Mohammed (saw), een genade voor de gelovige als de ongelovige

 

Mohammed – Een Genade voor zowel de Gelovige als de Ongelovige

Sheikh Mitwalli al-Sha`rawi

Allah stelde het straffen van de ongelovigen uit totdat de Boodschap van Mohammed (Allah zegene hem en geve hem vrede) kwam, en daarmee kwam de Goddelijke bestraffing voor de ongelovigen in deze wereld tot een halt. Hier waren twee redenen voor.

De eerste reden is dat de Boodschapper van Allah (Allah zegene hem en geve hem vrede) als een genade voor alle schepsels werd gestuurd, zowel gelovigen als ongelovigen. Deze genade is voor alle mensen. De deur van berouw is open voor iedereen tot op het moment dat zij sterven. Allah (Verheven is Hij!) accepteert het berouw van al Zijn dienaren zolang zij op aarde leven en totdat de zon in het westen opkomt en de komst van het Laatste Uur aankondigt.

Deze genade werd aan de hele mensheid gegeven door middel van de Meester van de Mensheid, onze Meester Mohammed (Allah zegene hem en geve hem vrede).

De tweede reden is dat Allah de Almachtige de gemeenschap van Mohammed (Allah zegene hem en geve hem vrede) toevertrouwde met de taak om de Boodschap te verspreiden en de ongelovigen te onderwijzen. Dit kan worden opgemaakt uit Zijn woorden:

“Jullie zijn de beste gemeenschap die uit de mensen is voortgebracht, (zolang) jullie tot het goede oproepen en het verwerpelijke verbieden, en jullie in Allah geloven.”
(Koran, Sūrat āl-`Imrān; 3:110)