Kennis zoeken

Kennis zoeken

 

Het opdoen van kennis is belangrijk in de Islam. Waar je ook bent, de Islam moedigt de mensen aan om kennis op te doen. De mens moet zowel kennis opdoen over wereldse zaken als over het hiernamaals. De eerste vers dat werd openbaard was ook “Iqra” wat staat voor “Lees voor”. Zo is een persoon die kennis opdoet niet gelijk aan een persoon die geen kennis opdoet, net zoals licht en duisternis ook niet gelijk is aan elkaar. Zo zien we dat kennis noer(licht) voor de mensheid is.

Koran geeft veel aandacht aan opdoen van kennis. Zo komt het woord “alim” meer dan 130 keer voor in de Koran en “ilim” komt 70 keer voor. De termen als “alim”, “ilim”, “ta’lem”, “ta’lamoen” etc. komen meer dan 700 keer voor in de Koran.

Er zijn veel hadith van onze profeet Mohammed (vzmh) over opdoen van kennis, zo zei hij(vzmh):
”Het zoeken van kennis is verplicht voor iedere moslim”

Zo zal een persoon die geen kennis opdoet, een verplichting niet nakomen en dat betekent dat die persoon een zondaar wordt.

Opdoen van kennis heeft veel voordelen en je zult er nooit spijt van hebben.
Als je een keuze moest maken tussen het verkrijgen van een bezitting en het opdoen van kennis kun je het best kiezen voor het opdoen van kennis, want een bezitting moet jij beschermen, maar kennis beschermt jou.
Tevens zal een volk dat geen kennis opdoet ook ellendig zijn.

Ook zei onze profeet(vzmh): “Wie een weg volgt en daarmee naar kennis verlangt, voor hem maakt Allah zijn weg naar het paradijs gemakkelijker. Bovendien leggen de engelen hun vleugels voor hem neer uit tevredenheid met wat hij verricht. Elke schepsel op aarde maar ook in de hemelen, zelfs de haaien in de zeeën vragen vergiffenis voor de geleerde….” (Aboe Dawoed en Termidhi)
”O Allah, ik zoek mijn toevlucht tot U, tegen onnodige kennis, ibadah (gebeden) dat niet worden aanvaard en doea (smeekbede) dat ook niet worden aanvaard.

Koran:

20:114 “…O mijn Heer , doe mij toenemen in kennis.”


 

Stichting helpt je met de zoektocht naar kennis. Wij organiseren sinds 2004 wekelijks lezingen in Nijmegen over de Islam.

De lezingen (elke zondag) beginnen om 13:00 en eindigen om 15:00. Wij behandelen verschillende onderwerpen in een open sfeer waar mensen kritische vragen kunnen stellen. Ook is het mogelijk om zelf onderwerpen aan te kaarten die behandeld moeten worden. In samenspraak met het bestuur van de Stichting zal dan bekeken worden of en wanneer dit onderwerp behandeld zal worden.

Onze lezingen zijn zowel voor moslims, bekeerlingen, als niet-moslims bedoeld. In de afgelopen vijf jaar zijn onze lezingen dan ook door moslims en niet-moslims bezocht, Nederlanders en andere nationaliteiten.

Een ieder is welkom en er zijn hieraan geen kosten  verbonden.

In de pauze kunnen mensen boeken kopen en leden kunnen gebruik maken van de leenservice van Stichting Ar Rayaan. Elk lid mag twee boeken lenen voor de duur van 14 dagen.

Laat je inspireren en kom gerust langs.

Wij hopen je binnenkort te mogen verwelkomen.

Stichting Ar Rayaan

 


Routebeschrijving

Adres

Ark van Oost

Cipresstraat 154
6523 HR Nijmegen