O mensen na dit seizoen van goede dingen en zegeningen, heb je twee soorten mensen

 

O mensen, na dit seizoen van goede dingen en zegeningen, heb je twee soorten van mensen.

 

De eerste persoon

De eerste is degene die Allah heeft doen slagen in de maand van de koran, van vroomheid en van ihsaan (perfectie) in zijn aanbidding, en die zonden en fouten van zijn nafs achter zich heeft gelaten, en zijn daden geperfectioneerd heeft. Wie in deze toestand is, dient zijn Heer te danken, zijn bevoorrechte positie te gedenken en zich te verstevigen in de gehoorzaamheid aan Allah, en dient voor altijd weg te blijven van verboden zaken.

 

Allah zegt:

Gedenkt Mij, dan gedenk Ik jullie, en betuigt Mij dank en weest niet ongelovig aan mij (al-Baqara, 152)

En welke weldaad (ni’ma) jullie ook toevalt, het komt van Allah (al-Nahl, 53)

En denkt aan Allah’s genade aan jullie en aan wat Hij van het boek en de wijsheid (al-hikma) op jullie neergezonden heeft om jullie ermee te vermanen. En vreest Allah en weet dat Allah met alles bekend is. (al-Baqara, 231)

En dien jouw Heer totdat de dood (al-yaqeen) komt. (al-Hijr, 99)

En zonder Allah’s goedgunstigheid jegens jullie en Zijn barmhartigheid zou niemand van jullie ooit gelouterd worden, maar Allah louter wie Hij wil; Allah is horend en wetend. (al-Nur, 21)

En zonder Allah’s goedgunstigheid jegens jullie en Zijn barmhartigheid zouden jullie op enkelen na de Shaytaan gevolgd hebben. (al-Nisaa’, 83)

 

Laat het slechte niet volgen op het goede

Laat het slechte niet volgen op het goede. De beste van het goede is het goede dat volgt op het goede, en het slechtste van het slechte, is het slechte dat volgt op het slechte.

En verricht de salaat op beide uiteinden van de dag en in de vroege uren van de nacht. De goede daden verdrijven de slechte. Dat is een vermaning voor hen die gedenken. (Hoed, 114)

Wie het slechte op het goede laat volgen, Allah zal niets van zijn daden accepteren.

Dat gebeurt, want zij volgen wat Allah’s woede wekt en verafschuwen zijn welbehagen. Dus maakt hij hun daden vruchteloos. (Mohammed, 28)

 

Weest dus standvastig in jullie goede daden, ook na Ramadan. Tijdens Ramadan waren de shayatien geketend, maar nu zijn zij weer los om jullie van je goede daden af te houden.

De Heer van de hemelen en de aarde en wat er tussen beide is. Dient Hem dus en volhardt in Zijn eredienst. Ken jij van Hem een naamgenoot? (Maryam, 65)

 

Houdt dus vast aan het aanbidden, vrezen en gehoorzamen van de ene God in álle maanden.

Er werd tegen Bashar al-Hafi gezegd: ‘Er is een volk dat Allah alleen aanbidt in Ramadan, en als Ramadan voorbij is, verlaten zij de aanbidding van Allah.’ Hij zei toen: ‘Hoe ellendig is het volk die Allah alleen kennen tijdens Ramadan!’

 

Paradijs niet door eigen goede werken, maar door Rahma van Allah

We zullen het Paradijs echter niet betreden op basis van onze eigen werken, maar op basis van de genade van Allah.

De Profeet zei: ‘Niemand van jullie zal het Paradijs betreden vanwege zijn daden.’ Men zei: ‘Zelfs U niet, O gezant van Allah?’ Hij zei: ‘Zelfs ik niet, behalve wanneer Allah mij zal bedekken met Zijn genade.’

 

De tweede persoon

Degene die zijn dagen en jaren in zonde doorbrengt. Het is noodzakelijk voor deze persoon om berouw te tonen en terug te keren naar Allah, om zichzelf te redden van het eeuwige vuur.

En op die dag dat de hel gebracht wordt, op die dag laat de mens zich vermanen. Maar wat moet hij dan met die vermaning?

Hij zegt: ‘Ach, had ik voor mijn leven maar voorzorgsmaatregelen genomen.’

Maar op die dag is er niet één die bestraft zoals Hij

En niet één die in de boeien slaat zoals Hij

(Al-Fajr, 23-26)

 

Tawba kan ten allen tijde

De deuren van tawba staan niet alleen in Ramadan open, maar ten allen tijde. Allah’s genade is tijdloos.

Hij is het die het berouw van Zijn dienaren aanneemt en de slechte daden niet aanrekent en Hij weet wat jullie doen. (al-Shura, 25)

Maar Ik ben een vergever voor wie berouw toont, gelooft en deugdelijk handelt en zich dan op het goede pad laat brengen. (Taha, 82)

 

Ontmoet Allah na jouw dood dus met tawba.

Jullie die geloven! Vreest Allah en ieder moet bekijken wat hij voor de dag van morgen voorbereidt. En vreest Allah, want Allah is welingelicht over wat jullie doen.

En weest niet als zij die Allah vergeten hebben en die Hij dan zichzelf vergeten liet; zij zijn het die verdorven zijn.

Zij die in het Vuur thuishoren zijn niet gelijk aan hen die in het Paradijs thuishoren, want zij zijn de triomferenden.

(al-Hashr, 18-20)

 

Shawaal

Door 6 dagen te vasten in de maand Shawaal, kun je een goede daad op een goede daad laten volgen. Dit doet de beloning van Allah toenemen.

De Profeet heeft gezegd: ‘Wie Ramadan heeft gevast en 6 dagen van Shawaal daarop laat volgen, voor hem is het alsof hij het hele jaar gevast heeft.’

Het vasten van Ramadan zou dus gelijk staan aan 10 maanden, en de 6 dagen van Shawaal gelijk aan 2 maanden.