Wie is Ar Rayaan?

Ar Rayaan; Islam, Kennis en Wetenschap

De Islaam vormt onze Leidraad.

Het Kompas wanneer we de weg kwijt zijn.

De Islaam is als het licht dat ons vergezelt in het donker.

Stichting Ar Rayaan heeft het initiatief genomen om zich te organiseren en haar achterban te betrekken in haar tocht naar een vreedzame, tolerante en verdraagzame samenleving. Stichting Ar Rayaan is in de Heilige maand Ramadaan van het jaar 2004/ 1425 opgericht. In het Paradijs bevindt zich een poort genaamd Ar Rayaan. Deze poort is toegankelijk voor degenen die van het vasten een vorm van aanbidding gemaakt hebben. Ar Rayaan is afkomstig van het woord Ar Ray wat bronwater of dorstlessen betekent. Uit de Ar Ray kunnen dorstige mensen drinken. Stichting Ar Rayaan streeft ernaar een bron van kennis te zijn voor mensen die dorstig zijn naar de Islamitische kennis.

Wij zijn verenigd voor een edele zaak. Namelijk niet voor onze begeerten en genietingen van deze vergankelijke wereld, maar voor de beloning voor de eeuwige wereld. Ons streven is een reis op deze wereld te volbrengen conform de voorschriften van de Quraan en de Soenna (de gedragingen, de handelingen en de goedkeuringen van de profeet Mohammed vzmh). De voorschriften opgesteld door de Schepper, de Almachtige.

Ar Rayaan is er voor de mensen die zich willen verdiepen in deze religie. Wij willen slechts kennis over de Islam toegankelijker maken. Kennis is namelijk de genezing voor onwetendheid. Laten we met zijn allen gaan leren over de Islaam. Ar Rayaan heeft haar start gemaakt. We dragen allen een grote verantwoordelijkheid. Een verantwoordelijkheid voor het verspreiden van de juiste kennis.

In onze bibliotheek kunt u onze voorgaande lessen bekijken.

Wij hopen u te mogen verwelkomen op onze bijeenkomsten!

Met vriendelijke groeten,

Namens het bestuur van Ar Rayaan