Waarom vernedert de islam vrouwen met een sluier?

De status van de vrouwen in de Islam is vaak het doel van de aanval van de seculaire media. De ‘hijaab’ is de Islamitische kleding, die door velen als voorbeeld wordt gegeven van de ‘onderdrukking’ van de vrouw onder de Islamitische Wet. Voordat we de redenen van deze religieuze verplichting, de ‘Hijaab’ gaan analyseren, laten we eerst eens de situatie van de vrouwen bekijken vóór de komst van de Islam.

 

1.    In het verleden werden de vrouwen vernedert, verlaagt en gebruikt als lustobjecten.

De volgende voorbeelden uit de geschiedenis illustreren het feit dat de status van de vrouwen in vroegere samenlevingen zo laag was dat ze de menselijke waardigheid werd ontnomen:

De Babylonische Samenleving:

Onder de Babylonische Wet werden de vrouwen werd verlaagd en alle rechten werd ze ontnomen. Als een man een vrouw vermoorde, kreeg hij hiervoor geen bestraffing, maar zijn vrouw had de doodstraf gekregen.

De Griekse Samenleving:

De Griekse samenleving werd beschouwd als de meest glorieuze van alle oude (vroegere) samenlevingen. In dit o zo  ‘glorieuze’ systeem, werden de vrouwen alle rechten ontnomen en werd er op hun neer gekeken. In de Griekse mythologie, is een ‘denkbeeldige’ vrouw, genaamd ‘Pandora’, de hoofdoorzaak van alle ongeluk van de mensheid. De Grieken beschouwden vrouwen als onmenselijk (minder dan menselijk) en ondergeschikt aan de mannen. Desondanks was de kuisheid van vrouwen heel belangrijk en daar werd veel belang aan gehecht, maar later werden de Grieken overvallen door hun lusten en seksuele perversie. Prostitutie werd een normale praktijk onder alle klassen van de Griekse Samenleving.

De Romeinse Samenleving:

Toen de Romeinse samenleving op de piek van zijn ‘glorie’ was had een man zelfs het recht om het leven van zijn vrouw te nemen. Prostitutie en naaktheid waren een gewoonte onder de Romeinen.

De Egyptische Samenleving:

De Egyptische Samenleving beschouwde de vrouwen als het kwaad of als een teken van de duivel.

Pre-Islamitisch Arabië:

Voordat de Islam er was in Arabië, keken de Arabieren neer op vrouwen, en heel vaak als een meisjesbaby werd geboren, werd ze levend begraven


2.    De Islam verhief de status van de vrouwen en gaf hen gelijkheid en voorziet erop dat ze hun status behouden

De Islam verhief de status van de vrouwen en garandeerde hen hun rechten 1400 jaar geleden. De Islam voorziet dat de vrouwen hun status behouden.

 

Hijaab voor de mannen

Mensen discussiëren bijna altijd over de ‘hijaab’ in de context van vrouwen. Terwijl de Glorieuze Qoer’aan eerst de ‘hijaab’ voor de mannen vermeld vóór de ‘hijaab’ voordat de vrouwen wordt vermeld. De Qoer’aan zegt in Surah Noer:

“Zeg (O Moehammad) tegen de gelovige mannen dat zij hun ogen neerslaan en hun kuisheid bewaken, dat is reiner voor hen. Voorwaar, Allah is Alwetend over wat zij bedrijven.” [Qoer’aan 24:30]

Het moment dat een man naar een vrouw kijkt en mocht enige schaamteloze gedachte in zijn hoofd komen, dan moet hij zijn blik neerslaan.

 

De Hijaab voor de vrouwen.

Het volgende vers van Surah Noer zegt:

“En zeg tegen de gelovige vrouwen, dat zij hun ogen neerslaan en hun kuisheid bewaken, en hun sieraad niet tonen, behalve wat daarvan zichtbaar is. En zij moeten hun sluiers over hun boezem dragen en hun schoonheid niet openlijk tonen, behalve aan hun echtgenoten, of hun vaders, of de vaders van hun echtgenoten, of hun zonen..” [Qoer’aan 24:31]


3.    De zes criteria voor de Hijaab

Volgens de Qoer’aan en de Soennah (van de Profeet, saws) zijn er eigenlijk zes criteria opmerkzaam voor de Hijaab:

  1. omvang, het eerste criterium is de omvang van het lichaam dat bedekt zou moeten zijn. Dit is verschillend voor mannen en vrouwen. Het deel van het lichaam dat de man verplicht is te bedekken begint bij de navel tot de knieën. De vrouw is verplicht haar gehele lichaam te bedekken, behalve de handen tot de polsen en het gezicht. Als ze (de vrouwen) het wensen dan kunnen ze zelfs deze delen van het lichaam ook bedekken. Sommige geleerden zijn van mening dat het gezicht en de handen ook een deel zijn van het ‘verplichte’ deel van de ‘hijaab‘.

De vijf resterende criteria zijn hetzelfde voor de mannen en de vrouwen.

  1. De kleren moeten los gedragen worden en ze mogen niet het figuur van het lichaam laten zien.
  2. De kleren mogen niet transparant zijn, zodat men er doorheen kan kijken.
  3. De kleren mogen niet zo opvallend en glamoureus zijn dat ze de andere sekse aantrekken.
  4. De kleren mogen niet lijken op de kleren van de andere sekse.
  5. De kleren mogen niet lijken op de kleren van ongelovigen, dat wil zeggen ze mogen geen kleren dragen die specifieke eigenschappen of symbolen bevatten van ongelovigen/andere religies.


4.    De ‘Hijaab’ omvat naast andere zaken ook gedrag en houding.

De complete ‘hijaab‘ bevat, naast de zes criteria van de kleding, ook de morele houding, gedragingen en intentie van het individu. Een persoon die alleen voldoet aan de zes criteria van de ‘hijaab’, met betrekking tot de kleren, houdt zich maar voor een klein gedeelte aan de ‘hijaab’. De ‘hijaab’ van de kleren moet samengaan met de ‘hijaab’ van de ogen, het hart, de gedachten en de intentie. Het houdt ook in hoe een persoon loopt, praat en de manier hoe iemand zich gedraagt, etc.

 

5.    De Hijaab voorkomt aanranding

De reden waarom de ‘Hijaab’ is voorgeschreven aan de vrouwen, wordt vermeldt in de Qoer’aan, in de volgende verzen van Surah Al-Ahzab:

“O Profeet, zeg tot jouw echtgenotes en tot jouw dochters en tot de vrouwen van de gelovigen dat hun overkleden (Djilbaab) over zich heen laten hangen. Op die manier is het gemakkelijker om hen te herkennen en worden zij niet lastig gevallen. En Allah is Vergevensgezind, Meest Barmhartig.” [Qoer’aan 33:59]

De Qoer’aan zegt dat de Hijaab is voorgeschreven voor de vrouwen zodat ze worden herkend als bescheiden vrouwen en dit zal ook voorkomen dat ze worden aangevallen.


6.    Het voorbeeld van de tweelingzusters

Stel er zijn twee zusjes die tweeling zijn, ze zijn even mooi en ze lopen over straat. Een van hen is gekleed in de Islamitische hijaab (haar gehele lichaam is bedekt, behalve haar handen en gezicht). De andere zuster heeft westerse kleding aan, een mini rokje met een topje erboven. Om de hoek staat een hooligan of een ander persoon die aan het wachten is om iemand te kunnen lastigvallen. Wie zal hij plagen en/of lastigvallen. De zus in de westerse kleding of de zus met de hijaab? Natuurlijk zal hij het meisje met het mini rokje lastig gaan vallen. Zulke kleding is een indirecte uitnodiging aan de andere sekse voor lastig vallen. De Qoer’aan zegt terecht dat de hijaab voorkomt dat de vrouwen worden lastiggevallen.

 

7.    De Westerse samenleving beweert vals dat ze de vrouwen hebben opgeheven.

Westerse praatjes over de liberalisatie van de vrouwen is niets dan een verborgen vorm van de exploitatie van haar lichaam, de vernedering van haar ziel en het ontnemen van haar eer. De Westerse samenleving beweert dat ze de vrouwen hebben ‘opgeheven’. In tegenstelling heeft het ze eigenlijk verlaagd naar de status van bijvrouwen, matresses en society vlinders, die niet meer zijn dan speeltjes in de handen van de genotszoekers en de seks-handelaren, verstopt achter een kleurrijk scherm van ‘kunst’ en ‘cultuur’.

8.    De VS heeft n van de hoogste aantallen verkrachtingszaken.

De Verenigde Staten van Amerika zou één van de meest geavanceerde landen ter wereld zijn. Het heeft ook het hoogste aantal verkrachtingen in wat voor een land dan ook ter wereld. Volgens een FBI verslag, vonden er in het jaar 1990, elke dag gemiddeld 1756 gevallen van verkrachting plaats in Amerika. Later zei een ander verslag dat er gemiddeld 1900 verkrachtingen plaatsvonden in Amerika. Het jaar was niet vermeld, het kan in het jaar 1992 of 1993 zijn. Misschien werden de Amerikanen ‘vrijpostiger’ in de volgende jaren. Stel je het scenario voor de men zich in Amerika zou houden aan de Islamitische Hijaab. Dus elke keer als een man naar een vrouw kijkt en rare, schaamteloze gedachten krijgt, dan werpt hij zijn blik neer. Elke vrouw draagt de Islamitische Hijaab, dat het complete lichaam, behalve de handen en gezicht, bedekt. En nadat een man schuldig is bevonden aan verkrachting dan krijgt hij de doodsstraf. Ik vraag je, denk je dat in zo’ scenario, het aantal verkrachtingen zou stijgen, hetzelfde zou blijven of zou het dalen??