Goed gedrag

Aicha(raw) werd gevraagd naar het karakter van de porfeet geeft in de Koran. Dus als we een goed karakter wensen te ontwikkelen, behoren we de Koran en de Sunnah van de Profeet ( saws ) zo goed mogelijk te volgen.

Allah ( swt ) zegt in de Koran (interpretatie ervan): “Voorzeker, de boodschapper van Allah is voor jullie een goed voorbeeld: voor wie op (de beloning van) Allah en het hiernamaals hoopt, en voor wie Allah veelvuldig gedenkt.” (33:21)

We kunnen de Islam dus niet onderscheiden van goed gedrag. De Islam laat de mens zien, hoe hij een goed leven kan leiden, door aan te geven wat de juiste manier van leven is.

De Islam onderwijst een goed gedrag tegenover ouders en ouderen en leert dat respect tegenover hen een heel belangrijk onderdeel is van een goed karakter.

Allah ( swt ) zegt (interpretatie ervan): “En jullie Heer heeft bepaald dat jullie niets dan Hem alleen aanbidden, en goedheid betrachten tegenover de ouders. Als één van de twee of beiden de ouderdom bereiken in jouw aanwezigheid, zeg dan nooit “foei” tegen hen, snauw hen niet af en spreek tot hen een vriendelijk woord.”(17:23)

De profeet ( saws ) heeft gezegd: “Diegene die geen vriendelijkheid toont jegens onze jongeren en geen respect heeft voor onze ouderen, is niet van ons.” (Thirmizhie)

Iemand kan dus nooit de ware imaan (geloof) bereiken totdat hij zijn ouders en ouderen correct behandeld door hen te gehoorzamen en op een beleefde manier met hen te spreken.