Wat is voor de reiziger beter vasten of eten

Wat is beter voor de reiziger: vasten of eten?

Door de nobele Shaykh

Saalim al-‘Adjmie moge Allah hem behouden

 

Vraag: Wat is beter voor de reiziger: vasten of eten?

Antwoord: Wanneer de moslim op reis gaat, terwijl hij vastende is, dan mag hij kiezen

tussen het vasten en het eten. Hij dient datgene te doen wat het makkelijkste voor hem

is. De geleerden hebben overeenstemming dat het voor de reiziger is toegestaan om niet

te vasten. Maar als hij toch wil vasten, dan rust er geen kwaad op hem en zijn vasten is

geldig. Als het vasten hem zwaar valt, dan wordt het voor hem benadrukt om niet te

vasten. De Profeet – sallallahoe ‘alayhi wa sallam – zag namelijk een man die (op de

grond lag en) beschaduwd werd tijdens een reis vanwege de hevige hitte, omdat hij aan

het vasten was. Daarop zei hij – sallallahoe ‘alayhi wa sallam:

“Het vasten tijdens het reizen behoort niet tot de deugdzaamheid.”(1)

Maar als het vasten hem niet zwaar valt, dan mag hij kiezen: als hij wil, vast hij en als

hij wil, vast hij niet. Het is namelijk authentiek overgeleverd van Anas – moge Allah

tevreden zijn met hem – die zei:

“Wij reisden samen met de Profeet – sallallahoe ‘alayhi wa sallam – en de vastende

bekritiseerde de niet-vastende niet, noch bekritiseerde de niet-vastende de

vastende.”(2)

 


 

Bron: As-Siyaam Soe-aal wa Djawaab (Het Vasten: Vraag & Antwoord)

Vertaald vanuit het Arabisch door: Ridouane Mallouki

(1) Overgeleverd door al-Boekhaarie (1946) en Moeslim (2607).

(2) Overgeleverd door al-Boekhaarie (1947) en Moeslim (2615).

http://www.soennah.com/content/view/626/41/