Het concept van God

Het concept van God in de Islam, door dr. Zakir Naik

 

 

De meest bondige definitie van God:

Het meest beknopte (kort maar krachtige) definitie van God in de Islam wordt gegeven in de vier verzen van Surah Al-Ighlaas, surah 112 van de Qoer’aan:

“Zeg: Hij is Allah, de Ene

Allah is de Enige van Wie al het geschapene afhankelijk is

Hij heeft niet verwekt en is niet verwekt

En niet n is aan Hem gelijkwaardig”

Het woord ‘Assamad’ is moeilijk te vertalen. Het betekent het ‘absolute bestaan’, wat alleen aan Allah, swt, kan worden toegeschreven. Al het andere bestaan is tijdelijk of voorwaardelijk. Het betekent ook dat Allah, swt, niet afhankelijk is van enig persoon of ding, maar alle personen en dingen zijn afhankelijk van Hem.

 

Surah Al-Ighlaas – de toetssteen van de theologie.

Surah Al-Ighlaas (112) van de Heilige Qoer’aan is de maatstaaf van de theologie. ‘Theo’ betekend in het Grieks: God en ‘logie’ betekend studie. Dus theologie betekent de studie van God. En voor moslims dient deze “in vier regels” definitie van God als de maatstaaf (toetssteen) voor de studie van God. Elke kandidaat voor goddelijkheid moet deze zware test ondergaan. Want de attributen van Allah die in deze surah worden weergegeven zijn uniek, valse goden en degenen die doen alsof ze goden zijn kunnen gemakkelijk worden weggeveegd met gebruik van deze verzen.