Het berouw aan Allah

 

 

Het berouw aan Allah swt (khutbah-vrijdagpreek)

 

Beste broeder en zusters in de islam.Ik heb het vandaag in het Arabisch gehad over het tonen van berouw aan Allah swt . Nu zal ik in het kort vertellen en uitleggen waar ik het over had. Graag begin ik met een overlevering van onze geliefde Profeet saw Anas Bin Maalik al-Ansaarie heeft overgeleverd dat Rasuulullaah (s.a.s.) zei:”Allaah is blijer met het berouw van Zijn dienaar wanneer deze zich in berouw tot Hem keert, dan iemand van jullie is, wanneer hij op zijn kameel in een woestijn land ,zonder water rijdt en op die kameel  zijn voorzieningen van eten en drinken en hij raakt hem kwijt en terwijl hij alle hoop heeft opgegeven dat hij hem zal terug vinden gaat hij in de schaduw liggen en is teleurgesteld over zijn kameel, dan plotseling ziet hij zijn kameel weer voor hem staan; hij pakt de kameel beet bij het touw aan zijn neus en zegt vanwege zijn eindeloze vreugde:”O Heer! U bent mijn dienaar en Ik ben Uw Heer.”Hij maakt deze fout vanwege zijn extreme vreugde.”Allah zegt in de Koran: Maar hij die berouw heeft, gelooft en goed doet, zal waarschijnlijk tot de geslaagden behoren. Dus we moeten berouw tonen aan Allah en ons onderwerpen aan Hem. Voorwaar, zelfs de profeet had de gewoonte om vergiffenis te vragen aan Allah swt ook al was hij de profeet en dus zondeloos. Ondanks het feit dat hij Allah swt niet mishaagde , vroeg hij dagelijks wel meer dan 70 keer vergiffenis aan Allah swt. Hoeveel keer moeten wij Allah swt dan dagelijks vergiffenis vragen?? Een vraag waarop iedereen individueel een antwoord op moet vinden. De profeet moedigde iedereen aan om berouw te tonen aan Allah als een soort van zuivering van het hart.. Dus moeten we trachten onze harten puur en zuiver te houden. En dit door onze tongen steeds vochtig houden met het vragen van vergiffenis aan Allah swt. En Allah is Vergevensgezind,Er kwam eens een vrouw bij de profeet saw en vertelde hem dat ze zwanger geraakt is door het plegen van overspel, en ze vroeg hem om bestraft te worden voor haar daad, Hij s.a.w. vroeg haar om samen met haar voogd terug komen. Wat later keerde ze terug met haar voogd. De Profeet beviel hem om haar te onderhouden totdat ze het kind ter wereld brengt en dan terug te keren. Nadat het kind geboren was kwam de vrouw ermee tot bij de Profeet en zei: Hier ben ik met het kind, ik wil dat je me zuivert opdat ik zuiver tegenover Mijn God kan staan. Waarop de Profeet zegt: ga en zoog het kindje en keer dan terug. De vrouw zoogde het kindje met een zuiver hart, een hart dat oprecht Berouw toont! Dan keerde ze terug bij de profeet en zei weer: Hier ben ik met het kind, en ik kan het kwade van mijn zonden niet meer dragen, dus verlos me hiervan. Waarop de Profeet de mensen beveelt haar te stenigen totdat ze stierf, de vrouw werd gewassen en de Profeet stond op om het Djanaaza gebed te verrichten. Het feit dat Profeet toch op haar bad betekent dat ze het Paradijs zal betreden, en dit door haar oprechte vorm van berouw tonen,,,. Een berouw waarover onze profeet tegen Omar zei: Al wordt het Berouw van deze vrouw verdeeld onder 70 inwoners van Al-Madina om hiermee het Paradijs te betreden dan volstaat het hen.De Profeet spoort ons aan om berouw te tonen aan Allah om er zo voor te zorgen dat Allah swt ons verlost van al onze zonden. Toon dus berouw ,voor het te laat is! Vraag vergiffenis, voor het te laat is! Want hoe hard hebben we deze vergiffenis wel nodig,,, De dag dat je de dood te gemoed moet gaan is er geen terugweg meer, je berouw is dan niet meer geldig, je zult overspoeld worden door spijt,,, Nu zou ik het graag willen hebben over een waargebeurd verhaal dat recent gebeurd is, een man die de gunst had gekregen van Allah swt om een goede vrouw te hebben en een 5jarig dochtertje.Deze man was Allah ongehoorzaam en pleegde ondanks het feit dat hij een vrouw had vaak overspel, op een nacht ging hij naar buiten om samen met zijn vrienden zijn dagelijkse zonden te plegen. Zijn vrienden lieten hem echter in de steek en gingen weg zonder hem. Hij vond het erg en besloot dus om thuis slechte videos te bekijken. Hij wacht tot hij er zeker van is dat zijn vrouw en dochter slapen. Dan neemt hij plaats voorde tv en bekijkt hij deze verschrikkelijke video’s, En luister nu naar wat hij meemaakte,,, Plotseling wordt de deur geopend, en daar staat zijn dochtertje… De man weet niet wat te doen en schakelt de tv snel uit. Zijn dochtertje kijkt hem aan en zegt vervolgens. O Vader, Vrees Allah, Heb schaamte!! Vervolgens verlaat het meisje de kamer en gaat terug slapen, De man stond verstijfd in het duister te denken over de woorden die zijn dochter zei… Plots word het weer helder door het horen van de Oproep tot het gebed van alfajr, De man gaat bidden, tijdens het gebed barst hij in tranen uit omdat het de eerste keer is in 7 jaar dat hij het gebed juist verricht, hij gaat pas na het dohr gebed naar huis. Hij treft zijn vrouw al huilend, hij vraagt haar wat er is en ze zegt dat zijn dochtertje overleden is. De man barst in tranen uit,,, Bij het begraven van het dochtertje zegt hij: Bij Allah, ik begraaf mijn dochter niet, maar ik begraaf namelijk het licht dat me het Rechte Pad heeft getoond!!Laten we dus allen berouw tonen nu het nog kan, Nu we de kans nog hebben, En bij Allah, je zult gelukkig zijn in dit leven dat van korte duur is en het Hiernamaals dat voor eeuwig is…Moge Allah swt ons berouw accepteren, onze zonden vergeven en Moge hij ons tot de gelukkigen doen behoren in het leven en het hiernamaals.