Allah heeft ons niet nodig maar wij kunnen niet zonder Hem

 

Allah (swt) heeft ons niet nodig maar wij kunnen niet zonder hem

O Mijn dienaren! Ik heb onderdrukking verboden voor mijzelf en (Ik) heb het verboden gemaakt voor jullie. Dus onderdruk elkander niet.

O Mijn dienaren! Jullie zijn allen verdwaald behalve degenen die Ik geleid heb. Zoek derhalve Mijn Leiding en Ik zal jullie leiden.

O Mijn dienaren! Jullie zijn allen hongerig behalve degenen die Ik gevoed heb. Zoek derhalve de voeding bij Mij en Ik zal jullie voeden.

O Mijn dienaren! Jullie zijn allen naakt behalve degenen die ik van kleding voorzien heb. Zoek derhalve de bedekking bij Mij en Ik zal jullie bedekken.

O Mijn dienaren! Jullie zijn zondig tijdens de dag en de nacht en Ik heb jullie je zonden vergeven. Zoek derhalve de vergiffenis bij Mij en Ik zal jullie vergeven.

O Mijn dienaren! Jullie zullen het schaden van Mij om Mij te schaden niet realiseren, en jullie zullen niet het begunstigen van Mij om Mij te begunstigen realiseren.

O Mijn dienaren! Als de eerste van jullie en de laatste van jullie, de mens onder jullie en de djinn onder jullie, zo vroom zouden zijn als het meest vrome hart van welke man ook onder jullie, dan zou dat Mijn Koninkrijk niet in het minst vergroten.

O Mijn dienaren! Als de eerste van jullie en de laatste van jullie, de mens onder jullie en de djinn onder jullie, zo slecht zou zijn als het meest slechte hart van welke man ook onder jullie, dan zou dat Mijn Koninkrijk niet in het minst verkleinen.

O Mijn dienaren! Als de eerste van jullie en de laatste van jullie, de mens onder jullie en de djinn onder jullie, op zouden staan op een plaats en Mij om iets verzoeken, en als ik iedereen zou geven wat hij verzocht, dat zou niet in het minst verminderen wat Ik heb, net zo min als de naald de zee vermindert als hij erin geworpen wordt.

(Oftewel, Allah (swt) is Almachtig, Ongenaakbaar, ver verheven boven ons. Wij kunnen hem niet helpen noch schaden. Hij (swt) heeft onze aanbidding niet nodig. Maar wij zijn verloren zonder Hem (swt), kunnen niet overleven zonder Hem (swt), dus wij hebben Hem (swt) en de aanbidding van hem (swt) zelf nodig.)

O Mijn dienaren! Het is enkel jullie handelingen waarvoor ik van jullie rekenschap zal vragen, dus laat degene die het goede vindt Allah (swt) lofprijzen, en laat hem die het kwade vindt niemand de schuld geven behalve zichzelf.

(Overgeleverd door Moeslim, At Tirmidhi en Ibn Maadja)