Waakt over de voorschriften van Allah

Waakt over de voorschriften van Allah.

Deze vrijdagpreek is gebaseerd op een schitterende en zeer leerzame Hadith die overgeleverd is door al-imaamoe Ahmad in zijn musnad, dat de profeet (vrede zij met hem) gezegd heeft tegen zijn neefje Abdullah Ibn ‘Abbaas;’’ O Jongeman! Ik zal jou iets belangrijks leren, als je over Allah waakt, zal Allah over jou waken, waak over Allah en je zult hem aan jou zijde treffen, als je iemand vraagt, vraag dan Allah, en als je hulp zoekt, vraag dan de hulp van Allah, en weet dat als mensheid zich zou verenigen om jou van enig voordeel of nut te zijn, dan zullen zij jou van geen enkele voordeel of nut zijn behalve wat Allah jou heeft voorgeschreven. En als zij zich zouden verenigen om jou enig kwaad te doen, dan zullen zij jou geen enkel kwaad doen, behalve wat Allah jou heeft voorgeschreven. De pennen zijn reeds opgeheven en de schriften opgedroogd.’’ Enkele geleerden zeiden dat ze na het lezen van deze Hadith van slag raakten, door de enorme wijsheden en kennis die deze Hadith bevat. Wat spijtig voor degene die onwetend gebleven is na het horen van deze Hadith en zijn wijsheden niet begrepen heeft. De profeet (vrede zij met hem) heeft de ummah (islamitische gemeenschap) geadviseerd via Ibn ‘Abbaas en leerde hem en ons dat de beloning van dezelfde daad is.

In het begin van de Hadith zegt de profeet (vrede zij met hem) als je over Allah waakt, zal Allah over jou waken. De terechte vraag die bij velen van jullie zal rijzen is: ‘’hoe kunnen wij over Allah waken’’? Wij kunnen waken over Allah door zijn grenzen te bewaken, dat wil zeggen dat wij zijn grenzen niet overschrijden, en Zijn rechten jegens ons te waarborgen. We kunnen over Allah waken door Zijn geboden op te volgen, en weg te blijven van wat hij verboden heeft. Dus door weg te blijven van haraam zaken en Allah te gehoorzamen in alles wat hij ons opgedragen waken we over Allah. De profeet (vrede zij met hem) belooft ons in de Hadith dat als wij over Allah waken dat Allah over ons zal waken. Allah waakt over ons op twee manieren, Allereerst hoedt Allah over onze lichaamsdelen, geld en kinderen. De tweede manier waarop Allah over ons waakt is nog indrukwekkender, namelijk dat Allah over ons geloof waakt en ons hart van zondes afwend, dit is de Goddelijke leiding. Moge Allah ons allen leiden. In surat Alkahf zien we het bewijs voor het feit dat Allah over de kinderen waakt van degene die Allah gehoorzaamd;

فَأَرَادَ رَبُّكَ أَنْ يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنزَهُمَا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا

[الكهف:82]

‘’hun vader was een rechtvaardig man derhalve behaagde het uw Heer dat zij volwassen zouden worden en dan hun schat zouden opgraven als een genade van uw Heer’’ (18:82)

In soerat Yusef zien we dat Allah over het geloof waakt van degene die over Allah waakt:

كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ[يوسف:24]،

Zo kwam het dat Wij het kwaad en de onbetamelijkheid van hem mochten afwenden. Voorzeker hij was een Onzer uitverkoren dienaren. (12:24)

Laten we de Hadith vervolgen: waak over Allah en je zult hem aan jou zijde treffen,

En in een andere overlevering, waak over Allah en hij zal met jou zijn.

Het met ons zijn van Allah kan op twee manieren, de eerste manier is algemeen, dat wil zeggen dat Allah met de mensen is met Zijn kennis, zicht, gehoor, Zijn wil en alomvattendheid. Wat betreft de andere manier, Allah is met de profeten, de ‘’awliya’’ oftewel de vrienden van Allah en de godvrezenden. Dit zorgt ervoor dat de dienaar van Allah volkomen onafhankelijk wordt omdat Allah met hem is en hem doet zegevieren.

Als je vraagt, vraag dan aan Allah.”, dit houdt in dat een persoon voor al datgene wat hij nodig heeft zich tot Allah dient te richten. Men dient niet een ander dan Allah te vragen. Zelfs als iemand een andere persoon om hulp vraagt, dan dient hij te weten dat deze persoon slechts een middel is en dat Allah Degene is Die deze hulp werkelijk verstrekt.

En als je hulp zoekt, zoek deze dan bij bij Allah.”, dit houdt in dat alle nodige hulp die een persoon zoekt, bij Allah te vinden is. Dit omdat in Zijn Handen de Heerschappij van alles ligt en Hij zal jou helpen als Hij dit wilt. Als je oprecht bent in jouw vertrouwen op Allah, dan zal Hij jou zeker helpen.

en weet dat als mensheid zich zou verenigen om jou van enig voordeel of nut te zijn, dan zullen zij jou van geen enkele voordeel of nut zijn behalve wat Allah jou heeft voorgeschreven.”, wil zeggen dat als de gehele gemeenschap, de eerste tot en met de laatste, bij elkaar zou komen om jou van enig voordeel te voorzien, dit alleen met de toestemming van Allah zal gebeuren. Hieruit kunnen wij concluderen dat iedere hulp die ons door iemand wordt geboden, in werkelijkheid van Allah afkomstig is.

‘’En als zij zich zouden verenigen om jou enig kwaad te doen, dan zullen zij jou geen enkel kwaad doen, behalve wat Allah jou heeft voorgeschreven.’’ Dit leert ons, dat al het slechte wat ons overkomt, Allah reeds voor ons heeft voorgeschreven. Aanvaardt dan ook de Voorbeschikking van Allah, de Verhevene. Het is echter toegestaan om je te weren tegen al het slechte en tegen hen die je schade wensen toe te brengen. Allah zegt wat als volgt vertaald kan worden:

De pennen zijn reeds opgeheven en de Geschriften zijn opgedroogd.” Met andere woorden datgene wat Allah, de Verhevene heeft opgeschreven, staat vast en de Woorden van Allah zijn niet te veranderen.