. De Stad (Al-Balad)

91. De Zon (A-Shams)

92. De Nacht (A-Lail)

93. De Glorieuze Ochtend (A-Dhohaa)

94. De Expansie (A-Sharh)

95. De Vijg (A-Tien)

96. Het Geronnen Bloed (Al-Alaq)

97. De Waardevolle Nacht (Al-Qadr)

98. Het Uitsluitende Bewijs (Al-Bayyinah)

99. Het Geschudene (A-Zalzalah)

100. Zij Die Rennen (Al-Aadi’yaat)

101. De Dag van Oproering (Al-Qaari’ah)

102. Opstapelen (A-Takaathoer)

103. De Tijd door de Tijden (Al-Asr)

104. De Schandaal Verspreider (Al-Homazah)

105. De Olifant (Al-Fiel)

106. Qoraish

107. De Noden van Buren (Al-Maa’oen)

108. Overvloed (Al-Kauthar)

109. De Ongelovigen (Al-Kaafiroen)

110. De Overwinning (A-Nasr)

111. De Palmvezel, De Vlam (Al-Masad, Al-Lahab)

112. Zuiverheid van Geloof (Al-Ikhlaas)

113. De Dauw (Al-Falaq)

114. De Mensheid (A-Naas)