De Sahada is het genoeg om het uit te spreken?

De Shahaadah, is het genoeg om het uit te spreken?

Het geloof in de Eenheid en Uniciteit van Allah (Tawhied) betekent niet alleen te accepteren dat er geen Schepper dan Allah is, en dat Allah de Soevereine Rabb (Heer) is. De persoon die aan deze feiten toegeeft, maar tegelijkertijd erop staat deelgenoten toe te kennen aan Allah in aanbidding, is een Moeshrik (pleegt Shirk), zelfs al spreekt hij dagelijks de Shahaadah uit. De Tawhied echter, belichaamt de liefde voor Allah alleen; onderwerping, nederigheid, gehele gehoorzaamheid, en oprechtheid in aanbidding van Allah alleen. Alles van ons leven moet omwille van Hem zijn. Wie deze betekenis van de Tawhied bevestigt, hij begrijpt de uitspraak van de Profeet Mohammed – sallallahoe ‘alayhi wa sallam:

“Allah verbood de toegang tot de Hel voor iedereen die “laa ilaaha illallaah” (‘Er is geen ware god die het verdient aanbeden te worden, behalve Allah’) zegt, zoekend het Aangezicht van Allah.”

De hypocrieten mogen dan misschien de Shahaadah uitspreken, maar het is bekend dat zij in het laagste gedeelte van de Hel zijn. Hun getuigenis is niet oprecht:

Voorwaar, de huichelaars zullen in de laagste verdieping van de Hel zijn; jij zult nooit een helper voor hen vinden. (Soerah an-Nisaa- 4:145)

Het is een vereiste dat de verklaring van de Shahaadah wordt bevestigd met zowel het hart als de tong. Het hart is de “koning” en de rest van het lichaam is het “leger” onder het bevel ervan (van het hart). De Profeet – sallallahoe ‘alayhi wa sallam – zei:

“Waarlijk, er is een vleesklomp in het lichaam; als het goed is, de rest van het lichaam wordt goed; en als het slecht is, de rest van het lichaam wordt slecht, en dat is het hart.”

Wanneer de Shahaadah is gevestigd in het hart, zal het de status van de persoon zodoende helpen transformeren, dat de Hel voor hem verboden wordt. Het is overgeleverd dat de Profeet – sallallahoe ‘alayhi wa sallam – zei:

“Wie “laa ilaaha illallaah” (‘er is geen ware god die het verdient aanbeden te worden behalve Allah’) zegt en Koefr (ongeloof) verklaart in alles wat aanbeden wordt naast Allah, dan zijn zijn bezittingen en bloed Haraam (verboden om aangetast te worden) en het oordeel (over deze persoon) is aan Allah.”

De bovenstaande overlevering is een geweldige uitleg van de ware betekenis van ‘Er is geen god dan Allah’. Het benadrukt dat er op een volledig wijze afstand wordt genomen van alles/iedereen genomen als godheid naast Allah. Er kan geen aanbidding geboden worden aan een rechtvaardig mens, een ster, maan, vuur, rivier, Boeddha, Ghandi, Jezus – ‘alayhis-salaam – Khomeini, Malcolm X of Y! Farakhan, graven, beelden, geld, begeerte, staatshoofden en zo verder. De Islaam schaft iedere vorm van door de mens gemaakte godheden af. Wanneer de persoon niet gelooft in het bieden van aanbidding aan een ander dan Allah, dan wordt hij een Moslim.

Het is heel duidelijk dat de ongelovigen van Mekka wisten wat de Profeet – sallallahoe ‘alayhi wa sallam – bedoelde met het woord dat hij hen bracht van Allah: “Er is geen ware god behalve Allah.” Zij geloofden dat Allah de Onderhouder is, Degene Die leven geeft en dood veroorzaakt. Maar toen Mohammad – sallallahoe ‘alayhi wa sallam – hen vertelde te zeggen: “Er is geen ware God Die het recht heeft aanbeden te worden, behalve Allah”, was hun antwoord:

Heeft hij al de goden tot één God (d.w.z. Allah) gemaakt? Voorwaar, dat is zeker een verbazingwekkend iets. (Soerah Sad 38:5)

Zij wisten dat de verklaring van de Shahaadah de afschaffing van alles geïntroduceerd tussen hen en Allah betekende; een eind aan hun bemiddelende “goden”. Dit was de reden van hun weigering.

De getuigenis van Tawhied is puur van iedere valsheid. Het brengt eeuwig verblijf in het Paradijs voor degenen die aan de voorwaarden voldoen die eraan vasthangen. De verwerping ervan heeft eeuwig verblijf in an-Naar (Hellevuur) tot gevolg. Moge Allah mij en jou leiden tot het behoren tot degenen die houden van deze verklaring en tevens trouw blijven aan de betekenis ervan.

Degene die Allah’s Genade nodig heeft