Schoonmaken van de Abi Bakr moskee

 

Heb je tijd voor Allah?

Stichting Ar Rayaan  maakt een maal per week (maandagavond na salaat Asr) de Abi Bakr moskee aan de Pastoor Zegerstraat 75 te Nijmegen schoon.

Wij zijn op zoek naar zowel broeders/zusters die graag de moskee ( het huis van ALLAH Swt)

fie sabie ALLAH willen schoonmaken.


Hadieth over schoonmaken moskee:

Abu Huraira, moge Allah met hem tevreden zijn, heeft overgeleverd dat een vrouw, die de moskee veegde, overleden was. De Profeet, Allah’s zegen en vrede zij met hem, had naar hem gevraagd. Zij vertelden hem dat zij was overleden. Toen zei Hij: “Hadden jullie dat maar eerder aan mij verteld. Kunnen jullie haar graf aanwijzen?”. Hij kwam bij haar graf en verrichtte een gebed. [De uiteindelijke overlevering door Boekhaarie en Moesliem]

De uitleg van de hadith: De hadith legt het belang uit dat de Islam hecht aan het schoonhouden van moskeeën. Ook toont het aan dat het is toegestaan om het overlijdensgebed te verrichten nadat de overledene is begraven, afgezien van het feit of het gebed al dan niet is verricht voor de begrafenis. Het wordt duidelijk naar voren gebracht dat de Profeet, Allah’s zegen en vrede zij met hem, veel aandacht schonk aan de uitvoering van de plechtigheden.

De aanbevelingen:

In de Islam wordt veel belang gehecht aan het schoonhouden van de moskeeën.
De aandacht van de Profeet, Allah’s zegen en vrede zij met hem, voor deze vrouw, benadrukt het belang dat de Islam hecht aan enerzijds het schoonhouden van de moskeeën en anderzijds de steun aan behoeftige.
Het is verplicht om te zorgen voor de huizen van Allah, de moskeeën, en zelf deel te nemen aan het schoonmaken ervan.
Het werpen van zakdoekjes of iets dergelijks in de moskee is niet geoorloofd.
Tot het zorgen voor de moskee behoort het ordenen van zaken die zich in de moskee bevinden, zoals de Korans in de kast terugzetten, de tapijten netjes leggen en de deuren te sluiten.
Men dient het schrijven van teksten op binnen en buitenmuren van de moskee te vermijden.

Graag bij interesse je aanmelden op
info@arrayaan.com