Doelstellingen

De doelstellingen van Stichting Ar Rayaan

Stichting Ar Rayaan heeft het initiatief genomen om zich te organiseren en haar achterban te betrekken in haar tocht naar een vreedzame, tolerante en verdraagzame samenleving. Stichting Ar Rayaan is in de Heilige maand Ramadaan van het jaar 2004/ 1425 opgericht. In het Paradijs bevindt zich een poort genaamd Ar Rayaan. Deze poort is toegankelijk voor degenen die van het vasten een vorm van aanbidding gemaakt hebben. Ar Rayaan is afkomstig van het woord Ar Ray watbronwater of dorstlessen betekent. Uit de Ar Ray kunnen dorstige mensen drinken. Stichting Ar Rayaan streeft ernaar een bron van kennis te zijn voor mensen die dorstig zijn naar de Islamitische kennis.

 

Wat willen we bereiken?

Ar Rayaan heeft een aantal duidelijke standpunten ingenomen:

·         Kennis vergaren en deze vastleggen en verspreiden aan de doelgroep;

·         Op lokaal niveau een bijdrage leveren aan de maatschappelijke positie van moslims;

·         Het behartigen van de belangen van moslims;

·         Een laagdrempelig aanspreekpunt te zijn voor de moslims en niet- moslims;

·         In samenwerking met de moskee een bijdrage leveren aan de maatschappelijke positie van  moslims;

·         Inhaken op maatschappelijke discussies;

·         Het vervullen van een brugfunctie tussen moslims onderling en tussen moslims en de samenleving;

·         Het stimuleren van moslims om (zelf)kritisch te zijn, eigen verantwoordelijkheid te nemen en taboe te doorbreken;

·         Het vormen van een moslimeenheid door de achterban te betrekken bij het project en deze serieus te nemen;

·         Het ontwikkelen van een netwerk van professionals en experts ten behoeve van verdere kennisuitwisseling;

·         Een samenwerkingsverband aangaan met betrokken instanties en instellingen die gemeenschappelijke doelstellingen delen.

Voor wie zijn we?

Ar Rayaan is er voor iedereen! Wij staan open voor zowel moslims als niet moslims.Wij willen slechts kennis over de Islam toegankelijker maken. Door negatieve beeldvorming en de haatzaaiende acties jegens moslims (islamofobie) is het zelfs een plicht van ons allen om de juiste informatie over de Islam kenbaar te maken. Wij roepen dan ook een ieder op om objectief en rationeel kennis over de Islam te vergaren.