Ik wil eerst meer kennis opdoen

Ik wil eerst wat “meer” kennis opdoen over islam.
Men hoeft niet over een bepaalde hoeveelheid kennis te beschikken om moslim te worden, of eerst leren bidden of Arabisch leren spreken voordat men moslim kan worden. De belangrijkste voorwaarde waar iemand aan moet voldoen om moslim te worden, is te geloven dat de Islaam de ware religie is, met als kern dat er geen god is behalve Allah en dat Mohammed Zijn boodschapper is. En als men deze geloofsovertuiging heeft, dan is het belangrijk om zo snel mogelijk moslim te worden, zonder uitstel.