Hoe kan het dat de Islam vrede wordt genoemd en het is verspreid met de zwaard?

Het is een algemene klacht onder sommige niet-Moslims, dat de Islam niet de miljoenen volgelingen over de hele wereld zou hebben, als het niet verspreid zou zijn door het gebruik van geweld. De volgende punten zullen het duidelijk maken, dat het niet de door de kracht van het zwaard kwam, maar dat de kracht van de waarheid, logica en redelijkheid verantwoordelijk was en is voor de snelle verspreiding van de Islam in de wereld.


1.    Islam stamt af van het woord vrede.

Islam is afkomstig van het oorspronkelijke woord salaam‘, dat vrede betekent. Het betekent ook de overgave van iemands wil aan Allah. Dus de Islam is een religie van vrede, die nodig is om iemands wil over te geven aan de wil van de Schepper, Allah.


2.    Soms moet er geweld gebruikt worden om de vrede te handhaven.

Het is niet voor alle mensen in het voordeel als er constante vrede en harmonie op de aarde zou zijn. Er zijn velen, die het willen verstoren voor hun eigen gewin. Soms is er geweld nodig om de vrede te handhaven. Het is precies om deze reden dat we de politie hebben die soms geweld gebruikt tegen criminelen en antisociale elementen om de vrede in het land te bewaren. De Islam verkondigt vrede. Op hetzelfde moment beveelt het zijn volgelingen om te vechten als er onderdrukking is. Tijdens het gevecht tegen de onderdrukking kan het, op sommige momenten, nodig zijn om geweld te gebruiken. In de Islam mag er alleen geweld worden gebruikt om de vrede en rechtvaardigheid te handhaven.


3.    De mening van de historicus De
Lacy O’Leary.

Het beste antwoord op de misvatting dat de Islam was verspreid door het zwaard wordt gegeven door de bekende historicus De Lacy O’Leary in het boek “Islam at de cross road” (pagina 8 ):

“De geschiedenis maakt het duidelijk, dat de legende van de fanatieke Moslims die gewelddadig de wereld rondgingen en de Islam opdrongen met het zwaard aan de andere rassen één van de meest bizar absurde mythes is die de historica ooit hebben herhaald.”

 

4.    De Moslims heerste 800 jaar over Spanje.

De Moslims heerste ongeveer 800 jaar over Spanje. De Moslims hebben in Spanje nooit het zwaard gebruikt als dwangmiddel om mensen te bekeren. Later kwamen de Christelijke Kruisvaarders in Spanje en deze wonnen van de Moslims. Er was toen geen enkele Moslim meer in Spanje die openlijk de Adhaan (de oproep tot gebed) kon geven.


5.    14 miljoen Arabieren zijn
Koptische Christenen:

De Moslims waren 1400 jaar lang de heersers van Arabië. Voor een paar jaar hebben de Engelsen geheerst en de Fransen heersten voor een paar jaar. Over het algemeen heersten de Moslims 1400 jaar lang Arabië. Toch zijn er vandaag de dag 14 miljoen Koptische Christenen, dat wil dus zeggen Christenen sinds generaties. Als de Moslims het zwaard hadden gebruikt dan zou er nu geen enkele Arabische christen meer over zijn.

 

6.    Meer dan 80% in India is niet-Moslim.

De Moslims heersten velen jaren over India. Als ze het hadden gewild, dan hadden ze de macht om elke niet-Moslim in India te bekeren tot de Islam. Vandaag de dag is meer dan 80% van de inwoners van India niet-Moslim. Al deze niet-Moslims zijn getuigen dat de Islam niet is verspreid met het zwaard.

 

7.    Indonesië en Maleisië.

Indonesi is een land dat het hoogste aantal Moslims ter wereld heeft. Het grootste deel van de inwoners van Maleisië is Moslim. Iemand kan zich afvragen, “Welk Moslim leger is er geweest in Indonesië en Maleisië?”

 

8.    De Oost Kust van Afrika.

Op dezelfde manier heeft de Islam zich snel verspreid aan de Oost Kust van Afrika. Iemand kan zich weer afvragen, als de Islam met het zwaard werd verspreid, “Welk Moslim leger is er geweest aan de Oost Kust van Afrika?”

 

9.    Thomas Carlyle.

De beroemde historicus, Thomas Carlyle, refereert in zijn boek, “Heroes en Hero worship”, naar de misvatting over de verspreiding van de Islam: “Het zwaard inderdaad, maar waar krijg jij je zwaard? Elke nieuwe mening, als die begint is om precies te zijn in een minderheid van één. In het hoofd van één man. Daar verblijft het. Één man alleen van de gehele wereld gelooft het, het is één man tegen alle mannen. Dat hij een zwaard pakt en het ermee probeert te verspreiden, zal weinig voor hem doen. Jij moet jouw zwaard pakken! In het geheel, iets zal zich vanzelf verspreiden als dat het kan.”

 

10. Er is geen dwang in de religie.

Met welk zwaard is de Islam verspreid? Zelfs als Moslims het hadden dan konden ze het niet gebruiken want de Qoer’aan zegt, in het volgende vers:

“Er is geen dwang in de godsdienst. Waarlijk, de rechte leiding is duidelijk te onderscheiden van de dwaling.” [Qoer’aan 2:256]

 

11. Het Zwaard van het Intellect.

Het is het zwaard van intellect. Het zwaard dat de harten en de gedachten van de mensen overwint. De Qoer’aan zegt in Surah Nahl, hoofdstuk 16, vers 125″

“Nodig uit tot de Weg van jouw Heer, met wijsheid en goed onderricht, en wissel met hen van gedachten op de beste wijze.” [Qoer’aan 16:125]

 

12. Een toename van de wereld religies van 1934 tot 1984.

Een artikel in het Reader’s Digest ‘Almanac’ jaar boek 1986, geeft de statistieken van de toename in percentage van de grote religies van de wereld in een halve eeuw, van 1934 tot 1984. Dit artikel is ook verschenen in het ‘The Plain Truth’ magazine. Bovenaan stond de Islam, dat was toegenomen met 235% en het christendom was toegenomen met 47%. Men kan zich afvragen welke oorlog zich afspeelde in deze eeuw, die zoveel miljoenen bekeerde tot de Islam?

 

13. De Islam is de snelst groeiende religie in Amerika en Europa.

Vandaag de dag is de Islam de snelst groeiende religie in Amerika. De snelst groeiende religie in Europa is de Islam. Welk zwaard dwingt mensen in het Westen om de Islam in zulke grote aantallen te accepteren?

 

14   Dr. Joseph Adam Pearson.

Dr. Joseph Adam Pearson zegt terecht, “Mensen die zich druk maken dat de atoom-wapenhandel in de handen komt van de Arabieren, vergeet te realiseren dat de ‘Islamitische bom’ allang gedropt is, het viel op de dag dat MOHAMMED (saws) werd geboren.”