Moskee

Abi Bakr moskee

 

een belevenis in het Huis van de Islam

Welkom in de moskee; een huis voor aanbidding

Laten we beginnen met de betekenis van het woord “moskee”. Het is een vertaling van het Arabische woord ‘Masdjid’ en dat verwijst naar ‘soedjoed’ de beweging tijdens het gebed van de moslim als hij zijn voorhoofd uit eerbied voor Allah op de grond legt. Het woord ‘moskee’ betekent dus letterlijk ‘plaats waar je je voorhoofd op de grond legt voor de aanbidding van Allah’ of kort gezegd: ‘gebedshuis’.

Zo kennen we van andere religies de kerk als gebedshuis voor Christenen en de synagoge voor de Joden. In dat opzicht is de moskee dus het gebedshuis voor moslims. Hoe de moslims de moskee gebruiken verschilt in zekere opzichten van de kerk en de synagoge, maar er zijn natuurlijk ook overeenkomsten. Hoe dat in elkaar zit wordt hopelijk in deze rondleiding duidelijk.

Een andere naam die de moslims gebruiken voor hun gebedshuis is namelijk “Baitoellah”, oftewel ‘Huis van Allah’. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat Allah daar woont (!), maar de moslim voelt zich wel te gast bij Allah, de Schepper van het heelal…Het is een gebouw dat voor Allah gebouwd is.

Dat is dan ook de reden waarom hij alles wat hij doet, vanaf het moment dat hij het Huis van Allah binnentreedt tot het moment dat hij deze verlaat, zal doen om Allah te behagen. Dat betekent dat hij het gebed verricht om Allah te eren, dat hij de Koran leest om Allah te citeren, dat hij gebeden opzegt om Allah te gedenken en smeekbeden zegt om Allah iets te vragen.

De eerste pijler; U alleen aanbidden wij

Om de islam te begrijpen moet je kennis hebben van de vijf pijlers waarop de islam is gebouwd; de geloofsgetuigenis, het gebed, de zakaat, het vasten en de bedevaart. De eerste pijler is namelijk is namelijk dat je getuigt “Er is geen andere god dan Allah en Mohammed is een boodschapper van Allah.” Dat betekent dat de moslim al zijn daden van aanbidding moet toewijden aan Allah, de Schepper van het heelal en daarbij nooit andere goden mag aanbidden. Als iemand dat zou doen, zou hij de grootste zonde begaan die op aarde mogelijk is: het ontkennen of verwerpen van zijn eigen Maker. Tijdens elk gebed zegt de moslim daarom tegen Allah: “U alleen aanbidden wij en U alleen smeken wij om hulp.” Dat wij getuigen dat Mohammed een boodschapper is van Allah wil niet zeggen dat wij Mohammed aanbidden! Integendeel: Mohammed heeft gezegd dat hij alleen maar de boodschap over moet brengen zoals Allah die aan hem geeft en dat hij niets anders is dan een mens die ooit zal sterven. Mohammed heeft de mensen verboden om hem te aanbidden en alle aanbidding aan onze Schepper te geven.

Mohammed de Boodschapper – Allah’s vrede en zegen zij met hem

Wat is dan de rol van Mohammed? – Allah’s zegen en vrede zij met hem. Mohammed is onze leermeester. Hij heeft van Allah te horen gekregen hoe Allah wil dat de mensen Hem aanbidden. Hij heeft regels en wetten van Hem gekregen die de mensen moeten opvolgen en Mohammed – zegen en vrede zij met hem – heeft alles voorgedaan. Hij was dus een boodschapper en een voorbeeld voor de moslims. Alles wat je ziet in de moskee en alles wat de moslims doen in de moskee hebben wij dus geleerd van de profeet Mohammed – Allah’s zegen en vrede zij met hem. Je zult dan ook wel vaker horen: ‘De Profeet heeft gezegd’ of in de Koran staat geschreven…

De tweede pijler; verricht het gebed op gezette tijden

De belangrijkste activiteit in de moskee is het rituele gebed. Dit gebed is door Allah voor de moslims voorgeschreven om het op vastgestelde tijden te verrichten. Dit gebeurt vijf keer per dag. De verplichting geldt voor iedere volwassen moslim, waar hij zich ook bevindt. Hoewel het de bedoeling is om alle vijf gebeden in de moskee te verrichten, betekent dat niet dat als hij op zijn werk of op school is dat hij dan niet hoeft te bidden. Integendeel; als hij een gebed niet verricht, dan doet hij schade aan de tweede pijler waarop zijn geloof is gebouwd. De tijden van de gebeden zijn als volgt: het eerste gebed heet ‘Fadjr’ en wordt verricht ten tijde van zonsopkomst; het tweede gebed heet ‘Dhoehr’ en wordt verricht in de middag als de zon net over de hoogste stand heen is; het derde gebed heet ‘Asr’ en die wordt gebeden tussen de hoogste stand van de zon en zonsondergang; het vierde gebed heet ‘Maghrib’ en wordt gebeden bij zonsondergang; en het vijfde gebed heet ‘’Isjaa’ en wordt gebeden ongeveer 1,5 uur na zonsondergang.  Doordat de tijden van het gebed afhankelijk zijn van de tijden van zonsopkomst en zonsondergang zul je merken dat het Fadjr gebed niet altijd op dezelfde tijd is. Dat geldt ook voor de rest van de gebeden. In de zomer kan het Fadjr gebed al om 2:30 uur zijn, terwijl het ‘Isjaa gebed om middernacht wordt gebeden. In de winter zijn de dagen korter en zullen de gebeden dichter bij elkaar gebeden worden. Fadjr kan dan om 7:00 uur zijn en Isjaa om 18.00 uur. Om deze reden hebben alle moskeeen een gebedskalender waarop alle gebeden per dag tot op de minuut zijn aangegeven.

De derde pijler; zakaat, financiering voor welzijn

Iedere moslim betaalt mee aan het welzijn van de maatschappij. Dit doet hij in de vorm ‘Zakaat’ of in de vorm van ‘Sadaqa’. Zakaat is een wettelijk verplichte belasting van 2,5% op het eigen vermogen. Hiermee worden uitkeringen bekostigd, behoeftige gevoed, onderwijs gegeven enzovoort. Sadaqa is een vrijwillige bijdrage die de moslims geven uit naastenliefde en om hun liefde voor Allah te betonen. Vele moskeeën in Nederland zijn gebouwd met het geld dat de moslims op deze manier bijeen hebben gebracht. De bouw van religieuze gebouwen wordt niet meer door de overheid bekostigd zoals in vroegere jaren het geval was. Moslims gebruiken deze mogelijkheid om beloning van Allah te ontvangen. De Profeet – Allah’s zegen en vrede zij met hem – heeft namelijk gezegd: “Voor wie een moskee voor Allah bouwt, bouwt Allah een huis in het Paradijs.”

De vierde pijler; vasten tijdens Ramadan

Terwijl de moslims elke dag hun gebeden verrichten en goede daden doen is er een maand op de islamitische kalender waarin hij meer gebeden verricht en goede daden doet dan anders. Dat gebeurt in de maand Ramadan. Dan benut hij elk beetje vrije tijd om in de Koran te lezen en vrijwillige gebeden te verrichten. Het liefste doet hij dat in de moskee, want dan krijgt hij daarvoor meer beloningen en kan hij zich in rust afzonderen om zich beter te concentreren. Tijdens de avonden van deze gezegende maand komen alle moslims naar de moskee om gezamenlijk extra gebeden te verrichten. De moskee is dan doorgaans veel drukker dan anders.

De vijfde pijler; bedevaart naar de Heilige Moskee in Mekka

Er zijn miljoenen moskeeën overal ter wereld en ongeveer 450 in Nederland. Toch is er een moskee die belangrijker is dan de gewone moskeeën. Dit is de Heilige Moskee in Mekka, een stad in Saoedi Arabie. Dit is het eerste Huis van Allah, een gebedshuis dat is opgericht door Abraham en Ismael. Daarvoor bestond het al vanaf de tijd van Adam, de eerste mens en in de Koran wordt de plaats Bekka genoemd. Abraham heeft toen de opdracht gekregen om de mensen uit de hele wereld op te roepen om de bedevaart naar dat Huis te verrichten. Jaarlijks gaan miljoenen moslims uit de hele wereld naar Mekka om gehoor te geven aan deze oproep van Allah om Zijn huis te bezoeken. 

Bent u nieuwsgierig en wilt u een bezoek brengen aan de Abi Bakr moskee aan de Pastoor Zegerstraat 75 te Nijmegen, neem dan contact op met Stichting Ar Rayaan. U kunt ons mailen op: info@arrayaan.com of op lessenarrayaan@hotmail.com