De eerste nacht in het graf

Imaam heeft gezegd dat er twee fases zijn. De eerste fase is het leven die een persoon met zijn familieleden doorbrengt in vrolijkheid, gezondheid en gelukzaligheid. Hij maakt zijn kinderen aan het lachen en zij maken hem aan het lachen. Na dit leven zal er echter een tweede fase aanbreken. In deze fase zal de dienaar in het donkerte van zijn graf gelegd worden, waarin hij eenzaam zal zijn zonder familieleden, troost, gezelschap of bezit. Allah zegt in de Koran:

ثم رُدّوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين [الأنعام:62].

Dan zullen zij teruggebracht worden tot Allah, hun ware Heer, waarlijk aan Hem behoort het Oordeel en Hij verrekent het snelst (Surah Al An’am, Aya 62)

We moeten nadenken over hoe het zal zijn om voor het eerst in het graf te liggen. De eerste nacht in het graf is waarover de geleerden hebben gehuild en waarvoor de leiders hebben gevreesd.

En denk niet dat de dood jou of jouw familieleden om toestemming vraagt voordat het jouw ziel neemt. En het kan zijn dat jij het leven plots moet verlaten zonder afscheid te nemen van jouw familieleden. En jij zult zeggen: ‘’Is dit hoe het leven eindigt? Ik wenste dat ik mijn ouders gedag zou kunnen zeggen. Verlies ik alles ineens? En zijn vrienden zullen zeggen: ‘’O Allah, laat hem niet ver van ons weg gaan.’’Maar is er iets wat verder weg is dan het graf? En is er iets wat donkerder is dan het graf?’’ De dode zou wensen terug te gaan. Allah zegt in de  Koran:

‘ حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب أرجعون لعلي أعمل صالحاً فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها
ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون [المؤمنون:99-100]

.
‘’Totdat de dood tot een van jullie komt en hij zegt: ‘’O mijn Heer, doe mij terugkeren zodat ik goed zal doen in hetgeen ik heb achtergelaten. Zeker niet! Dat is slechts iets wat hij zegt. En er is een bedekking voor hen tot de Dag dat zij worden opgewekt.’’ (Surah Al Moemienoen, Aya 99-100)

Er is geen berouw mogelijk na de dood en je zult niet terugkomen na de dood.

Wat hebben wij voorbereid voor de eerste nacht in ons graf?

Uthman Ibn ‘Affan (moge Allah tevreden zijn met hem) huilde altijd zo veel wanneer hij de begrafenisstoet droeg dat hij flauwviel. Waarop hij werd gedragen naar zijn huis net zoals de begrafenisstoet werd gedragen. Zei vroegen hem op een dag: ‘’Wat is er met jou?’’ Hij zei; ‘’Ik heb de Boodschapper van Allah horen zeggen: ‘Het graf is de eerste fase/huis van het hiernamaals. Als een dienaar ontkomt van haar bestraffing zal hij voor altijd succesvol en gelukkig zijn en als hij gepijnigd wordt – en we zoeken ons toevlucht tot Allah tegen dat – heeft hij zijn hiernamaals helemaal verloren.

De profeet heeft gezegd: ‘’

: ((القبر روضةٌ من رياض الجنة، أو حفرة من حفر النار))[1][3].

‘’Het graf is een tuin van onder de tuinen van het Paradijs of een put van onder de putten van het Vuur.’’

Beste broeders en zusters, lees de Koran want het zal op de Dag des Oordeels als een bemiddelaar dienen voor degene die het heeft gelezen en ernaar leefde. Ik adviseer jullie en mezelf (zo zegt de Imaam) O Moslims om een licht voor te bereiden voor de eerste nacht in ons graf. En het graf wordt slechts verlicht door een gelovige hart en door goede daden.